Hlavní navigace

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2023?

11. 1. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kdo letos musí podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, kdo se tomu vyhne a co je letos v této oblasti nového?

Na konci ledna končí řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Shrneme si proto užitečné informace, které by poplatníci měli znát.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání platí pro poplatníky, kteří v roce 2022 získali (koupí, darováním, dědictvím) pozemek, stavbu, byt nebo nebytovou jednotku.

Přiznání musí podat také majitelé pozemků, kteří na něm loni zaevidovali krajinný prvek, nebo majitelé nemovitosti, u které provedli změny rozhodné pro vyměření daně. Tedy např. přístavbu, nástavbu, částečnou likvidaci, změnili druh nebo výměru pozemku, výměra pozemku byla změněna kvůli revizi katastru nemovitostí nebo dokončili a začali užívat část budovy či inženýrské stavby.

Některé pozemky čeká přeměřování. Vlastníci musí označit jejich hranice Přečtěte si také:

Některé pozemky čeká přeměřování. Vlastníci musí označit jejich hranice

Analogicky pak platí povinnost „se přiznat“ i pro poplatníky, kteří darovali, prodali nebo jinak pozbyli byt, nebytovou jednotku, dům či pozemek. To za podmínky, že stále ještě nějakou jinou nemovitost v daném kraji vlastní. Pokud už by tímto krokem v daném kraji pozbyli všech nemovitostí, musí o tom jen informovat příslušný finanční úřad.

Výši koeficientů můžete zkontrolovat ve vyhledávači koeficientů Finanční správy.

Pokud už jste daňové přiznání podávali v minulosti a nedošlo k žádné změně rozhodné pro stanovení daně, další formulář podávat nemusíte. To platí i v případě, že došlo ke změně koeficientu, který stanovuje obec, nebo ke změně průměrné ceny pozemku. Finanční úřad tyto novinky automaticky zohlední při výpočtu daně.

Od roku 2021 platí, že obce mohou stanovovat místní koeficienty pro jednotlivé své části odlišně a nemusí ho stanovovat jako celé číslo, nýbrž v rozmezí od hodnoty 1,1 do hodnoty 5 s přesností na jedno desetinné místo.

Letos se koeficienty měnily u tří okresních měst. V Uherském Hradišti, Tachově a u několika objektů v Plzni. Podrobněji o koeficientech okresních měst informoval náš sesterský server Podnikatel.cz.

Která okresní města změní koeficienty daně z nemovitých věcí od roku 2023? Přečtěte si také:

Která okresní města změní koeficienty daně z nemovitých věcí od roku 2023?

Do kdy musíte podat daňové přiznání?

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí máte letos čas do úterý 31. ledna 2023. U této daně se přiznání podává dopředu na období roku 2023 podle stavu, který platí k 1. lednu 2023. 

Stáhněte si daňový formulář

Daňové přiznání k dani z nemovitostí pro Excel (XLS) pro rok 2023

  • interaktivní šablona ve formátu Microsoft Excel

Proč zvolit naši šablonu

  • vše uděláte ve známém prostřední Microsoft Excel
  • respektujeme soukromí, data se nikam neodesílají, zůstávají pouze ve vašem počítači
  • máme roky zkušeností, šablony pro vás děláme od roku 2004

Datum neplatí jen pro poplatníky, kteří loni požádali o zápis změny do katastru nemovitostí, ale fakticky k němu došlo až letos. Pak stačí podat přiznání do tří kalendářních měsíců následujících po tom, ve kterém opravdu k zápisu do katastru došlo.

Podle stejného vzorce se postupuje i v případě, že loni zemřel původní majitel nemovitosti a na vás přechází nárok v rámci dědického řízení, které nebylo do konce minulého roku ukončeno. Pak za zděděnou nemovitost podáváte přiznání do konce třetího měsíce následujícího po tom, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podáváte na období následující po roce, v němž zůstavitel zemřel.

Jak podat daňové přiznání?

Kromě papírového formuláře, který odevzdáte na podatelně finančního úřadu nebo ho pošlete poštou, můžete využít i elektronický formulář. Najdete ho na serveru MOJE daně, který slouží jako online finanční úřad. Přiznáte se zde i bez datovky nebo elektronického klíče. Ověření probíhá i přes bankovní identitu.

Na stejném portálu najdete i aplikaci pro elektronická podání pro finanční správu (EPO). V té můžete ukládat rozpracovanou žádost a poté ji opět načíst z uloženého souboru. Po vyplnění je možné vytvořit datovou zprávu, kterou přímo z aplikace odešlete, nebo vygenerovat formulář v PDF k tisku.

Pokud už jste někdy přiznání k dani z nemovitých věcí podávali, můžete zde nově po aktivaci Daňové informační schránky Plus (DIS+) požádat o předvyplnění údajů z posledního přiznání k dani z nemovitých věcí. Ušetří vám vyplňování údajů o nemovitosti, které už jste v minulosti do přiznání zadávali. Pokud nevíte, jak na to, s postupem pomůže leták Finanční správy.

V DIS+ nově najdete také službu Ověření na katastr nemovitostí, která vám pomůže zkontrolovat údaje v daňovém přiznání s údaji v katastru ještě před odesláním formuláře finančnímu úřadu. Podrobnější informace o službě najdete na webu Finanční správy.

Komu podat daňové přiznání?

