Hlavní navigace

Jak chrání podpisový vzor naše peníze?

17. 2. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zná to snad každý. Při zakládání běžného účtu musí podepsat podpisový vzor a podle něj se podepisovat, když chce "hýbat" penězi na účtu. Ale když peníze z vašeho účtu mizí, aniž byste cokoli podepsali? Kam se obrátit, pokud vaše transakce probíhají bez vašeho vědomí?

Podpisový vzor slouží jako ochrana vašich peněz. Je jen málo pravděpodobné, že by znal někdo číslo vašeho účtu a uměl (a chtěl) by váš podpis dokonale napodobit? Pokud se číslo vašeho účtu nedostane do nesprávných rukou společně s dokladem (například občanským průkazem), na kterém je váš podpis, pravděpodobnost zneužití je zřejmě téměř nulová.

Riziko se zvyšuje, pokud se vaše peněženka ocitne v rukou zloděje. Z vaší kartičky s číslem účtu se dozví i pobočku, kde máte účet zřízen. Podpis je hned na několika dokladech běžně nošených v peněžence. Podepsanou máte kreditní karu, občanský průkaz, studenti ISIC kartu. A tak je nejjednodušším způsobem, jak riziko zneužití opět snížit, zablokovat účet. Máte také možnost změnit svůj podpisový vzor.

Může se však stát, že peníze jsou převedeny na cizí účet, aniž by se jednalo o nekalý úmysl? V případě, že váš podpis nebyl dostatečně zkontrolován, tak ano. Je dost pravděpodobné, že nejen vy, ale i vaši rodinní příslušníci vědí, jaké máte číslo účtu. Při troše nepozornosti vyplní na příkaz k úhradě místo svého čísla účtu číslo vaše, a transakce je provedena. Příjmení máte stejné a podpis někteří více, jiní méně podobný.

Nejedná se o případ čistě teoretický. Já jsem omylem podepsala příkaz k účtu svého bratra, vhodila do sběrného boxu a z jeho účtu (přestože na příkazu byl můj podpis), byly odečteny peníze. Nutno podotknout, že minimálně vzhledem k odlišnému pohlaví podpis podobný být nemohl. Banky se shodují v tom, že při takto očividném pochybení by klient rozhodně při reklamaci uspěl a případ by byl rychle vyřešen.

Jak jsou tedy naše podpisy ověřovány a peníze chráněny?

Použijete-li k odeslání peněz sběrného boxu, je ve chvíli, kdy příkaz do boxu vhazujete, podpis jedinou ochranou vašich peněz. Podepíšete příkaz k úhradě, vhodíte ho do sběrného boxu a nikdo po vás v té chvíli nechce ani občanský průkaz, ani jiný doklad totožnosti. Pokud mají pracovníci banky pochybnosti o tom, že podpis odpovídá podpisovému vzoru, mohou telefonicky ověřit jeho pravost.

Zajímalo mě, zda mají pracovníci bank nějaké speciální školení, aby rozeznali pravý podpis od nepravého, nebo zda podpisy ověřuje odborník.

Volksbank to podle paní Dany Řezníkové funguje následovně: Po převzetí platebního příkazu (na přepážce nebo prostřednictvím sběrného boxu) banka ověřuje, zda se podpis na platebním příkazu opticky shoduje s podpisovým vzorem k danému účtu. Platební příkaz může být podepsán nejen majitelem účtu, ale i jinou osobou, které majitel účtu udělil v podpisovém vzoru zplnomocnění k nakládání s prostředky na účtu. Je-li proveden platební příkaz vystavený neoprávněnou osobou, odpovídá banka za škody pouze v případě, že se podpis této neoprávněné osoby zřetelně lišil od podpisu uvedeného v podpisovém vzoru. Rozeznání pravého podpisu od nepravého je složitá problematika, kterou se zabývají grafologové. Ti bývají oslovováni v případě sporu.

Také podle tiskového mluvčí Raiffeisenbank Tomáše Kofroně by nemělo dojít k tomu, že je příkaz proveden, přestože podpis vzoru neodpovídá. Veškeré podpisy na všech platebních příkazech se vždy kontrolují dle podpisového vzoru klienta. Pracovníci Raiffeisenbank jsou rovněž školeni na rozlišení padělaného podpisu.

Podobně uklidňuje své klienty také Petra KopeckáHVB Bank: V praxi HVB ověřuje podpisy na příkazech centrálně za všechny pražské pobočky odd. centrálního vedení účtů. Mimopražské pobočky zajišťují kontrolu podpisů ve vlastní režii. Podpisy se ověřují dle systémové aplikace s nascanovanými podpisovými vzory klientů. Odpovědní zaměstnanci mají speciální grafologické školení a mají povinnost kontrolovat, zda je příkaz klientem podepsán shodně s podpisovým vzorem k danému účtu. V případě, že tomu tak není, vždy vyžadují zpětné ověření podpisu či totožnosti klienta. Naši klienti disponují několika identifikačními znaky (kódy, hesla apod.), proto v takovýchto případech, kdy se podpis zcela neshoduje se vzorem, může být klient požádán o uvedení dalšího z těchto identifikačních znaků/hesel, což opět minimalizuje možnost zneužití.

Pracovníci banky ověřující podpisy klientů absolvují školení zaměřené na rozpoznávání pravosti podpisu. Zároveň je způsob ověřování shody podpisu s podpisovým vzorem stanoven vnitřním předpisem, kterým se musí pracovníci řídit, říká tiskový mluvčí ČSOB Pavel Hejzlar.

Reklamovat, reklamovat, reklamovat

Pokud máte jakékoli pochybnosti, neváhejte se obrátit na banku s reklamací. Na tom se shodují všechny banky na našem trhu.

Způsob kontroly podpisových vzorů je upraven interní směrnicí Komerční banky, která není veřejná. V případě pochybností klienta o správnosti provedené transakce má klient samozřejmě možnost obrátit se na KB s reklamací. Na každé pobočce KB najde také kontakt na osoby, které tyto reklamace přijímají, říká tisková mluvčí Komerční banky Marie Petrovová.

A jak je to s náhradou škody, když vám vznikne chybným jednáním banky? Pokud je převedením částky klientovi způsobena škoda (např. se dostane do kontokorentu, a musí tedy platit úroky), má klient právo žádat náhradu této škody?

Podle Petry Kopecké, tiskové mluvčí HVB Bank: Podle VOP (bod 33.3) banka odpovídá za škody, které vznikly na základě provedení příkazu vystaveného neoprávněnou osobou jen v případě, že podpis na příkazu je viditelně v rozporu s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru.

Podle Tomáše Kofroně, mluvčího Raiffeisenbank: V případě způsobené škody má klient na náhradu vzniklé škody nárok v tom případě, pokud byla škoda prokazatelně zaviněna bankou.

Účto_tip_změny21

V případě, že se jedná o chybu na straně banky, má samozřejmě banka povinnost způsobenou škodu nahradit, říká Pavel Hejzlar, tiskový mluvčí ČSOB.

Víte o tom, že můžete změnit svůj podpisový vzor?

Jestliže jste ztratili doklad, na kterém je váš podpis, a obáváte se jeho zneužití, máte kromě zablokování účtu také možnost změnit podpisový vzor. O změnu můžete požádat ve vaší domovské pobočce. Ve většině případů je změna zdarma. Výjimečně platíte minimální poplatek. Např. ČSOB si účtuje 30 Kč, Poštovní spořitelna 20 Kč.

Anketa

Zneužil někdo váš podpis?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).