Hlavní navigace

Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy v roce 2021?

18. 1. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kolik dostanou věřitelé a kolik zůstane dlužníkům? Po změnách pravidel v minulých letech a valorizaci nezabavitelného minima zůstane od 1. 1. 2021 zaměstnancům v exekuci ze mzdy více peněz, věřitelé dostanou méně, splácení dluhů se prodlouží.

1. části už jsme vysvětlili, jak určit nezabavitelnou částku na povinného dlužníka s tím, že od 1. 1. 2021 činí 7872,75 Kč.

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme jako 1/3 nezabavitelné částky na povinného, bude tedy činit 2624,25 Kč.

Připomeňme si postup při srážkách – tedy výpočtový vzorec srážek ze mzdy

Nyní si rámcově připomeneme výpočtový vzorec srážek ze mzdy (v jehož rámci je třeba po odečtení nezabavitelných částek rozdělit přebývající částku čisté mzdy až do částky, nad kterou se sráží bez omezení, na třetiny), jakož i celkový (další) postup při realizaci srážek ze mzdy.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od hrubé mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a pojistné odvody. Z takto vypočtené čisté mzdy zaměstnance (povinného) se odečte (základní) nezabavitelná částka, která je součtem nezabavitelné částky na samotného povinného (dlužníka) a nezabavitelných částek na jím vyživované osoby.

I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí vždy zůstat (a tedy oprávněným věřitelům nikdy nepřipadá) alespoň toto nezabavitelné minimum ve výši součtu nezabavitelných částek (základní nezabavitelná částka), a pokud ještě něco po odečtení nezabavitelných částek z čisté mzdy zůstalo, tak také další částky, jak jsou dále uvedeny (a to jedna nebo dvě třetiny onoho zbytku čisté mzdy převyšujícího základní – celkovou – nezabavitelnou částku).

Mzda se dělí po třetinách

Pokud zbylá čistá mzda (tzv. výpočtová základna), po odečtení základní nezabavitelné částky, je rovna nebo nižšínež 20 994 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách. (Maximální výše jedné třetiny z 20 994 Kč je 6998 Kč. Případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi náleží povinnému.)

Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek až do částky, nad kterou se sráží bez omezení (20 994 Kč), se rozdělí na tři třetiny.

Částka přesahující hranici 20 994 Kč se srazí bez omezení.

1. třetina (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek) je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina).

2. třetina (zbytku čisté mzdy) slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému.

3. třetina (zbytku čisté mzdy) se vždy vyplatí povinnému.

Pokud 2. třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do třetiny 1.

Částka zbytku čisté mzdy přesahující částku, nad kterou se sráží bez omezení, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy, se připočte ke 2. třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k 1. třetině.

Součet vypočtené (1.) třetiny, případně dvou třetin (1. a 2.), a částky přesahující částku, nad kterou se sráží bez omezení, je tedy postižitelnou výší příjmu.

Nepostižitelnou výší příjmu je tedy součet vypočtené (3.) třetiny, případně dvou třetin (2. a 3.), a (základní) nezabavitelné částky (a případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi).

Schématické znázornění výpočtového vzorce srážek ze mzdy po změně konstrukce nezabavitelných částek od 1. 1. 2021

Co zůstává povinnému dlužníkovi Co připadá oprávněným věřitelům
Celková nezabavitelná částka Čistá mzda po odečtení nezabavitelných částek
Na samotného povinného dlužníka Na manžela nebo manželku Na vyživovanou osobu (dítě) max. 20 994 Kč
7872,75 Kč 2624,25 Kč 2624,25 Kč max. 6998 Kč (+ případný zbytek 1 nebo 2 Kč vzniklý zaokrouhlováním)
připadne povinnému dlužníkovi
max. 6998 Kč připadne na přednostní pohledávky, jinak připadne povinnému dlužníkovi max. 6998 Kč
připadne na nepřednostní pohledávky a případně na přednostní pohledávky
zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a 20 994 Kč připadne na přednostní pohledávky a případně na nepřednostní pohledávky

Přednostní pohledávky

Přednostními pohledávkami jsou:

 • a) pohledávky výživného,
 • b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy,
 • d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
 • f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
 • h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 • j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Ostatní pohledávky jsou nepřednostní.

