Hlavní navigace

Hypotéka naopak?

20. 4. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zhruba od poloviny dubna nabízí GE Money Bank nový produkt s názvem "Hypotéka naopak". Principiálně jde o produkt, který umožňuje získat klientům schválení hypotéky ještě před výběrem nemovitosti. Čím je tedy produkt specifický a odlišný od ostatních?

Jak již bylo výše zmíněno, klient získává od banky schválení hypotéky ještě před výběrem nemovitosti a tím i „neodvolatelnou“ záruku výše a podmínek úvěru ve formě smlouvy o budoucí smlouvě. Tato smlouva mu pak umožňuje to, aby během 9 měsíců nalezl nemovitost, kterou bude chtít hypotékou financovat.

Jak přesně hypotéka funguje?

Banka nejprve provede ověření bonity a na základě žadatelem dodaných podkladů (potvrzení o příjmu a výpis z účtu) sdělí, jakou maximální výši hypotéky může přidělit. Následně je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě, v níž se banka zavazuje poskytnout hypoteční úvěr až do předem sjednané výše. Spolu se smlouvou určí banka základní podmínky, které by měla vybraná nemovitost splňovat, aby mohla být přijata jako zajištění úvěru a úvěr mohl být čerpán. Tímto žadatel získává zároveň informace pro prodejce nemovitosti, který se může zajímat, zda disponuje potřebnými finančními prostředky.

Smlouva o budoucí smlouvě

Smlouva o budoucí smlouvě se v tomto případě řídí podmínkami obchodního zákoníku, z čehož vyplývají některé důležité souvislosti. Pro smlouvu o uzavření budoucí smlouvy (přesný název podle zákona) je charakteristické, že se uzavírá za určitých okolností a podmínek, které platí na počátku smluvního vztahu mezi žadatelem o hypoteční úvěr a bankou (v tomto konkrétním případě). Zároveň se předpokládá, že se tyto počáteční podmínky podstatně nezmění.

Pokud se tak ovšem stane, respektive zaniknou okolnosti, z nichž strany vycházely při vzniku tohoto závazku (např. výše příjmu žadatele, jeho zaměstnání, nějaké další závazky), závazek uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru zaniká a na bance nelze požadovat, aby smlouvu uzavřela. Podmínkou, kterou si proto banka může oprávněně klást, je, že žadatel změnu okolností oznámí bez zbytečného odkladu, popřípadě při uzavírání smlouvy o hypotečním úvěru.

Další skutečností, která vyplývá z obchodního zákoníku, je to, že pokud klient nevyzve banku včas ke splnění jejího závazku uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru (v tomto případě jde o lhůtu 9 měsíců), pak podle obchodního zákoníku závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Přičemž výzva uzavřít smlouvu je nutným úkonem k zachování práva.

Výhody produktu

Specifikem a zároveň výhodou tohoto produktu je hlavně skutečnost, že klient získává příslib úvěru ve formě smlouvy o budoucí smlouvě až na 9 měsíců. Další zvláštností je i to, že jde o dvoustranně odvolatelný smluvní vztah, jehož odvolání je sankcionováno ve formě propadnutí již zaplaceného poplatku za získání tohoto „příslibu“, který se pohybuje v řádech tisíců korun.

Nadto lze zmínit i skutečnost, že klient je z ustanovení obchodního zákoníku sice povinen banku o nových okolnostech neprodleně informovat, ale banka při uzavírání smlouvy o hypotečním úvěru pouze klienta žádá, aby případné změny „hlásil“, a není již nutné prokazovat opětovně příjmy. Toto hlášení je prováděno před uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru ve formě čestného prohlášení o tom, že na straně klienta nenastaly nové zásadní okolnosti. GE Money Bank pak sama ověří, zda opravdu nedošlo k případným zásadním změnám na straně klienta, a to například tím, že zjistí, zda je stále zaměstnán u stejného zaměstnavatele. Opětovné ověřování bonity tímto odpadá.

Existují i alternativy

Zamyslíme-li se nad tím, zda existují k tomuto postupu, kdy banka uzavírá s klientem smlouvu o budoucí smlouvě, nějaké alternativy, dojdeme k závěru, že ano. Jak již bylo uvedeno výše, velkou zvláštností u tohoto produktu je smlouva o smlouvě budoucí. Nicméně ta sama vyžaduje, aby okolnosti, z nichž obě strany na počátku tohoto vztahu vychází, přetrvaly až do doby, kdy je uzavřena klasická smlouva o hypotečním úvěru. To znamená, že jste-li bonitní dlouhodobě a daná banka vás vyhodnotí jako bonitního klienta, máte téměř stejnou jistotu, že vám bude úvěr poskytnut i za 9 měsíců. Přičemž to, zda je žadatel o úvěr bonitní, v současné době vyhodnocují téměř všechny banky a jsou schopny i dopředu říci, zda úvěr žadatel dostane.

Rozdílem je zde spíše skutečnost, že klient získává pocit jistoty, že „má peníze v kapse“, neboť s ním banka uzavírá zmíněnou smlouvu o smlouvě budoucí. Avšak je zřejmé, že dlouhodobá bonita je také dobrou zárukou pro to, abyste úvěr získali třeba i po 16 měsících a i po této době měli možnost vybírat si bankovní ústav podle aktuálních podmínek na trhu.

Obecně by bylo možné uvažovat i variantu, pokud bychom nechtěli smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít, tzv. prodloužené doby čerpání úvěru. Tato možnost je ovšem realizovatelná pouze tehdy, pokud již disponujete s nemovitostí, kterou by byla banka ochotna využít k zajištění.

Ujištění prodejce nemovitosti

V případě „Hypotéky naopak“ je dále jako výhoda zmiňováno to, že klient získá jasnou informaci pro prodejce nemovitosti, který chce být o klientově dostatku financí přesvědčen. Tuto informaci ovšem může do jisté míry stejně účinně nahradit běžný příslib, který téměř všechny banky na trhu zájemcům vydávají a v němž je bonita klienta i jeho rizikovost zohledněna.

Komerční banka vydává například příslib za 2 000 Kč a Česká spořitelna vydává za 1 000 Kč tzv. hypoteční certifikát. Nutno dodat, že tato varianta si na rozdíl od výše uvedené žádá několik dní navíc v případě, že si nemovitost klient nevybere do 30 dnů, neboť po jejich uplynutí zpravidla banka ověřuje bonitu klienta opětovně a žádá si znovu patřičnou dokumentaci včetně opětovného uhrazení poplatků za tuto proceduru. Hlavní výhodou produktu GE Money Bank je tak především oněch 9 měsíců, během nichž smlouva o smlouvě budoucí trvá.

Považujete uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s bankou za nutné?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).