Hlavní navigace

Jak banky vracejí peníze zpět do společnosti?

14. 8. 2012
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Které banky se nebojí „pustit chlup“ na dobročinné účely a které za sebe nechají obdarovat potřebné raději své zaměstnance?

Za své služby si banky většinou nechají dobře zaplatit. Tentokrát jsme se ale snažili zjistit, zda něco vracejí společnosti také zpět. Jak se které banky angažují na poli dobročinnosti a dalších společensky prospěšných aktivit? Darují ze svého nebo jen umetou cestu k dobročinnosti svým zaměstnancům? Posuďte sami odpovědi bank, od kterých jsme získali vyjádření.

Finanční skupina AXA

Finanční skupina AXA ČR dlouhodobě podporuje tři projekty. Sedmým rokem je generálním partnerem projektu Světluška (osamostatňování nevidomých), který podporuje finančním darem i dobrovolnickou pomocí zaměstnanců. 

Od roku 2007 je AXA také generálním partnerem programu Na zelenou, který se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti dětí při jejich cestách do škol. Program skupina podporuje finančními dary.
V roce 1999 také skupina zahájila spolupráci s Nadací Křižovatka a od té doby vybavila nemocnice více než 180 přístroji na monitoring dechu novorozenců, které je chrání před syndromem náhlého úmrtí.

Nejnovější aktivitou započatou v loňském roce je generální partnerství programu Finanční gramotnost do škol, který vzdělává studenty základních a středních škol v základních finančních a ekonomických tématech. 

Kromě toho se zaměstnanci například podíleli na přípravách dětského dne pro zrakově postižené děti a v rámci Dne bez aut pak do práce cestovali na kole nebo pěšky a za každý takový kilometr skupina přispěla jedním eurem na projekt Na zelenou.

Celkově loni finanční skupina věnovala na zmíněné projekty přes 6 mil. Kč. 

Citibank

Citibank podporuje projekty českých neziskových organizací (každý rok asi 15 neziskovek) zaměřené nejvíce na znevýhodněné skupiny. Většinou formou jednorázového finančního daru z prostředků Zaměstnaneckého charitativního fondu Citibank. 

Kromě toho se banka zaměřuje na finanční vzdělávání, které podporuje z grantů udílených firemní nadací Citi Foundation. Banka se takto snaží podpořit zejména děti z dětských domovů (Peníze pro život), talentované středoškolské studenty (Banky v akci) nebo začínající podnikatele (Naučte se řídit byznys) se zajímavým podnikatelským záměrem, ale bez vzdělání, zkušeností a prostředků. V poslední době se zaměřuje také na finanční vzdělávání dospělých a podporuje také vzdělávání v oblasti neziskového sektoru a rozvoj sociálních podnikání (projekt Akcelerátor). 

Banka také organizuje tzv. Global Community Day, který mohou zaměstnanci využít ve prospěch vybraných dobrovolnických aktivit v neziskových organizacích. Pořádá i sbírky oblečení či poskytuje hmotné dary, například v podobě vyřazeného kancelářského nábytku a dvakrát ročně organizuje charitativní výstavy, kde si mohou zaměstnanci koupit výrobky z chráněných dílen.

Od svého vzniku v roce 1996 rozdělil Zaměstnanecký charitativní fond Citibank přes 8 mil. Kč. Citi Foundation v ČR každý rok udělí granty v hodnotě přes 3 mil. Kč. 

Česká spořitelna

Česká spořitelna se zaměřuje na finanční vzdělávání, pomoc potřebným a udržitelný rozvoj. V rámci finančního vzdělávání Česká spořitelna v poslední době (2010) spustila portál MoneyMánie s cílem interaktivní formou zvýšit povědomí v oblasti financí a portál jakplatitkartou.cz.
Loni banka spustila portál Spořínek (www.sporinkov.cz) s cílem podporovat finanční gramotnost u malých dětí.

Během letošního prvního pololetí byla banka také generálním partnerem vzdělávacího televizního projektu Aby dluhy nebolely. 

Zaměstnanci banky také pravidelně vedou semináře a přednášky na akademické půdě či vystupují na studentských konferencích. Vybraní studenti pak mají možnost stínovat odborníky při práci. 

V oblasti pomoci potřebným se banka angažuje skrze projekt Život 90 (aktivní život seniorů ve vlastním domově) a Nadační fond Klausových (práce seniorů s počítačem, použití platebních karet, internetové bankovnictví). 

