Hlavní navigace

Jak banky a nebankovní společnosti pracují s úvěrovými registry?

9. 5. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Záznam v úvěrovém registru může rozhodnout, zda dostanete či nedostanete půjčku, případně hypotéku. Proto je dobré vědět, jak registry fungují a jak s nimi bankovní a nebankovní společnosti pracují.

Úvěrové registry jsou bohatým zdrojem informací o úvěrové historii klientů velké většiny bank, úvěrových a leasingových společností na českém trhu. Registry vás zaznamenají už ve chvíli, kdy si vezmete půjčku nebo vám je schválena kreditní karta. Od té chvíle můžete budovat pozitivní úvěrovou historii tím, že budete včas splácet. Pak pro vás úvěrové registry nejsou velkým rizikem. Pokud byste žádali například o hypotéku, zjistí si o vás banka, že řádně splácíte a hypotéku by vám měla bez problému poskytnout, pokud váš příjem bez větších potíží zvládne pokrýt jak stávající úvěry, tak novou hypotéku.

Problém nastává v okamžiku, kdy své závazky nesplácíte. V registrech se to záhy projeví a vaše historie je od té doby negativně zatížená. Věřte, že pokud nesplacená část úvěru nebyla bagatelní, případně zjevně způsobená opomněním, budou si banky a úvěrové společnosti velmi dobře rozmýšlet, zda vám poskytnou další půjčku. Většinou nepochodíte. Proto je pochopitelně dobré řádně a včas hradit splátky, ale neuškodí ani seznámit se s tím, jak úvěrové registry vlastně fungují.

Jaké úvěrové registry existují?

Bankovní registr klientských informací (BRKI) – Údaje o svých klientech, kterým poskytly půjčku, sem zasílají bankovní domy. Jde o pozitivní i negativní registr – to znamená, že se zde objeví informace o všech úvěrech, které u členských bank máte, a to jak splácených, tak nesplácených.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – Údaje sem zasílají nebankovní úvěrové a leasingové společnosti. Jde o pozitivní i negativní registr – to znamená, že se zde objeví informace o všech úvěrech, které u členských bank máte, a to jak splácených, tak nesplácených.

SOLUS – Členy jsou banky i úvěrové společnosti (ne všechny), ale také mobilní operátoři nebo prodejci energií. Jde o ryze negativní registr – to znamená, že shromažďuje pouze záznamy o úvěrech s prodlením se splátkami.

Jak registry fungují?

Poměrně silně rozšířeným omylem souvisejícím s registry je domněnka, že se do nich zase tak jednoduše nedostanete. Opak je pravdou. Stačí si vzít úvěr od banky či nebankovní společnosti a už si vaší historii může vyžádat kterákoliv z členských společností registrů BRKI a NRKI. Jde o pozitivní i negativní registry, z čehož vyplývá, že na vyžádaném výpise bude přesná výše úvěru i postupně splácené, případně nesplácené částky. Z toho také vyplývá, že neexistuje částka, kterou by banky nereportovaly, a tak se v registru objeví i informace o nezaplacených bagatelních částkách. V Bankovním/Nebankovním registru klientských informací (BRKI/NRKI) se sdílejí pozitivní i negativní informace. V tomto registru jsou například i nezaplacené 3 Kč, uvedla pro Měšec mluvčí společnost sAutoleasing Kateřina Halatová. Informace jsou do zmíněných registrů jejich členy zasílány pravidelně každý měsíc, takže případnému záznamu se v podstatě nelze vyhnout.  

Úvěrový registr SOLUS funguje jiným způsobem. Shromažďuje pouze negativní záznamy, tedy delší dobu nesplácené dluhy. Bankovní domy a úvěrové společnosti nechtějí konkretizovat, kdy přesně informaci o delikventním klientovi do registru zanesou. Lze tak vycházet především z podmínek samotného registru. Tou první je, že dlužná částka musí být alespoň 500 Kč, druhou potom, že jde o více jak jednu dlužnou splátku. Negativní registry (SOLUS) pracují se závažností přestupku, takže existují situace, kdy dluh reportujeme cca po měsíci od jeho vzniku, ale také situace, kdy se čeká ještě déle, dává vodítko mluvčí Equa Bank Markéta Dvořáčková.

