Hlavní navigace

Jak ovlivní brexit placení daně z přijmů Britů žijících v ČR?

19. 1. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Europ Assistance
Britští občané žijící v Čechách si letos mohou od základu daně odečíst mnohem méně peněz, než byli zvyklí dosud. Přijdou tak o celou řadu daňových slev.

K 31. prosinci 2020 skončilo přechodné období, jež sloužilo k úpravě vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Od 1. ledna 2021 se na základě svého vystoupení z EU Spojené království stalo z pohledu daně z příjmu takzvanou třetí zemí. Zdanění příjmů se tak od této chvíle bude řídit vnitrostátními předpisy a Smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Velkou Británií (Sbírka zákonů č. 89/1992).

V případě občanů Spojeného království, kteří mají příjmy z činnosti či podnikání na území České republiky se omezí možnost uplatnění odečitatelných položek, slev na dani z příjmů či daňových zvýhodnění uvedených v zákoně o daních z příjmů. Občané Velké Británie si tak už od základu daně nemohou odečítat položky uvedené v § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů.

Britové žijící a podnikající v ČR přijdou kvůli brexitu o řadu daňových slev

Podle § 35ba a § 35c si tedy nově nemohou uplatnit

  • slevu na manžela/ku ve výši 24 840 korun (uplatňuje se v případě, že manžel/ka žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a nemá za zdaňovací období vlastní příjem přesahující 68 000 korun, pokud je manželovi či manželce přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 korun na dvojnásobek),
  • základní slevu na invaliditu ve výši 2520 korun, jestliže je poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,
  • rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5040 korun, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění,
  • slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 korun, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P,
  • slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení,
  • podle § 35c si nemůže uplatnit slevu na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti ve výši 15 204 korun ročně na jedno dítě, 19 404 korun ročně na druhé dítě a 24 204 korun ročně na třetí a každé další dítě,
  • stejně tak si nemůže uplatnit ani daňový bonus.

Od nynějška si občané Velké Británie budou moci uplatnit pouze základní slevu na poplatníka, která od počátku letošního roku činí 27 840 korun. (Loni to bylo 24 840, letos tedy došlo k jejímu navýšení o tři tisíce.) A současně také slevu na studenta ve výši 4020 korun. Tu lze uplatňovat po dobu, po kterou se daňový poplatník připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do věku 28 let.

Občané Velké Británie si dále nemohou odečítat ani položky uvedené v § 15. Mezi tyto položky patří bezúplatné plnění – tedy dar (případně i dědictví) předaný ve finanční nebo nefinanční podobě obcím, krajům, organizačním složkám státu či právnickým osobám se sídlem na území České republiky. Do této kategorie spadají i právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných sbírek.

Zjednodušeně řečeno Britové si nemohou od základu daně odečítat své příspěvky a dary sloužící například k podpoře vědy a vzdělávání, kultury, požární ochrany, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, dary místním organizacím, které se zabývají sociální, zdravotnickou ekologickou, humanitární a charitativní činností. Nemohou si odečíst ani dary určené registrovaným církvím a náboženským společnostem, tělovýchovným a sportovním organizacím a politickým stranám působícím na území ČR.

Stejně tak si na základě výše zmíněného § 15 nemohou odečíst úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a ani z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou. Jako občané Spojeného království si od základu daně z přijmu nemohou odečíst ani příspěvek (v celkové výši maximálně 24 000 korun) na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření ani životní pojištění. Dále pak zaplacené členské příspěvky uhrazené členem odborové organizace odborové organizaci, která obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. A ani platby za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání či případně příjmy pramenící z dárcovství krve či dalšího obdobného dárcovství.

Danění příjmů u právnických osob

V případě právnických osob se vystoupení Spojeného království z Evropské unie projeví především v následujících oblastech zdanění.

Podíly na zisku

U podílů na zisku hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království už nebude možné uplatnit osvobození od zdanění uvedené v § 19 odst. 1 písm. zákona o daních z příjmů. Stejně tak nebude možné použít osvobození dividend přijatých českou mateřskou společností od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem Spojeného království s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 9 zákona o daních z příjmů

Podíly na zisku pak budou zdaněny v ČR sazbou daně ve výši 5 %, jestliže příjemce je společnost, která spravuje alespoň 25 % podílů s hlasovacím právem na české společnosti. V ostatních případech bude použita sazba daně ve výši 15 %.

skoleni_4_3

Licenční poplatky a úroky

U těchto příjmů hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království nebude možné uplatnit osvobození uvedené v § 19 odst. 1 výše zmíněného zákona.

Prodej podílu na společnosti

Příjem společnosti Spojeného království z prodeje podílu na české společnosti nebude i nadále podléhat zdanění v České republice. V případě, že česká společnost prodá svůj podíl na britské společnosti, bude za splnění podmínek uvedených v § 19 tento příjem osvobozen od zdanění v České republice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).