Banka podporuje Domov Palata, který rozvíjí soběstačnost u zrakově postižených osob i projekty zaměřené na prevenci, léčbu i následný návrat do života drogově závislým. Na podzim připravuje také nový projekt Vzdělávání neziskovek.

V rámci udržitelného rozvoje banka podporuje řadu projektů na obnovu prostředí (spolupráce s Nadací VIA a Partnerství). 

I Česká spořitelna pořádá tzv. Den pro charitu, kdy mohou zaměstnanci dva pracovní dny věnovat libovolné obecně prospěšné aktivitě. Banka má také grantový program pro finanční podporu veřejně prospěšných projektů (např. HAIMA, ZŠ Žebrák, Nadační fond Modrý hroch) a dlouhodobě podporuje např. projekt Charita ČR, SANANIM, Drop In, Podané ruce, Český svaz ochránců přírody či Dialog Jessenius. 

Před deseti lety banka také založila Nadaci České spořitelny, která se podílí na dlouhodobých projektech.

Během prvních deseti let nadace věnovala na prospěšné aktivity více než 147 mil. Kč. Jen za minulý rok banka spolu s Nadací věnovala na obecně prospěšné projekty 67 mil. Kč. 

ČSOB (celá skupina v rámci ČR)

ČSOB a Poštovní spořitelna se věnují především podpoře finanční gramotnosti. Dlouhodobě spolupracují s Asociací občanských poraden a Poradnou při finanční tísni. V rámci vzdělávání pak s Výborem Dobré vůle – Nadací Olgy Havlové podporuje společný projekt Fond vzdělání, dále pak s občanským sdružením Múzy dětem projekt Život nanečisto.

Banky podporují také zdravotně znevýhodněné občany a tvorbu pro ně vhodných pracovních míst prostřednictvím partnerství s Centrem Paraple, Svazem paraplegiků, Nadačním fondem Mathilda a Kontem bariéry. Pomáhají také s provozem Linky bezpečí a projektem bezpecne-online.cz podporuje propaguje a bezpečnost na internetu. 

Další finanční podpora je rozdělována v rámci grantových programů ČSOB a Era pro podporu regionů (rozvoj místního života v regionech, menší komunitní granty, Starosta roku) a ČSOB Nadační program vzdělání, který podporuje zvyšování finanční gramotnosti.

Z pohledu věcných darů skupina loni například darovala přes 1600 ks počítačů a 66 ks nábytku.

Další podpora je zaměřena na sbírku Sluníčkový den (opuštěné děti a pěstounské rodiny) a Pomněnkový den pořádaný Linkou bezpečí.

V dobrovolnickém programu Pomáháme společně se mohou zapojit do péče o okolí a pomoci potřebným také samotní zaměstnanci během dobrovolnických dnů. Z grantového fondu mohou zaměstnanci žádat o příspěvek pro neziskové organizace, ve kterých pomáhají.

Kromě toho skupina vytvořila ČSOB a Era Fond pomoci, kde mohou zaměstnanci žádat o podporu pro handicapovaného člověka, rodinu, která se stará o handicapované dítě i pro opuštěného člověka v životní tísni.

Zaměstnanci mohou pomoci i přes sportovní aktivity. Například fotbalem podpořit Domov Sue Ryder či účastí Pražského mezinárodního maratonu pro Výbor dobré vůle. Zapojovat se mohou také do finančních a věcných sbírek a na Vánoce i do projektu, který napomáhá plnit přání dětem z dětských domovů. Své know-how mohou například v oblasti projektového řízení a marketingu či HR předávat také v rámci seminářů pro neziskové organizace.

V minulém roce skupina poskytla finanční dary v hodnotě téměř 35 mil. Kč. Hodnota věcných darů a služeb pak dosáhla téměř 10 mil. Kč. 

Equa Bank

Equa bank se dosud angažovala hlavně v jednotlivých regionech formou příspěvků na výtvarné a sportovní aktivity předškolních a školních dětí. Banka se zapojila i do vybraných aktivit Americké obchodní komory, která věnuje výtěžek na podporu vzdělávání. 

Výši finanční podpory banka neuvedla.