Jednoduché modelové příklady

1. příklad

Ženatý zaměstnanec s 1 nezaopatřeným dítětem pobírá čistou mzdu 31 000 Kč, z níž v exekuci splácí nepřednostní dluh (tj. uspokojuje se nepřednostní pohledávka).

Jeho nezabavitelná částka činí 7872,75 na samotného povinného dlužníka a 2 × částka na vyživované osoby 2624,25 Kč, tedy celkem 13 121,50 Kč zaokrouhleno na 13 122 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou (celková nezabavitelná částka odečte) od jeho čisté mzdy, zbude z ní 17 878 Kč.

Tato částka (17 878) se rozdělí na 3 třetiny po 5959 Kč a zbude 1 Kč.

Dlužníkovi zůstanou dvě třetiny zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) čili 2 × 5959 Kč a celková nezabavitelná částka 13 122 Kč a 1 Kč zbytku čisté mzdy, takže celkem 25 041 Kč. Ve prospěch věřitele bude sražena jedna třetina zbytku čisté mzdy 5959 Kč.

2. příklad

Ženatý zaměstnanec se 2 nezaopatřenými dětmi pobírá čistou mzdu 39 000 Kč, z níž v exekuci splácí přednostní i nepřednostní dluh (tj. uspokojuje se přednostní i nepřednostní pohledávka).

Jeho nezabavitelná částka činí 7872,75 Kč na samotného povinného dlužníka a 3 × částka na vyživované osoby 2624,25, tedy celkem 15 745,50 Kč zaokrouhleno na 15 746 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou (celková nezabavitelná částka odečte) od jeho čisté mzdy, zbude z ní 23 254 Kč.

Tato částka se rozdělí na 3 třetiny po 6998 Kč a zbytek (částku, která se již sráží bez omezení) 2260 Kč.

Dlužníkovi zůstane jedna třetina zbytku čisté mzdy 6998 Kč a celková nezabavitelná částka 15 746 Kč čili celkem 22 744 Kč.

Na uspokojení nepřednostní pohledávky připadne jedna třetina zbytku čisté mzdy 6998 Kč a na uspokojení přednostní pohledávky připadne rovněž jedna třetina zbytku čisté mzdy 6998 Kč a částka 2260 Kč, tedy 9258 Kč.

Mzda za prosinec podléhá pravidlům exekuce za rok 2020

Uvedená pravidla platí až pro mzdu za leden 2021, mzda za prosinec 2020, byť zúčtovaná a vyplácená v lednu 2021, bude ještě podrobena exekuci podle těchto pravidel: Z červencové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci zase více peněz

skoleni_8_6

Zajímá vás více?

I když někomu mohou připadat uvedené příklady složité, uvedli jsme opravdu jen jednoduché případy a modelové návody. V praxi je třeba vcelku často řešit poměrně složitější situace souběhu vícero nařízených exekučních srážek (ostatně, spadne-li někdo tzv. do exekuce, obvykle má dluhů a věřitelů více – na jednoho povinného připadá více oprávněných) a uspokojení pohledávek podle pořadí nebo poměrné uspokojení pohledávek.

A přitom je ještě třeba věnovat zvláštní pozornost upřednostnění placení výživného. Chcete-li se o tom dozvědět více, napište do redakce. Zatím nic podobného nenabízíme, protože moc dobře víme, že jsou upřednostňovány všelijaké internetové kalkulačky a mzdové-účetní programy a málokdo se chce sám se srážkami počítat a učit se to. Zvláště ale různé kalkulačky zdarma volně dostupné na internetu s řešením složitějších situací vůbec nepočítají.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).