Hlavní navigace

Jak dát registrační značky do depozitu, když jsou úřady zavřené?

27. 3. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Aktualizováno 8. 4. 2020 8:07
Pokud nemůžete/nechcete autem jezdit a nechcete platit povinné ručení, i v této nouzové době existuje cesta, jak auto dočasně „odregistrovat“ bez vaší osobní přítomnosti na úřadu.

I v době omezeného fungování úřadů, resp. když jsou některé zcela uzavřené, je možnost dát registrační značky vozidla do depozitu. Tím se vyhnete platbě povinného ručení i případné silniční dani.

Pokud chcete jako soukromá osoba nebo jako dopravce dát na určitou dobu registrační značku/-y do depozitu, abyste mohli ukončit a dále neplatit povinné ručení, nově nemusíte osobně jít na registr vozidel. Ono to většinou ani nejde, mnoho úřadů je pro veřejnost zavřených.

Nově stačí dopravnímu úřadu, kde je evidence vozidel, odeslat žádost elektronicky, a to buď pomocí datové schránky, nebo se zaručeným elektronickým podpisem. Samotný e-mail nestačí. Vzor žádosti najdete níže v boxu.

V návaznosti na osobní jednání České kanceláře pojistitelů Ministerstvo dopravy sdělilo, že bude jako datum vyřazení vozidla z provozu na registru vozidel dočasně považovat datum podání elektronické žádosti (do datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem).

Součástí takové žádosti musí být i prohlášení vlastníka vozidla, že nemůže registrační značku předat na úřad, že jsou sejmuty a uloženy mimo vozidlo.

Pro ukončení povinného ručení bude kromě kopie technického průkazu, což je současný stav, nově dočasně postačovat i doložení kopie elektronické žádosti a doklad o jejím elektronickém podání na úřad.

Ukončení povinného ručení se do České kanceláře pojistitelů hlásí standardně beze změn jako ukončená smlouva s důvodem zániku „Vyřazení tuzemského vozidla z evidence“.

Shrnutí, co musíte udělat pro dočasné vyřazení vozidla (značky v depozitu)

  1. Mít datovou schránku nebo elektronický zaručený podpis.
  2. Zaslat na úřad s evidencí vozidel žádost o dočasné vyřazení vozidla z provozu.
  3. Přiložit čestné prohlášení vlastníka vozidla, že registrační značku nemůže předat osobně, že je z vozidla sejmuta a je bezpečně mimo vozidlo (stačí napsat volnou formou). Pozor na záměnu vlastníka a provozovatele!
  4. Oznámit dočasné vyřazení vozidla své pojišťovně. Přiložit k oznámení elektronickou dodejku žádosti zaslané na úřad.
  5. Požádat pojišťovnu o vrácení přeplatku pojistného, uvést číslo účtu pro zaslání.

Jen pro jistotu, s takto dočasně vyřazeným vozidlem opravdu nesmíte jezdit. Značky někam schovejte mimo vozidlo, pokud by je vám někdo mezitím odcizil, budete úřadu obtížně vysvětlovat rozpor s čestným prohlášením.

Aktualizováno 8. dubna 2020

Máme nové zkušenosti od čtenářů. Někteří čtenářo to zkusili na registrech vozidel na obcích s rozšířenou působností (ORP) a když využili podání žádosti datovou zprávou, narazili na odmítavý postoj úřadu. ORP je přes 200, mají své postupy. Ze zkušeností členů ČESMADu např. v Benešově s metodickým pokynem Ministerstva dopravy neměli problém. Bohužel, co úřad, to jiný postup.

Ještě může být možností nechat značky poslat poštou, kurýrem atp., některé společnosti je umí vyzvednout i v místě zákazníka.

skoleni_29_6

Stále větší počet obcí s rozšířenou působností respektuje formu předání žádosti o depozit datovou zprávou. Nezpomeňte ale na tyto úkony:

  • Dokončete urychleně odhlášení předáním registračních značek, požadovaných dokumentů a zaplacením poplatku na obci.
  • Zkontrolujte platnost technické prohlídky, než vozidlo do depozitu dáte, bez platné technické kontroly vozidlo nemůžete znovu zaregistrovat
  • Prověřte důkladně okolnosti spojené s pojištěním – např. zda má zůstat vozidlo havarijně pojištěno, nebo jak bude pojištění pokračovat po ukončení depozitu.

(Zdroj dat: ČESMAD)

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).