Hlavní navigace

Jak na přehled pro ČSSZ (NÁVOD)

3. 3. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Daňovým přiznáním papírování nekončí. Přečtěte si návod jak správně vyplnit přehled pro správu sociálního zabezpečení.

V pondělí jsme si na modelovém příkladu pana Hlavatého ukázali, jakým způsobem správně vyplnit daňové přiznání. Dnes na tento případ navážeme a poradíme vám, jak správně vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 pro správu sociálního zabezpečení.

Nejprve si řekněme pár obecných věcí, které s přehledem a placením sociálního pojištění souvisejí. Osoby provozující samostatně výdělečnou činnost musí přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok předat správě sociálního zabezpečení (stejně jako zdravotní pojišťovně) nejpozději do měsíce ode dne, do kterého má povinnost podat daňové přiznání. Nejčastěji tedy do konce dubna.

Případný nedoplatek na sociálním pojištění pak mají OSVČ povinnost uhradit do osmi kalendářních dnů ode dne podání přehledu. (Pozor! Nedoplatek na zdravotním pojištění je třeba uhradit do osmi kalendářních dnů od podání daňového přiznání, nikoli přehledu pro zdravotní pojišťovnu.)

V souvislosti s placením nedoplatků zmiňme také to, že nově se za den provedení platby i ve státní správě počítá den připsání peněz na účet příjemce. Ještě minulý rok bylo možné peníze poslat až osmý den, nyní už by to byl delikt a začaly by vám nabíhat úroky z prodlení.

Modelový příklad

Pan Hlavatý je zaměstnán na plný úvazek a měsíčně si vydělá 25 000 Kč hrubého. K tomu, pro přilepšení domácího rozpočtu, provozuje jako vedlejší činnost živnost. V roce 2009 si takto přišel na 120 000 Kč. V daňovém přiznání uplatňoval slevu na dvě děti, a také si z daňového základu odečítal úroky zaplacené na refinancovanou hypotéku a příspěvky na životní pojištění. Více: Jak na daňové přiznání (NÁVOD)

Daňové slevy a zvýhodnění jsou pro účely přehledu pro správu sociálního zabezpečení nedůležité, do přehledu se nikam nezadávají, a tak na ně můžeme nyní zapomenout.

Stejně tak vedlejší roli hraje v našem případě příjem ze zaměstnání. Ten se sice do přehledu uvádí, ale spíše pro kontrolu a formu (úřednice ČSSZ nám, jako fiktivní OSVČ, sdělila, ať uvedeme do příslušné kolonky 0, i když příjem ze zaměstnání máme; důvodem je to, že si váš příjem ze zaměstnání stejně ověří v zaměstnanecké databázi ČSSZ). Příjem pana Hlavatého ze zaměstnání je totiž daleko nad hranicí životního minima, a je tak zajištěn alespoň minimální odvod sociálního pojištění zaměstnavatelem. To panu Hlavatému zaručuje, že ze své samostatně výdělečné činnosti již nemusí posílat měsíční zálohy na sociální pojištění. Platba na pojistné ze samostatně výdělečné činnosti se v takovém případě stanoví z daňového základu vypočteného v daňovém přiznání.

Daně 2010, daňový servis

Přehled – strana 1

K vyplnění přehledu jsme opět použili interaktivní formuláře, které máte na našem serveru volně k dispozici. Ty umějí propojit daňové přiznání s přehledy podávanými správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Propojením tak získáte časovou výhodu, kdy některé položky (klasicky osobní údaje apod.) vyplní formulář na základě vámi již zadaných informací automaticky.

DP_prevod

Na konci daňového přiznání nabízejí interaktivní formuláře několik užitečných možností

V 1. části formuláře tedy vyplníte osobní údaje (nebo je automaticky doplní interaktivní formulář). Jediné, co vás v zde může zaskočit, je položka pod rodným číslem – variabilní symbol. Ten vám přiděluje ČSSZ na základě přihlášení k provozování samostatně výdělečné činnosti. Tento údaj tedy najdete v korespondenci s ČSSZ nebo vám jej sdělí úřednice vaší okresní správy (ti, kteří si platí měsíční zálohy, si variabilní symbol mohou zjistit ve své historii bankovního účtu).

Ve 2. a 3. části jen zaškrtnete údaje, které odpovídají vaší situaci, tam na vás žádný zádrhel nečeká (a kdyby přece jenom, zeptejte se v naší poradně).

To hlavní na pana Hlavatého (i vás) čeká ve 4. části. Pojďme si jí projít po řádcích.

21 – daňový základ je příjem ze živnosti po odečtení výdajů, pan Hlavatý uplatňoval výdaje paušálem, z příjmu 120 000 Kč si tak odečetl 60 % a vyplní 48 000 Kč; interaktivní formulář automaticky tuto částku doplní z daňového přiznání.

