Hlavní navigace

Jak na progresivní plnění trvalých následků úrazů?

17. 2. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jaké úrazové pojištění se nejvíce vyplatí? Máme pro vás rozsáhlé srovnání.

Úrazové pojištění je na českém trhu dnes po povinném ručení nejpoptávanějším pojištěním. K němu nezbytně patří i zajištění úrazových trvalých následků. Ty jsou pojišťovnami nabízeny s progresivním plněním, což nám zástupce pojišťovny nejčastěji oznámí v podobě dosažitelného maximálního plnění, které podle jejich sdělení činí až 500, 600, 700 a někdy i více procent základní pojistné částky pro pojištění trvalých následků úrazů.

Důvtipnější klienty pochopitelně ihned napadne, že taková výše plnění je jen v absolutně nejtěžším tělesném poškození, které ještě člověk může jako následek úrazu přežít, mnohdy však taková úvaha klienta ani nenapadne a pod vidinou sdělených několika stovek procent plnění spokojeně smlouvu uzavře.

Jak se ale progresivní plnění trvalých následků skutečně chová a to nejenom při maximálním plnění, klient, v horším případě i poradce, neví.

Na samém začátku můžu říci, že stěží najdete dvě pojišťovny, které by měly progresivní plnění nastavené zcela totožně. Rozdílné bude tedy i plnění za stejný rozsah trvalých následků úrazu. Úmyslně uvádím rozsah, protože jak se u různých pojišťoven liší nastavení progresivního plnění, liší se kvalifikace diagnos v procentech trvalých následků.

Trvalé následky si můžete pojistit u spousty pojišťoven. Konečné číslo se bude pohybovat někde okolo patnáctky. Porovnávat najednou tolik produktů je nejen obtížné, ale pro přehlednost i nemožné, protože ve velkém množství údajů dochází k jejich vzájemnému zkreslení. Pro dnešek jsme si zvolili 6 produktů 6 pojišťoven.

Jedná se o „Perspektivu 7BN“ pojišťovny Kooperativa, Produkt „Bella Vita“ od Generali, „Rytmus Risk“ pojišťovny Allianz, „Pro Sichr“ z německého Wüstenrotu, „Rizikové životní pojištění s dividendou, verze PROG6 (dále jen RŽP) od Uniqy  a „Active Life“, tarif 223 z dílny francouzské Axy.

Každá má progresivní plnění nastavené jinak. Některé mají progresi uvedenou v tabulkách, některé vypočítávají konečné plnění z rozsahu trvalých následků na základě vlastního vzorečku. Pro laiky i pro lidi z oboru jsou výsledky těžko porovnatelné. V jednom se však pojišťovny napříč trhem shodují. Do 25% rozsahu trvalých následků progresivní plnění neposkytují. Na plnění, které je vyšší než rozsah trvalých následků, má z progrese klient nárok až při následcích nad tuto hranici.

Zjednodušená tabulka pro plnění ze základní pojistné částky 100 000 Kč vypadá takto:

% tělesného poškození 25 30 35 40 45 50 55 60
Pro Sichr 25 000 31 000 37 000 45000 56 000 68 000 83 000 101 000
Rytmus Risk 25 000 45 000 65 000 85 000 105 000 125 000 150 000 175 000
Actice Life 25 000 40 000 55 000 70 000 85 000 100 000 125 000 150 000
Perspektiva  7BN 25 000 40 000 55 000 70 000 85 000 100 000 125 000 150 000
Bella Vita 25 000 30 000 55 000 80 000 105 000 130 000 155 000 180 000
RŽP s dividendou 25 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 165 000 180 000
% tělesného poškození 65 70 75 80 85 90 95 100
Pro Sichr 123 000 151 000 184 000 224 000 274 000 334 000 408 000 500 000
Rytmus Risk 200 000 225 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000
Actice Life 175 000 200 000 225 000 320 000 415 000 510 000 605 000 700 000
Perspektiva  7BN 175 000 200 000 225 000 255 000 290 000 325 000 360 000 400 000
Bella Vita 205 000 230 000 25 5000 280 000 335 000 390 000 445 000 500 000
RŽP s dividendou 195 000 210 000 225 000 320 000 340 000 360 000 380 000 600 000