GE Money Bank

GE Money Bank se zaměřuje na čtyři témata. Prvním je dobrovolnictví v organizaci GE Volunteers. Tyto aktivity jsou propojené s grantovým Programem pomoci potřebným. Oba projekty se zaměřují na děti a vzdělávání, seniory, životní prostředí a pomoc znevýhodněným občanům.

Další aktivitou banky je projekt Rozumíme penězům, který funguje od roku 2006 a přinesl metodický program finančního vzdělávání na základních školách. 

Nejmladším projektem banky je Život nápadům, který podporuje začínající podnikatelky.

ING Bank

ING Bank sedmým rokem spolupracuje formou generálního partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem zaměřenou na podporu dětí v dětských domovech či v pěstounské péči. 

Kromě toho banka podporuje umění a kulturu generálním partnerstvím výstavy Rembrandt & Co. a mimo finanční podporu spolupracuje s Národní galerií na vizuálním stylu expozice a její marketingové komunikaci.

Během sedmiletého období spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem banka věnovala částku přesahující 13 mil. Kč. 

J&T Banka

J&T Banka v roce 2004 založila Nadační fond J&T, kde figuruje jako hlavní donor. Fond se zaměřuje především na pomoc dětem v sociálně slabých, ohrožených či pěstounských rodinách, dětem nemocným a s handicapem. Dále pak na podporu hospicové péče, modernizaci nemocnic nebo podporu zvířecích útulků.

Mezi aktivity patří například projekt House of Smile v Africe (pomoc dětem s virem HIV) či projekt Sedmokráska na Slovensku zaměřený na pomoc ochrnutým dětem po obrně.

Před dvěma lety J&T Banka iniciovala kampaň Odsouzeni.cz, která měla za cíl nahradit ústavní péči o děti pomocí náhradní rodinné péče a letos přichází s novou kampaní Hledáme rodiče.

Kromě toho banka podporuje umění, například výstavu Davida LaChapella či Cenu Jindřicha Chalupeckého a mladé sportovce prostřednictvím J&T sportteamu. 

Od svého založení Nadační fond J&T rozdal více než 230 mil. Kč. 

Komerční banka

Komerční banka se snaží o odpovědný přístup k životnímu prostředí. Nakupuje Zelenou energii a přispívá na výzkum a vývoj obnovitelných zdrojů energie. Formou sponzoringu se pak zaměřuje na podporu kultury (partnerství s Národním divadlem, Festivalem francouzského filmu, Smetanova výtvarná Litomyšl, Česko-francouzská akademie Telč, podpora ZOO v Praze, Ostravě a Jihlavě), neprofesionálního sportu (také podpora handicapovaných sportovců) a vzdělávání. 

Banka založila také Nadaci Komerční banky Jistota, kterou kromě finančních zdrojů podporuje také prostřednictvím svých zaměstnanců. 

Mezi hlavní projekty nadace patří například Jistota s Linetem (nákup polohovatelných lužek pro provozovatele domácích i lůžkových hospiců). Dále je Nadace jedním z hlavních partnerů Babyboxů v ČR a v oblasti náhradní rodinné péče se zaměřuje na pomoc SOS vesničky.
Pomoc Nadace se soustřeďuje také na podporu zdraví a vědeckého výzkumu (spolufinancování přístrojů). 

V roce 2011 na projektech Nadace rozdělila prostředky přesahující 5,5 mil. Kč. 

LBBW Bank

LBBW Bank se zaměřuje na finanční podporu charitativních projektů a společenských akcí konaných v okolí poboček. Nefinančně pomáhá darováním vyřazení IT techniky a dalších potřeb a bezplatně poskytuje prostory na pobočkách pro výstavy začínajících umělců nebo tiskové konference charitativních organizací. 

Hlavním projektem banky je generální partnerství Asociace pomáhající lidem postiženým autismem. Kromě toho pak banka financuje provoz osobních asistentů a respitních a odlehčovacích služeb pro rodiče starající se o děti s autismem a organizuje například charitativní bazary. 

Konkrétnější informace k poskytnuté finanční podpoře banka nezveřejnila. 

mBank

mBank se v minulosti účastnila charitativních turnajů pro Domov Sue Ryder či Nadační fond Krtek nebo podpořila Dětský domov v Dubé. 

Konkrétnější informace k poskytnuté finanční podpoře banka nezveřejnila. 

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí svým klientům možnost věnovat měsíční bonus 20 Kč za splnění věrnostní podmínky u eKonta ve prospěch charity. Do programu je zařazeno Konto Bariéry, Český červený kříž a projekt Pomozte dětem. Celkově za loňský rok klienti banky takto věnovali 2 mil. Kč. 

