Hlavní navigace

Home banking na tisíc způsobů

Řada bank na českém bankovním trhu nabízí home banking. Málokdo však ví, že jedenáct z nich využívá (mimo jiné) jeden jediný program - MultiCash. Přestože se jedná o totožný software, služby nabízené klientům se značně liší. Která banka tedy nabízí nejširší služby?
Kamil Nový 29. 5. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

MultiCash je nejrozšířenějším PC bankovním programem na našem trhu. Je založen na principu skládání jednotlivých modulů, které lze do uživatelské aplikace doinstalovat, a rozšířit tak její funkčnost pro klienta. Podmínkou je, že tyto moduly musí banka, která klientovi poskytla MultiCash, podporovat.

Banky v současné době nabízejí následující moduly:

  • hlavní modul MCC – Základní obrazovka MultiCashe. Zde jsou výpisy, zůstatky, kurzovní lístky, textové zprávy, možnost podepsání platby, informace o skončené komunikaci, informační protokoly. Z tohoto modulu je pak možné přecházet na další moduly, jako jsou např. platby.
  • hlavní modul MCCPlus – V tomto modulu, oproti předchozímu, je navíc možnost Cashmanagementu.
  • modul Elektronického Podpisu - Umožňuje platbu před odesláním do banky zašifrovat elektronickým podpisem, který je standardně uložen na disketě.
  • modul tuzemských CZI plateb - Je je určený k zadávání tuzemských plateb a jejich odesílání do banky. Platby můžete zadávat ručně nebo je importovat z účetních programů. V tomto modulu musí být účet příkazce i účet příjemce korunový a musí odpovídat clearingovému formátu.
  • modul zahraničních CZA plateb - Slouží k zadávání plateb a jejich odeslání do banky, přičemž se zde může vyskytnout jak korunový účet, tak účet v cizí měně. Platby můžete zadávat ručně nebo je importovat z účetních programů. V tomto modulu se může MultiCash vám automaticky přepočítá měnu na koruny dle posledního staženého kurzovního lístku.
  • modul pro zahraniční MT101 – Jde o modul pro zadávání zahraničních plateb. Oproti modulu CZA se liší v systému zadávání platby. Tento modul je vytvořen pro mezinárodní platební styk.
  • MT100 – Jde o starší verzi modulu MT101.
  • modul Limit – Tento modul slouží k upřesnění a vymezení možnosti odeslání platby. Lze v něm ke každému uživateli vymezit částku, kterou smí odeslat.
  • Chipkarty – Modul slouží k uložení hesla pro banku na čipovou kartu.
  • HomeCash - Jedná se o zjednodušenou verzi MultiCashe. K této verzi nejde připojit žádný další modul. Klient zde vidí výpisy, může odeslat platby a textovou zprávu do banky. Platby jsou zašifrovány elektronickým podpisem.


Žádná z bank nenabízí všechny moduly.

Program MultiCash je založen na bázi komunikace klient – banka. Takže veškerá data od klienta se přenášejí přímo na bankovní server a naopak. Tím se zvyšuje bezpečnost přenášených dat, která jsou ještě navíc šifrována 3desem a u většiny bank i elektronickým podpisem.

V České Republice tento program využívá již jedenáct bank (Amro bank, Commerzbank, Deutsche bank, Dresdnerbank CZ, HVB Czech Republic, ING Barings, HSBC bank PLC, Raiffeisenbank, Volksbank, Česká Spořitelna a ČSOB). Každá banka má trochu jiný systém přenosu dat, jinou nabídku modulů a služeb, které poskytuje.

Amro banka poskytuje výpisy, zůstatky a kurzovní lístek. Tuzemské i zahraniční platby mohou mít budoucí valutu (splatnost) až 30 dní. Komunikace je vedena třemi různými typy a to: modem – modem, X25 PAD a ISDN linka. Amro banka podporuje tyto moduly: hlavní modul MCC, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA a jako jediná také modul Limity.