Je vidět, že i ve zkrácené tabulce porovnání (trvalé následky krokuji po 5 % tělesného poškození) je mnoho údajů a těžko lze jednoznačně vyčíst, které pojištění je lepší a které horší. Aby se nám alespoň podařilo viditelně zaznamenat rozdíly mezi jednotlivými produkty, převedl jsem údaje z tabulky do grafu a rozdělil na tři pásma. Konkrétně na pásmo 25 %-50 %, 50 %-75 % a 75–100 % rozsahu trvalých následků.

Z uvedeného grafu je na první pohled zřejmé, že plnění produktu Pro Sichr významně pokulhává za ostatními produkty a stejně tomu bude i v dalších porovnávaných pásmech. Vždyť při rozsahu 50% trvalých následků je rozdíl od nejlepšího plnění přes minus 60 000 Kč. I k nejbližšímu konkurentovi zde schází Sichru 32 000 Kč a ve Wüstenrotu viditelně hrají jinou ligu. V porovnání s ostatními se bohužel nedá říci, že lepší.

Rozpačitý je zpočátku pohled i na produkt Bella Vista. Jakoby ani nezaznamenala, že ostatní produkty již zařadily vyšší rychlost a po 25% začaly uhánět jiným tempem. Nepříjemné je to i z pohledu četnosti trvalých následků. Těch s menším rozsahem je vždy více než s vyšším a majitelé, kteří si produkt pořídili a zároveň měli úraz s trvalými následky v rozsahu 25–30 %, Bella produktu Generali již neříkají. Nedivil bych se, kdyby se po této zkušenosti, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí, začali porozhlížet po jiném „voze“, na který se v budoucnu budou moci spolehnout. Nepřesvědčí je ani akcelerace, kterou Bella Vista od 30 % vykazuje a brzy tak dokáže své konkurenty nejen dohnat, ale i předehnat. Jednou získaná negativní zkušenost stačí, aby člověk ztratil důvěru.

Naopak kdo vsadil na koně ze stáje Uniqy, musí v této fázi mít pocit, že v porovnání s jinými, lepšího koně nad RŽP není. Až časem přijde na to, že koníkovi malinko chybí vytrvalost. Zrychlit dokáže ještě několikrát, a to je důvodem, proč mezi trvalými následky úrazu patří do absolutní špičky.

Vysoký standart má Rytmus Risk. Jde přímočaře vysokým tempem a jestli někdy za někým zaostává, pak jen krátkodobě a vždy vytrvale bojuje o místo na samotné špici.

Active Life a Perspektiva spolu jak siamská dvojčata tvoří průměr mezi porovnávanými produkty.

Kdybychom měli produkty za jejich progresi známkovat dle jejich výše plnění, vypadá tabulka takto:

PRODUKT 30% 35% 40% 45% 50% Průměrná známka POŘADÍ
PRO SICHR 5 6 6 6 6 5,8 6
RYTMUS RISK 2 2 1 1 2 1,6 1
ACTIVE LIFE 3 3 3 4 3 3,2 3
PERSPEKTIVA 7BN 3 3 3 4 3 3,2 3
BELLA VITA 6 3 2 1 1 2,6 5
RŽP S DIVIDENDOU 1 1 2 3 3 2 2

V druhém vytvořeném pásmu produkty pojišťoven navazují na svůj progresivní start z předchozího pásma rozsahů trvalých následků úrazu. K tomu, co ukazuje graf, není téměř co dodat. Vidíme velmi slabě nastavené plnění Wüstenrotu, průměrná až podprůměrná křivka progrese pro produkty Axy a Kooperativy, Rychlý nástup RŽP, jenž v jeden moment dělá z produktu absolutní špičku, aby v těžších klasifikacích trvalých následků svou pozici ztratil. Vnímáme opět vysoký standart Rytmusu, který předčí jen nepatrně vítěz tohoto pásma Bella Vita. (Vždy jen o 5 000 Kč.)

