Hlavní navigace

Jak na daňové přiznání (NÁVOD)

1. 3. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jak na přiznání dnes poradíme těm, kteří při zaměstnání provozují živnost, i těm, kteří chtějí uplatnit slevu na dítě či si chtějí snížit daň o úroky z hypotéky nebo zaplaceným životním pojištěním.

Dnes vstupujeme do měsíce, který je synonymem pro daňové povinnosti. Do konce března musí být podáno daňové přiznání za rok 2009, pokud vám ho tedy nezpracovává daňový poradce. Pokusíme se vám v nejbližších dnech na modelových příkladech ukázat, jak se daňové přiznání vyplňuje. Ke všem našim příkladům budeme využívat chytrých interaktivních formulářů, které jsou na našem serveru volně k dispozici. Ty za vás daň po zadání nezbytných údajů vypočítají a ještě vám nedovolí udělat chybu. Kontrolují totiž formát vkládaných dat a v případě, že neodpovídá normám, informují vás o tom. Součástí formulářů je i nápověda k jednotlivým řádkům, abyste věděli, co přesně máte doplnit.

V dnešním modelovém příkladu poradíme jak vyplnit daňové přiznání v případě, že si vedle zaměstnání na plný úvazek přivyděláváte samostatnou výdělečnou činností. Poradíme také všem, kteří si z daní chtějí odečíst slevu na vyživované děti či těm, kteří si platí životní pojištění nebo splácejí hypotéku, případně úvěr ze stavebního spoření.

Podobné téma: Vyzkoušeli jsme za vás: datová schránka pro občany a OSVČ

Modelový příklad

Pan Hlavatý je zaměstnán na plný úvazek. Jeho hrubá měsíční mzda činila po celý rok 25 000 Kč. Současně si v roce 2009 jako živnostník vedlejší činností vydělal 120 000 Kč.

Má dvě děti a s manželkou se dohodl, že to bude on, kdo na ně uplatní daňovou slevu. Slevu neuplatňoval měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele, započítá ji právě až v ročním vyúčtování daně z příjmů (v přiznání).

Stejně tak to bude on, kdo si daňovou povinnost sníží o zaplacené úroky na hypotéku (dají se odečítat také úroky z úvěru ze stavebního spoření, z překlenovacího úvěru či tzv. předhypotečního úvěru, vždy ale musejí úvěry sloužit k uspokojení tzv. bytových potřeb), která je psána na oba manžele. K daňovému přiznání nezapomene doložit čestné prohlášení manželky, která takto stvrdí, že souhlasí s tím, aby celou sumu zaplacených úroků odečetl z daně právě on.

U hypotečního úvěru, který manželé Hlavatí mají, končilo v roce 2009 fixační období. Protože jim původní banka nabídla nevýhodné podmínky pokračování, rozhodli se hypotéku převést jinam. Dříve by to byl problém a z refinancované hypotéky už by si pan Hlavatý neodečetl úroky žádné. Zhruba v půlce minulého roku, ale ministerstvo financí změnilo výklad zákona a nově si tak může odečíst i úroky z hypotéky refinancované.

Na přelomu ledna a února přišlo panu Hlavatému poštou potvrzení o zaplacených úrocích za rok 2009 od obou bank. Částky na obou potvrzeních sečte a bude s nimi počítat v daňovém přiznání. Na úrocích z hypoték zaplatil v roce 2009 rovných 50 000 Kč.

Pan Hlavatý si platí také životní pojištění. Od daně si může odečíst zaplacené pojistné v maximální výši 12 000 Kč/rok, a právě tolik také za rok zaplatil. Podmínkou pro provedení odečtu je, že musí být životní pojištění sjednáno s plněním nejdříve v 60 letech a zároveň nesmí být vyplaceno dříve než po 5 letech trvání smlouvy. (Pokud by si platil penzijní připojištění, může si odečíst také až 12 000 Kč. Rozdíl je ale v tom, že u penzijního připojištění se z daně dají odečíst až ty příspěvky, které jsou nad 6000 Kč/rok. Odečítat od daně z příjmů tak lze vše, co bylo zaplaceno v rozmezí 6000 až 18 000 Kč/rok.)

Daně 2010, daňový servis

Příloha č. 1

Všechny důležité údaje známe, pojďme se tedy pustit do daňového přiznání. Začneme netradičně od přílohy. Jelikož pan Hlavatý má vedle příjmů ze zaměstnání také příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, musí vyplnit i přílohu č. 1.

Provozuje živnost, na kterou si může uplatňovat paušální výdaje ve výši 60 %, což se mu vzhledem k nižším skutečným výdajům vyplatí. Z příjmu ze samostatné činnosti 120 000 Kč po odečtení paušálních nákladů zůstane základ daně ve výši 48 000 Kč (120 000 – /0,6×120 000/).

Tento výsledek z řádku 113 se přenáší k dalším výpočtům do daňového přiznání na řádek 37. Formulář, který máte k dispozici na našem serveru, toto přenesení udělá za vás, proto je při vyplňování přiznání dobré začít přílohou.

Pan Hlavatý tedy v příloze vyplní pouze řádky 101, 102. Řádky 104 a 113 vypočte formulář automaticky za něj. Vyplnit musí taká část 2B, kde si v nabídce formuláře vybere druh činnosti, kterou provozuje a sazba paušálních výdajů mu dále naskočí opět automaticky.