Dresdnerbank zasílá výpisy a kurzovní lístky. Neumožňuje poslat platbu s budoucí valutou (splatností). Komunikaci směruje ke klientovi dvěmi typy: modem – modem a ISDN linka. Podporuje hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis a moduly plateb CZI a CZA.

Commerzbank poskytuje výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. Poslat platbu s budoucí valutou podobně jako Dresdnerbank neumožňuje. Má komunikaci vedenou třemi způsoby: modem – modem, X25 PAD a ISDN linka. Podporovanými moduly banky jsou hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA a jako jediná podporuje modul Chipkarty.

Česká Spořitelna zasílá výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. Vaše tuzemské platby mohou mít budoucí valutu 21 dní, ale zahraniční platby s budoucí valutou odeslat nelze. Ke komunikaci využívá pouze způsobu modem – modem. Svým klientům nabízí podporu hlavního modulu MCC, elektronického podpisu a modulů plateb CZI a CZA.

Českslovenská obchodní banka poskytuje výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. Platby (tuzemské i zahraniční) lze zadávat s budoucí splatností až 30 dní. Komunikaci řeší přes TCP IP, které využívá Win telefonické připojení. V dnešní době je to nejproblémovější způsob spojení s bankou. Podporuje hlavní modul MCC, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA a modul MT101.

Deutsche bank zasílá pouze výpisy, tuzemské platby mohou mít budoucí valutu až 20 dní, ale zahraniční platby s budoucí valutou neumožní odeslat. Ke komunikaci využívá způsob modem – modem. Podporuje hlavní modul MCC, elektronický podpis, modul plateb CZI a modul MT100 pro zahraniční platby.

HSBC bank PLC poskytuje také pouze výpisy. Platby (tuzemské i zahraniční) lze zadávat s budoucí splatností 10 dní a ke spojení s klientem užívá způsobu modem – modem. Moduly, které tato banka podporuje, jsou hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA.

HVB Czech Republic poskytuje výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. U tuzemských plateb umožňuje nastavení budoucí splatnosti až 14 dní, ale zahraniční platby odeslat s budoucí valutou neumožní. Komunikaci mají vedenou přes dva typy: modem – modem a ISDN linku. Podporuje hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA a jako jediná má modul HomeCash, což je zjednodušená verze MultiCashe. HVB nabízí připojení i bez elektronického podpisu.

ING Barings zasílá výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. Platby (tuzemské i zahraniční) mohou mít budoucí valutu 5 dní. Komunikaci vedou třemi typy: modem – modem, X25 PAD a ISDN linka. Banka podporuje hlavní modul MCC, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA.

Raiffeisen bank nabízí zasílání výpisů, zůstatků, kurzovního lístku a textových zpráv informujících o změnách. Tuzemské i zahraniční platby dovoluje datovat napřed až 30 dní. Spojení s klientem je zajištěno třemi základními způsoby: modem – modem, X25 PAD a ISDN linka, přičemž podporuje hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA.

Volksbank zasílá pouze výpisy a komunikaci vede dvěma typy: modem – modem a ISDN linka. Podporovanými jsou hlavní modul MCC, moduly plateb CZI a CZA a modul MT101 pro mezinárodní platby.

Všechny banky, které jsou zde uvedeny, nabízejí MultiCash v několika jazykových verzí a to v české, anglické a německé. Poplatky za zřízení MultiCashe má každá banka jiné. Na našem trhu je nejlevnější zřízení MultiCashe u Československé obchodní banky.
V tomto roce by se měla dostat na trh nová verze MultiCashe, která je uživatelsky příjemnější a má další nové funkce.

Která banka nabízí nejlepší služby MultiCashe právě pro vaši potřebu, závisí na tom, co od ní vyžadujete. Žádná z bank nenabízí všechny moduly, některé banky nabízejí moduly „jedinečné“.

Anketa

Využíváte homebanking?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).