Řečí známek vypadají naše produkty takto:

PRODUKT 55% 60% 65% 70% 75% Průměrná známka POŘADÍ
PRO SICHR 6 6 6 6 6 6 6
RYTMUS RISK 3 3 2 2 2 2,4 3
ACTIVE LIFE 4 4 4 4 3 3,8 4
PERSPEKTIVA 7BN 4 4 4 4 3 3,8 4
BELLA VITA 2 1 1 1 1 1,2 1
RŽP S DIVIDENDOU 1 1 3 3 3 2,2 2

Pásmo s nejtěžšími následky pojišťovny využívají nejsilněji pro svůj marketing. Fakta z pásma nejtěžších následků jsou a budou nejvíce komentovány v propagačních materiálech i v řečech agentů. Co platilo 90 – 99 % rozsahu se stane nepodstatným, aby údaje posledních procent rozsahu změnily pohled na celé progresivní plnění. Jak?

Např. u Active Life je plnění při 60% rozsahu 2,5× vyšší, tj. 150 %  základní pojistné částky, ale při 90% rozsahu trvalých následků pojišťovna již vyplácí 601 % a při 100% následcích 700 % základní pojistné částky. Kdybychom neznali průběh v předcházejících pásmech, mohli bychom nabýt pocitu, že nejlepší progresivní plnění má Active Life, protože tak vysoké progrese žádný jiný produkt nedosahuje. Ke cti mu slouží fakt, že zmíněné akcelerace dosahuje již od 76 %.

Perspektivě 7BN se vyhnula jakákoliv snaha o zviditelnění, takže se v nejhorším pásmu trvalých následků i díky jedinému přičinění Wüstenrotu stává nejslabším v poli.

RŽP s dividendou se i zde chová, jak byl zvyklý a jeho marketingové vzepětí až na 600% plnění u trvalých následků nad 95 % nelze přehlédnout.

Rytmus Risk je na tom podobně, pouze s tím rozdílem, že svojí sílu již ukázal, a proto nemá potřebu se zviditelnit a končí na 500% plnění stejně jako Bella Vita od Generali.

Známky jsou odlišné od těch, na než jsme si zvykli:

PRODUKT 80% 85% 90% 95% 100% Průměrná známka POŘADÍ
PRO SICHR 6 6 5 5 3 5 5
RYTMUS RISK 3 2 2 3 3 2,6 3
ACTIVE LIFE 1 1 1 1 1 1 1
PERSPEKTIVA 7BN 5 5 6 6 6 5,6 6
BELLA VITA 4 4 3 4 3 3,6 4
RŽP S DIVIDENDOU 1 3 4 2 2 2,4 2

Závěr

Na závěr dodám ještě několik faktů:

Pro průzkum jsou vybrány produkty pojišťoven,, které běžně patří do jejich portfolia.

Pojišťovny mají i jiné produkty, kde plnění při progresivním plnění může vypadat zcela odlišně.

Uvedené porovnání se vztahuje pouze na progresi trvalých následků. Rozsah diagnos trvalých následků, výluky z plnění, ceny produktů, popř. odškodnění za dobu léčení úrazu jsou připravovány.  

legislativni_zmeny_21

Grafy jsou vytvořeny na pojistnou částku 100 000 Kč. V praxi se drtivá většina smluv uzavírá na vyšší částky. Proto plnění bude úměrně odpovídat reálným částkám stejně jako rozdíly mezi jednotlivými produkty.

A konečná tabulka?

PRODUKT 1.průměrná známka 2.průměrná známka 3.průměrná známka konečná známka POŘADÍ
PRO SICHR 5,8 6 5 5,6 6
RYTMUS RISK 1,6 2,4 2,6 2,2 1
ACTIVE LIFE 3,2 3,8 1 2,67 4
PERSPEKTIVA 7BN 3,2 3,8 5,6 4,13 5
BELLA VITA 2,6 1,2 3,6 2,47 3
RŽP S DIVIDENDOU 2 2,2 2,4 2,2 1

Příště se podíváme na progresivní plnění trvalých následků pojistných produktů dalších pojišťoven.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).