DP_Hlavaty_priloha1

Přiznání – strana 1

Na první straně je třeba vyplnit osobní údaje. Kromě nich je třeba ještě zaškrtnout, jaký druh daňového přiznání podáváte (bod 3). V našem případě jde o řádné přiznání. Na body 5, 5a a 30 odpoví pan Hlavatý shodně „ne“. Body 19 až 29a nevyplňuje vůbec, protože neodpovídají jeho situaci.

Ještě se zastavme u záhlaví. V bodě 01 je třeba vyplnit daňové identifikační číslo (DIČ). To přiděluje správce daně a je uvedeno na Osvědčení o registraci. Pan Hlavatý to má snadné. Fyzickým osobám je DIČ přidělováno ve tvaru CZ a rodné číslo bez lomítka. V bodě 02 se uvádí rodné číslo. Na obrázku je vidět, že v našem příkladě je podbarveno červeně. Formulář tím upozorňuje na chybu. Dokáže totiž pomocí matematického vzorce rozpoznat chybný formát rodného čísla a upozornit na něj. Pokud se při vyplňování našich formulářů setkáte s červeným podkreslením pole, víte, že něco není v pořádku.

DP_Hlavaty_str1

Přiznání – strana 2

Pan Hlavatý oznámil svému zaměstnavateli, že si roční vyúčtování daně z příjmů bude dělat sám, a tak ze mzdové účtárny obdržel začátkem roku „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2009“ (dále jen potvrzení). Právě z tohoto potvrzení opíše do přiznání všechny důležité údaje spojené se zaměstnáním.

Tady už se dostáváme k samotnému vypočítávání výše daně. Pojďme si projít jednotlivé řádky, které pan Hlavatý musí vyplnit.

31 – součet hrubých příjmů ze zaměstnání za rok 2009, opíše se z potvrzení. My uvádíme 300 000 Kč, což je 12násobek měsíční hrubé mzdy pana Hlavatého. V praxi to tak jednoduché není. Se skutečnou výší hrubé mzdy hýbají dovolené nebo třeba nemocenské, proto je třeba údaj skutečně opsat z potvrzení.

32 – součet sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance odvedl zaměstnavatel. Opět opíšete z potvrzení.

34 – součet řádků 31 a 32; vypočte formulář automaticky.

36 – přenáší se údaj z řádku 34; vypočte formulář automaticky.

36a -  pan Hlavatý nedanil žádné příjmy v zahraničí, proto si daňový základ nesníží a na tomto řádku bude stejný údaj jako na řádcích 34 a 36; vypočte formulář automaticky.

37 – přenáší se údaj ze řádku 113 přílohy č. 1; vypočte formulář automaticky.

41, 41a – vypočte formulář automaticky.

42, 45 – základ daně před uplatněním daňových slev a zvýhodnění; vypočte formulář automaticky.

47 – řádek pro zapsání zaplacených úroků na bytové potřeby. Pan Hlavatý napíše do první kolonky číslo 12, protože hypotéku splácel celý rok a do druhé kolonky napíše výši zaplacených úroků, podle údajů zaslaných z bank.

49 – řádek pro zapsání částky zaplacené v roce 2009 na životní pojištění. Pan Hlavatý zaplatil 12 000 Kč.

54 – součet všech odečitatelných položek z řádků 46 až 53. Pan Hlavatý si sečte úroky zaplacené za hypotéku a částku zaplacenou na životní pojištění (62 000 Kč); vypočte formulář automaticky.

55 – od základu daně z řádku 45 jsou odečteny odečitatelné položky z řádku 54; vypočte formulář automaticky.

56 – zde by došlo k případnému zaokrouhlení částky z řádku 55 na celá sta Kč směrem dolu; provede formulář automaticky.

57- z řádku 56 se vypočte 15% daň; vypočte formulář automaticky.

58, 60 – v našem případě se přenesou údaje z řádku 57; provede formulář automaticky.

DP_Hlavaty_str2

Přiznání – strana 3

64 – částku 24 840 Kč si uplatní všichni daňový poplatníci, je dána zákonem; provede formulář automaticky.

70 – součet řádků 64 až 69; vypočte formulář automaticky.

71 – nová výše daně po odečtení daňového zvýhodnění (ř. 60 – ř. 70); vypočte formulář automaticky.

V tabulce č. 2 vyplnil pan Hlavatý údaje o svých dětech. Na každé z nich získá slevu na dani ve výši 10 680 Kč (za rok 2010 se tato sleva zvýší na 11 604 Kč).

72, 73 – formulář automaticky vypočítá slevu na dani za 2 děti.

84 – úhrn zaplacených záloh na daň z příjmu za rok 2009, opíšete z potvrzení.

91 – na tomto řádku zjistíte, zdali budete daň z příjmu za rok 2009 doplácet nebo se můžete těšit na zinkasování přeplatku. Znaménko minus znamená, že pan Hlavatý zaplatil na zálohách více, než kolik měl skutečně zaplatit. V dubnu se tak může těšit na přeplatek. Ten si může nechat vrátit na účet nebo složenkou, podle toho co uvede na straně 4 daňového přiznání.

DP_Hlavaty_str3

Pokud vám tato praktická ukázka nezodpověděla vaše nejasnosti ohledně daně z příjmu, pak využijte naši daňovou poradnu. V příštích dnech vám ještě ukážeme jak vyplnit přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu.

Anketa

Už máte daňové přiznání za rok 2010 hotové?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).