Na projekt Pomozte dětem banka i zaměstnanci každoročně přispívají finanční částkou, která za letošní rok činí 1 mil. Kč. V případě Konta Bariéry je banka partnerem golfového turnaje pro handicapované Golf bez bariér. Banka začala spolupracovat také s fondem Dobrý Anděl. 

Raiffeisenbank také v rámci interního programu umožňuje zaměstnancům nominovat na menší finanční podporu libovolný neziskový subjekt. 

V oblasti vzdělávání se pak banka zaměřuje na podporu základní a dvou vysokých škol a je partnerem projektu Junior Achievement a stala se jedním ze zakládajících členů iniciativy Česká inovace (podpora inovací a inovativní kultury v ČR). 

Konkrétnější informace k poskytnuté finanční podpoře banka nezveřejnila. 

UniCredit Bank

V rámci sponzoringu UniCredit Bank spolupracuje především s Galerií Rudolfinum a Moravskou galerií v Brně. Loni banka podpořila například výstavu Tak pravil LaChapelle. V letošním roce UniCredit Bank podpořila veletrh současného umění Art Prague a festival Prague Photo. Banka patří také mezi partnery Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. 

Kromě umění se banka zaměřuje na podporu vzdělávání (spolupráce na vzdělávacím projektu Learn, more) a pomoc dětem prostřednictvím spolupráce s organizací Magna Děti v tísni. 

Banka se stala také partnerem Poradny při finanční tísni a podporuje pořádání vzdělávacích seminářů (nadace Euronisa, společnost Rogus či Českobratrská církev). 

Společným projektem banky a UniCredit Foundation je tzv. Gift Matching Program, ve kterém mohou zaměstnanci každý rok podpořit neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Dále banka dlouhodobě spolupracuje s nadací Konto Bariéry a aukčními salony výtvarníků. Banka podporuje také Nadační fond Livie a Václava Klausových. 

Konkrétnější informace k poskytnuté finanční podpoře banka nezveřejnila. 

Volksbank

Volksbank letos zřídila zaměstnanecký Charitativní fond Volksbank, do kterého přispívají zaměstnanci. Na konci roku bude vybraná částka rozdělena mezi vybrané charitativní projekty, které mohou zaměstnanci nominovat v průběhu roku. Fond se zaměřuje na podporu ekologie, ohrožených a sociálně znevýhodněných dětí, žen a seniorů, vzdělávání a finanční gramotnost a podporu zdravotně postižených. 

Další aktivitou banky jsou také dobrovolnické dny pro zaměstnance Volksbank (jeden den v roce pro pomoc potřebným). Dlouhodobě se banka věnuje také sponzorství a udílení finančních darů. 

Konkrétnější informace k poskytnuté finanční podpoře banka nezveřejnila.

Waldviertler Sparkasse von 1842

Waldviertler Sparkasse von 1842 se zaměřuje na pravidelnou pomoc městům, nemocnicím, školám, mládeži či různým spolkům (divadlo, sport, společenské organizace) v regionu, kde působí. 

Během minulého roku banka na obecně prospěšnou činnost ve formě finanční podpory věnovala 671 300 Kč a dále pak dárky v hodnotě přes 51 tis. Kč. Od chráněné dílny pak banka nakoupila dárky v hodnotě přes 88 tis. Kč. Částku kolem 1 mil. Kč banka přerozdělí každý rok.

Skupina Wüstenrot

Wüstenrot zaměřuje svou pomoc především na zdravotně a sociálně handicapované děti. Pravidelně přispívá na vybavení dětských domovů a pro Dětský domov v Horní Čermné uspořádala kromě finanční podpory a věcných darů také dvakrát vánoční sbírku, do které přispěli zaměstnanci, spolupracovníci i sama společnost Wüstenrot. 

Dále skupina podporuje Nadační fond dětské onkologie Krtek a organizaci Helppes, která pomáhá k samostatnosti postiženým osobám pomocí cvičených psů.

FIN21

Celková částka věnovaných finančních prostředků dosahuje řádu statisíců korun. 

Zuno Bank

Ačkoli podle Lukáše Tomise se Zuno Bank účastní mnoha zajímavých dobročinných aktivit, tyto akce banka veřejně nekomunikuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).