Hlavní navigace

Čekání na lepší časy. Jak přerušit živnost a jak se registrovat na úřadu práce?

16. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nová opatření opět přiškrtila chod ekonomiky a podnikání přerušuje čím dál víc živnostníků. Jak na to, když chcete svoje podnikání pozastavit a registrovat se na úřadu práce?

Za první tři čtvrtletí letošního roku přesáhl počet přerušených živností hranici 74 tisíc. Podnikání meziročně pozastavilo o 35 % víc podnikatelů a o 55 % víc než v roce 2018. Nejvíc přerušených živností proběhlo v oblasti výroby, obchodu a služeb, dále v oblasti stravování, na kterou dopadají silně protiepidemická opatření, a dále maloobchodě, vyplývá z údajů společnosti Bisnode.

Pokud kvůli současným ekonomickým problémům proděláváte a chcete se zbavit odvodů na sociální a zdravotní pojištění, jedním z řešení je přihlásit se na úřad práce, pak za vás bude odvody platit stát. Předtím však musíte svoji živnost oficiálně pozastavit (nebo rovnou ukončit). S registrací na úřadu práce pak můžete rovnou požádat také o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti.

Ohlašování úřadům

Živnost můžete přerušit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice. Oznámení živnostenskému úřadu sice není povinné, v důsledku vám ale může ušetřit čas. Tento úřad se totiž bere jako centrální registrační místo, kde můžete vyplnit takzvaný změnový list. Jeho prostřednictvím budou o přerušení vašeho podnikání informovány i další úřady. 

Pozastavení živnosti totiž musíte do osmi dnů nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení a také vaší zdravotní pojišťovně. V opačném případě vám hrozí pokuta až 10 tisíc Kč. Změnu musíte ohlásit také finančnímu úřadu, a to do 15 dnů.

Přerušení živnosti prostřednictvím živnostenského úřadu, potažmo prostřednictvím Czech Pointu, je tedy praktické, protože vše vyřídíte na jednom místě. Je ale otázka, zda si u jednotlivých úřadů dodatečně přeci jen neověřit, že se k nim informace o přerušení živnosti dostala v pořádku. 

Jak podat oznámení o přerušení živnosti

Přerušení živnosti můžete podat osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo přes datovou schránku. Pokud jste si už datovou schránku zřídili, můžete přes ni učinit podání na všechny úřady. Pokud ji ještě nemáte, můžete si ji založit na Czech Pointu na poště.

Živnost je možné přerušit nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, jinak jakýmkoli pozdějším dnem. Pokud máte víc než jednu živnost, uveďte, kterou z nich chcete přerušit. Podnikání můžete přerušit na libovolně dlouhou dobu, vždy však musíte vyplnit nějaké datum jejího předpokládaného obnovení. To může být za měsíce, ale i roky. Pokud budete chtít živnost někdy v budoucnu obnovit, nebo naopak úplně zrušit, opět k tomu můžete využít změnový list na centrálním registračním místě.

Přerušit živnost můžete i jako plátce DPH, zůstáváte jím však i nadále. I poté tedy musíte podávat finančnímu úřadu nulové daňové přiznání až do doby, než živnost znovu obnovíte, nebo zrušíte registraci DPH. Kontrolní hlášení během přerušení živnosti podávat nemusíte.

Jak se registrovat na úřadu práce

Pokud jako OSVČ přerušíte (nebo zrušíte) svou činnost, můžete úřad práce požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Žádost je možné podat, mimo jiné, elektronicky a na jakémkoli kontaktním pracovišti úřadu práce. K tomu budete potřebovat potvrzení o době účasti pojištění od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Žádost o vyhotovení potvrzení je možné zaslat i e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ.

Pokud bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno buď poštou na trvalou adresu OSVČ, nebo přímo konkrétnímu úřadu práce, nemusí byt e-mail elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána buď datovou schránkou, nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, uvádí na webu Česká správa sociálního zabezpečení. 

Podpora v nezaměstnanosti po přerušení či ukončení živnosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání získal během posledních dvou let před zařazením do evidence úřadu práce dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti. V případě OSVČ se bere v potaz poslední vyměřovací základ (vystavuje OSSZ) v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc.

Pokud není vyměřovací základ možné určit, pak úřad práce výši podpory v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

K zařazení do evidence uchazeče o zaměstnání budete potřebovat:

FIN21

  • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým prokážete svou totožnost a místo bydliště,
  • Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění

Formuláře žádostí najdete na internetu

Formuláře žádostí o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti najdete na stránkách ministerstva práce v sekci formuláře. Jednotlivé tiskopisy můžete vyplnit a poslat elektronicky, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce, případně na jiném viditelně označeném místě. Na stránkách resortu najdete také rady k vyplňování tiskopisů.

Pokud využijete možnosti podání e-mailem, není nutné mít zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken nebo fotka dokladu či dokumentu, který potřebujete úřadu práce doručit. Pošlete-li žádost touto formou, uveďte do e-mailu i svoje telefonní číslo, aby vás zaměstnanci úřadu práce mohli v případě potřeby rychle kontaktovat.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).