Hlavní navigace

Jak na Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení?

8. 4. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Odevzdáním daňového přiznání povinnosti OSVČ nekončí. Jak zvládnout Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení rychle a bez chyb?

Daňové přiznání už byste měli mít podané. Ještě ale nesmíte zapomenout na Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Podat ho totiž musí i ti, kteří neměli v roce 2012 žádné zdanitelné příjmy nebo nemusejí odevzdat daňové přiznání.

Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení

Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se povinnost podávat Přehled OSVČ za rok 2012 týká asi 1 200 000 podnikatelů, řemeslníků a živnostníků. Nejpozději je nutné ho odevzdat do 2. května 2013. 

Povinnost odevzdat tento formulář příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (nebo Městské správě v Brně či Pražské správě v Praze) musí i ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2012.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nutné o tom informovat nejen finanční úřad, ale do 30. dubna 2013 také příslušnou okresní správu. V tom případě pak musíte Přehled odevzdat do 1. srpna 2013. 

Ty OSVČ, které naopak nemají povinnost daňové přiznání odevzdávat, Přehled podávají nejpozději do konce července 2013. Nemáte-li dobrou paměť, raději si datum poznačte do diáře a na připomenutí ze strany OSSZ nespoléhejte. Ta vám totiž může uložit sankci i bez toho, aby vás předem na nepodání formuláře upozornila. Čtěte také: Pozdě podané přiznání k dani z nemovitostí? Pokutě se od letoška vyhne více lidí

Vznikne-li vám doplatek na pojistném, musíte ho zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání přehledu.

Nezapomeňte na novou zálohu

Od měsíce, ve kterém přehled okresní správě podáte, si pak také nezapomeňte zvýšit zálohy na důchodové pojištění. Ty v minimální výši pro letošek činí 1890 Kč v případě hlavní činnosti. Pokud jste vstoupili do druhého pilíře a účastníte se důchodového spoření, platí pro vás minimální záloha ve výši 1696 Kč. Pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost je pak záloha stanovena minimálně na 756 Kč, v případě účasti na důchodovém spoření pak 679 Kč, pokud váš daňový základ v minulém roce dosáhl alespoň částky 60 329 Kč. 

Novou výši zálohy musíte uhradit do 20. dne následujícího měsíce na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.  Čtěte více: Zdravotní a sociální pojištění 2013: O kolik si příští rok připlatíte?

Za každý měsíc, kdy jste v roce 2012 nevykonávali vedlejší činnost, snižte tuto částku o 5028 Kč. Rozhodná částka daňového základu pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2013 činí 62 121 Kč.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012 a 2013
Údaj platný pro rok 2012 2013
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč
Maximální VZ ročně/měsíčně 1 206 576 Kč/100 548 Kč 1 242 432 Kč/103 536 Kč
Minimální roční VZ (hlavní činnost) 75 420 Kč 77 652 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč
Minimální roční VZ (vedlejší činnost) 30 168 Kč 31 068 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 60 329 Kč 62 122 Kč

Jak podat Přehled pro správu sociálního zabezpečení?

Pokud se vám nechce vyplňovat formulář pro OSSZ ručně, můžete ho podat i elektronicky. Jedním ze způsobů je přes datovou schránku do „datovky“ ČSSZ (ID 5ffu6×k), která je zřízena právě za tímto účelem. K tomu můžete využít formulář ve formátu XML, který obsahuje právě možnost přímého odeslání do datové schránky. Toto podání ale nemůže obsahovat více než jednu přílohu. 

Další elektronickou možností je podání přes službu e-Podání Přehledu OSVČ, ke kterému už ale budete potřebovat elektronický podpis.

Vyplňte pohodlně Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovnu přes naše interaktivní formuláře.

Jaké chyby děláte nejčastěji?

Podle ČSSZ poplatníci nejčastěji chybují v počtu uvedených měsíců hlavní či vedlejší samostatné výdělečné činnosti. OSVČ považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti, vysvětluje zpráva ČSSZ. Dále chybně uvádějí výši uhrazených záloh a doplatků nebo nenahlašují vznik důvodu pro výkon vedlejší činnosti. 

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Přehled OSVČ musíte své zdravotní pojišťovně předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2012, letos tedy do 2. května 2013. I tento Přehled můžete odevzdat později, pokud vám daňové přiznání zpracovává poradce. Stejně jako u sociálního pojištění i zde platí, že do 30. dubna 2013 o tom musíte informovat svou zdravotní pojišťovnu a pak na odevzdání Přehledu máte čas do 1. srpna 2013.

Vypočítáte-li si v přehledu doplatek na pojistném, musíte ho uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán, přehled za rok 2012. 

Na rozdíl od sociálního pojištění (resp. důchodového) je nutné si zálohu na zdravotní pojištění zvyšovat už od ledna a ne až od měsíce podání Přehledu. Na účet vaší zdravotní pojišťovny musí záloha dorazit nejpozději 8. dne následujícího měsíce. 

Srovnání vybraných údajů za rok 2012 a 2013
Údaj platný pro rok 2012 2013
Maximální roční VZ 1 809 864 Kč 1 863 648 Kč
Minimální VZ 12 569 Kč 12 942 Kč
Minimální měsíční záloha 1697 Kč 1748 Kč

Od pravidel pro Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení se v případě zdravotní pojišťovny liší i nejzazší termín pro podání za osoby, které nejsou povinny podat daňové přiznání. Ty jej musí podat nejpozději do 8. dubna 2013. 

Pokud vám v Přehledu pro zdravotní pojišťovnu nebo okresní správu vyšel přeplatek na pojistném, nezapomeňte vyplnit kontaktní údaje v příslušné části obou formulářů.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).