Daňové přiznání nepodáváte u daně z nemovitých věcí finančnímu úřadu podle vašeho trvalého bydliště, jako je tomu u daně z příjmů. Formulář musíte nasměrovat vždy podle toho, v jakém kraji se nachází nemovitost, za kterou přiznání podáváte. Pokud jich vlastníte více a jsou v různých krajích, musíte podat přiznání finančnímu úřadu v každém takovém kraji.

Jak zaplatit daň?

Daň můžete uhradit hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou nebo přes SIPO (k této službě se musíte přihlásit nejpozději do konce ledna).

Nepřesáhne-li daňová povinnost hranici 5000 Kč, je nutné ji zaplatit do konce května 2023. V opačném případě si můžete platbu rozdělit do dvou stejných splátek s tím, že jednu uhradíte do konce května a druhou do konce listopadu. (Pro zemědělce a chovatele ryb platí termín do konce srpna a do konce listopadu.)

Protože daň platí jen vlastníci uvedení v katastru, nevztahuje se tato povinnost na nájemníky ani družstevníky. Pokud jsou majiteli manželé, plní daňové povinnosti jeden z nich v plné výši.

V případě, že vyjde daňová povinnost v územním obvodu jednoho finančního úřadu pod 30 Kč, platit ji nemusíte (ale povinnost podat přiznání platí). Toto pravidlo se nevztahuje na spoluvlastnické podíly u pozemků, staveb a jednotek, kde daň platíte vždy alespoň ve výši 50 Kč.

Jak se dozvíte, kolik máte zaplatit?

Nepodáváte-li letos přiznání, výši daně se dozvíte ze složenky, kterou Finanční správa každý rok rozesílá všem poplatníkům, nejpozději zhruba do 25. května. Od letoška však už poplatníci nebudou dostávat tzv. daňovou složenku, se kterou daň hradili přes Českou poštu bez poplatku. Do schránek dostanou obyčejnou Poštovní poukázku A, a budou-li přes ni chtít daň uhradit, zaplatí poště poplatek.

Máte-li datovou schránku, informace o výši daňové povinnosti vám úřad pošle datovou zprávou. Uživatelé DIS+ zase najdou podklady pro úhradu daně na portálu MOJE daně v sekci Nastavení – Informace o subjektu. Můžete se také přihlásit k zasílání podkladů pro zaplacení daně na e-mail. Žádost musíte podat do poloviny března. V těchto případech složenku do schránky nedostanete.

Datovky a elektronické daňové přiznání

Jak už jsme vás informovali, od letošního roku se rozšířil okruh subjektů, jež mají datovku zřizovanou ze zákona. Nově do této skupiny spadají i nepodnikající právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Stát jim během prvního kvartálu postupně založí datovou schránku, kterou nebude možné na žádost deaktivovat. U nepodnikajících občanů zůstanou naopak datovky na bázi dobrovolnosti.

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat? Přečtěte si také:

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat?

Podnikatelé, kterým stát zřídí datovou schránku, musí formulářová podání (hlavně daňová přiznání) provádět elektronicky. To neznamená, že by vše do budoucna museli posílat přes datovku, mohou využít i jiné elektronické cesty, např. portál MOJE daně.

Jestliže se chtějí podnikatelé naposledy vyhnout elektronickému podání, musí se stihnout „přiznat“ dříve, než dojde k aktivaci – zpřístupnění datové schránky (rozhodným okamžikem tedy není zřízení).

Povinnost elektronického podání pro ně platí okamžikem zpřístupnění datové schránky, který nastává prvním přihlášením nebo patnáctým dnem po doručení dopisu s přihlašovacími údaji (okamžik se řídí tím, co nastane dříve). Pro datovky zřízené na žádost občanům tato povinnost neplatí.

Povinnost elektronického podání však platí podle Finanční správy jen na ty případy, kdy podání souvisí s podnikatelskou činností. Pokud by měla (fyzická osoba občan – pozn. red.) zpřístupněnu i datovou schránku podnikající fyzické osoby, tak platí, že se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby je spojena povinnost osoby s touto zpřístupněnou datovou schránkou činit formulářová podání (typicky podat daňové přiznání) ve vztahu k těm podáním, která se vztahují k činnosti, ve které alespoň částečně vystupuje jako podnikající fyzická osoba, vysvětluje na svém webu (otázka č. 15).

Pokud vám tedy jako podnikateli bude zpřístupněna datovka, musíte pak podávat elektronicky ta daňová přiznání, která souvisí s vaší výdělečnou činností (např. přiznání k dani z příjmů za příjmy z podnikatelské činnosti).

FIN23

Z pohledu (ne)existence povinnosti podat v důsledku zpřístupnění datové schránky zřizované ze zákona v konkrétní situaci daňové přiznání v elektronické podobě je zohledňován účel, pro který byla konkrétní zpřístupněná datová schránky zřízena, resp. o jaký typ datové schránky se jedná. Tedy např. na osobu mající zpřístupněnu pouze datovou schránkou podnikající fyzické osoby by čistě v návaznosti na zpřístupnění této datové schránky podnikající fyzické osoby nedopadala povinnost podat elektronicky přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud by se jednalo o daňové přiznání podávané pouze za nemovité věci nesouvisející s podnikatelskou činností, upřesnila pro server Měšec.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Pokud tedy potřebujete podat přiznání za nemovitost, kterou užíváte výhradně k bydlení, nehraje zpřístupnění podnikatelské datové schránky žádnou roli a vy přiznání můžete podat i jinak než elektronicky.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).