22, 23 – na první pohled identické údaje; rozdíl je v tom, že v ř. 22 se uvádějí i celé měsíce, kdy OSVČ pobírala mateřskou nebo nemocenskou; v ř. 23 se tyto měsíce neuvádějí, čímž se zvyšuje průměrný měsíční základ na ř. 24; pan Hlavatý provozoval živnost po celý rok 2009 a zároveň nepobíral nemocenskou, v obou polích tedy u vedlejší činnosti vyplní 12.

24 – vypočte se vydělením ř. 21 řádkem 23; interaktivní formulář vypočte automaticky.

25 – vyplňuje pouze ta OSVČ, která v roce 2009 provozovala zároveň hlavní i vedlejší samostatně výdělečnou činnost (stejně jako řádek 27); to není případ pana Hlavatého, jeho hlavní výdělečnou činností bylo zaměstnání.

26 – pan Hlavatý vyplní nulu, neboť svou živnost provozuje jako vedlejší samostatně výdělečnou činnost, a zároveň  jeho daňový základ (ř. 21) nedosahuje 56 532 Kč, což je rozhodná částka pro výpočet vyměřovacího základu; z údaje v tomto ř. se pan Hlavatý může zaradovat, vyplývá z něj totiž, že nebude na sociální pojištění za rok 2009 doplácet; pokud by daňový základ dosahoval alespoň výše rozhodné částky, pak by polovina jeho výše zapsala na řádek 26; interaktivní formulář vypočte automaticky.

28, 29 – jelikož daňový základ nedosáhl rozhodné částky 56 532 Kč vyplní pan Hlavatý i v těchto řádcích 0; interaktivní formulář vypočte automaticky.

30 – vyměřovací základ ze zaměstnání opíše pan Hlavatý z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2009“ (dále jen potvrzení), které obdržel od svého zaměstnavatele.

31 – součet řádků 29 a 30; slouží pro kontrolu, zdali vypočtený vyměřovací základ nepřesáhl maximální možnou hranici 1 130 640 Kč; pokud by se tak stalo počítala by OSVČ na dalších řádcích právě s tímto maximálním vyměřovacím základem (a pokud je zároveň zaměstnancem, musel by doložit potvrzení o vyměřovacích základech zaměstnance); interaktivní formulář vypočte automaticky.

32 – pokud není na ř. 31 překročena hranice maximálního vyměřovacího základu, uvede se údaj z ř. 29, což je náš případ; interaktivní formulář vypočte automaticky.

33 – bod, ze kterého se OSVČ dozví, kolik měla za rok 2009 zaplatit na sociálním pojištění; vypočítá se jako 29,2 % z ř. 32 a zaokrouhlí se na celé koruny směrem nahoru; jak jsme již zmínili výše, pan Hlavatý nebude ze své vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit žádné sociální pojištění, i tak má ale za povinnost odevzdat vyplněný a podepsaný přehled; interaktivní formulář vypočte automaticky.

34 – úhrn zaplacených záloh na sociální pojištění v roce 2009 zjistíte z přehledu, který ČSSZ posílá vždy začátkem roku; pan Hlavatý neměl povinnost zálohy na sociální pojištění platit, také tak nečinil, a proto zde uvede 0.

35 – zde zjistíte, zdali se můžete těšit na přeplatek nebo naopak budete doplácet (ř. 33 – ř. 34); pan Hlavatý opět vyplní 0; interaktivní formulář vypočte automaticky.

CSSZ_Hlavaty_str1

Přehled – strana 2

V 5. části formuláře sdělíte správě sociálního zabezpečení, jak má naložit s případným přeplatkem. Můžete si ho nechat poslat na účet, případně složenkou, nebo ho můžete použít k úhradě záloh na sociální pojištění v roce 2010.

Pan Hlavatý přeplatek nemá, nic tedy nevyplňuje.

V 6. části si vypočtete výši záloh na sociální pojištění pro rok 2010. Nejprve zaškrtnete, zdali živnost budete provozovat jako hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a poté vyplňte následující řádky podle těchto instrukcí:

36 – měsíční vyměřovací základ vypočtete tak, že vezmete polovinu částky z ř. 21 a vydělíte ji řádkem 22; pokud provozujete živnost jako hlavní samostatně výdělečnou činnost pak je minimum vyměřovacího základu stanoveno na 5928 Kč, u vedlejší činnosti je to 2371 Kč, maximum je u obou ve výši 94 836 Kč; osoba vykonávající živnost jako vedlejší, která nedosáhla výše zmíněné rozhodné částky dle ř. 26, vyplní na ř. 36 0 – což je příklad pana Hlavatého.

37 – z částky z ř. 36 vypočtěte 29,2 % a máte výši měsíčních záloh pro rok 2010.

Ve zbývajících částech na vás již žádné těžkosti nečekají. Vyplníte je, jen pokud se vás týkají.

CSSZ_Hlavaty_str2
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).