Je možné negativní záznam vymazat?

Leckoho by mohlo napadnout, že po uhrazení dlužné částky, která byla důvodem k zápisu do registru, bude dotyčná informace z registru odstraněna. Tak tomu ale není – registry slouží mimo jiné ke zjištění historie klienta a do ní patří i to, zda splácí včas či příliš pozdě. Možnost požádat o opravu informace má pouze klient, jehož záznam do bankovního registru byl proveden neoprávněně, řekla Měšci mluvčí mBank Ivana Vejvodová.  Znamená to snad, že při jednom prohřešku zůstaneme v registru navždy? Pokud klient je v prodlení se splátkou a tato informace bude předána do bankovního registru (platí také pro nebankovní registr – pozn. red), tak i po zaplacení dlužné částky tento záznam zůstává v bankovním registru ještě další 4 roky. Vymazat záznam před touto lhůtou nelze, uvádí marketingový manažer Evropsko-ruské banky David Rovenský.

V případě úvěrového registru SOLUS je negativní záznam uchováván po dobu tří let. Platí to však jen pro bankovní a nebankovní společnosti. Pokud jste ale včas nezaplatili mobilnímu operátorovi a následně to napravíte, bude záznam vymazán už po jednom roce.

Objevím se v registru při nepovoleném zůstatku na účtu?

Vedle úvěrů, hypoték, leasingů a kreditních karet je ještě jeden způsob, jakým se lze dostat do úvěrového registru. A sice tehdy, když se na svém osobním či spořicím účtu ocitnete v nepovoleném záporném zůstatku. Není však třeba se bát, že vás banky nahlásí okamžikem pádu do mínusu. U nepovolených debetních zůstatků na běžných účtech klientů platí pravidlo dané Bankovním registrem, že se reportují pouze zůstatky nad 500 Kč (popř. ekvivalent v cizí měně) a pohledávka je po splatnosti déle než 30 dnů. Obě zmíněné podmínky platí současně a slouží k ochraně klientů a eliminaci krátkodobých debetních zůstatků vzniklých z naúčtovaného poplatku ke konci měsíce, říká tiskový mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Účto_tip_změny21

Všechny banky, až na Citibank a ZUNO Bank, které odmítly zveřejnit jakékoliv informace o své práci s registry, nás zároveň ujistily, že klienty o nepovoleném záporném zůstatku informují ještě předtím, než je zanesou do registrů. Pokud se tak stane, okamžitě klientovi pošleme SMS zprávu, která ho informuje o vzniku a výši nepovoleného debetního zůstatku. SMS je bezplatná a obsahuje datum, do kdy je nutné, aby klient nepovolený debet uhradil, uvedl mluvčí Air Bank Vladimír Komjati. Raiffeisenbank se pak dokonce vzniku záporného zůstatku na účtech klientů snaží proaktivně bránit. Pokud klientův zůstatek klesne pod určitou částku, zašleme mu zdarma SMS upozorňující na možný vznik nepovoleného debetu tak, aby měl dostatek času se mu vyhnout, říká mluvčí banky Tomáš Kofroň.

Jak banky a nebankovní společnosti přistupují k negativním informacím v úvěrových registrech? 

Zeptali jsme se bank a nebankovních společností, jakým způsobem přistupují k negativnímu záznamu v úvěrovém registru. Zda zkoumají příčinu, respektive výši dluhu, která záznam způsobila. Přestože si společnosti své konkrétní scoringové metody střeží, mohou být jejich odpovědi alespoň nějakým vodítkem.

Aasa Czech Kontrolujeme dlužné částky, úvěrový analytik následně zhodnotí bonitu klienta. Může být tolerován malý dluh, avšak z historie, který je již řádně splacen.
Air Bank Posuzujeme konkrétní typ negativního záznamu
Cetelem V některých případech se zajímáme o detaily záznamu a jeho příčiny. Vždy však platí, že klient nikdy nesmí být v aktuálním prodlení s jakoukoli platbou.
Cofidis Každý záznam v úvěrovém registru je posuzován individuálně s ohledem na výši splátky po splatnosti a dobu po splatnosti, stejně tak s ohledem na předchozí platební morálku klienta při splácení jeho závazků.
Česká spořitelna Při posouzení bonity klienta zkoumáme mnoho charakteristik a faktorů. Informace z úvěrového registru tvoří jenom část profilu klienta, i když podstatnou. Nespokojíme se pouze s informací o faktickém dluhu uvedeném v registru, pracujeme samozřejmě s výší dluhu a počtu dní po splatnosti a také zda je klient po splatnosti nyní nebo například před 2 lety. Při bagatelních dluzích není automaticky diskvalifikován.
ČSOB Informace z registrů jsou detailně vyhodnocovány v celém dostupném detailu získaných informací.
Equa Bank Informace o příčině vzniku dluhu není obsažena v databázích úvěrových registrů, takže s ní nijak nepracujeme. Kardinalita dluhu (výška, doba trvání, závažnost) je samozřejmě posuzována v rámci schvalovacího procesu a s ohledem na komplexní klientovu situaci.
Essox Zkoumáme příčinu, respektive další charakteristiky záznamu včetně výše dluhu.
Evropsko-ruská banka Zkoumáme příčinu záznamu, a toto zároveň může ovlivnit schvalovací proces při poskytování úvěru. Záleží na okolnostech, které toto zapříčinily.
GE Money Bank Posuzujeme informace o výši dluhu, délce trvání dluhu a další dostupné údaje, které o klientovi máme nejen z registru.
Home Credit Při schvalování bereme kromě samotného negativního záznamu v potaz také výši dluhu, stáří problému či jeho opakování a podobně.
Komerční banka Každý případ je posuzován individuálně. Zohledňujeme celou řadu faktorů, především pak schopnost klienta hradit své závazky vůči bance.
mBank Žádosti o úvěrové produkty posuzuje úvěrový analytik, který ke každému případu přistupuje individuálně. Žádost je pak vyhodnocena podle konkrétní situace žadatele.
LBBW Záznamy v registrech jsou posuzovány komplexně s ohledem na platební morálku klienta a výši částky po splatnosti.
Oberbank Záleží na konkrétní situaci.
Profi Credit Ověření žadatele v úvěrovém registru je jeden z mnoha nástrojů společnosti PROFI CREDIT k tomu, aby posoudila rizikovost žadatele o půjčku. V rámci interního scoringu naše společnost posuzuje bonitu klienta z několika úhlů – například také v souvislosti s jeho příjmy, placením účtů apod.
Raiffeisenbank Jinak nahlížíme na klienta, který se např. jednou opozdil o den se splátkou úvěru a jinak na klienty, kteří se do potíží dostávají pravidelně.
sAutoleasing Každý klient je vyhodnocován individuálně a vždy je posuzována významnost negativního záznamu. Negativní záznam automaticky neznamená zamítnutí žádost klienta o poskytnutí financování.
Sberbank Rozhodnutí o tom, zda potenciálnímu zájemci může být úvěr poskytnut, je vždy individuální a není primárně vázáno na informace z úvěrových registrů, avšak tyto informace jsou jedním z kritérií při posuzování bonity případného zájemce o úvěr.
UniCredit Bank Banka údaje z úvěrové zprávy vyhodnocuje komplexně, takže nelze říci, že by jedna negativní informace v registru musela nutně vést k odmítnutí klienta.
Waldvirtler Sparkasse Lze říci, že bagatelní jednorázová přetažení nemají na posouzení bonity klienta žádný vliv, pokud jsou dlouhodobá či významná, pak samozřejmě ano. Z tohoto pohledu tedy přistupujeme k řešení/neřešení (zjišťování příčin) negativních záznamů. Je to tedy individuální.
Wüstenrot Každý případ se řeší individuálně.

Autor článku

Spotřebitelské finance i politicko-ekonomická témata jsou vodou na můj mlýn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).