Hlavní navigace

Home banking na tisíc způsobů

29. 5. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Řada bank na českém bankovním trhu nabízí home banking. Málokdo však ví, že jedenáct z nich využívá (mimo jiné) jeden jediný program - MultiCash. Přestože se jedná o totožný software, služby nabízené klientům se značně liší. Která banka tedy nabízí nejširší služby?

MultiCash je nejrozšířenějším PC bankovním programem na našem trhu. Je založen na principu skládání jednotlivých modulů, které lze do uživatelské aplikace doinstalovat, a rozšířit tak její funkčnost pro klienta. Podmínkou je, že tyto moduly musí banka, která klientovi poskytla MultiCash, podporovat.

Banky v současné době nabízejí následující moduly:

  • hlavní modul MCC – Základní obrazovka MultiCashe. Zde jsou výpisy, zůstatky, kurzovní lístky, textové zprávy, možnost podepsání platby, informace o skončené komunikaci, informační protokoly. Z tohoto modulu je pak možné přecházet na další moduly, jako jsou např. platby.
  • hlavní modul MCCPlus – V tomto modulu, oproti předchozímu, je navíc možnost Cashmanagementu.
  • modul Elektronického Podpisu - Umožňuje platbu před odesláním do banky zašifrovat elektronickým podpisem, který je standardně uložen na disketě.
  • modul tuzemských CZI plateb - Je je určený k zadávání tuzemských plateb a jejich odesílání do banky. Platby můžete zadávat ručně nebo je importovat z účetních programů. V tomto modulu musí být účet příkazce i účet příjemce korunový a musí odpovídat clearingovému formátu.
  • modul zahraničních CZA plateb - Slouží k zadávání plateb a jejich odeslání do banky, přičemž se zde může vyskytnout jak korunový účet, tak účet v cizí měně. Platby můžete zadávat ručně nebo je importovat z účetních programů. V tomto modulu se může MultiCash vám automaticky přepočítá měnu na koruny dle posledního staženého kurzovního lístku.
  • modul pro zahraniční MT101 – Jde o modul pro zadávání zahraničních plateb. Oproti modulu CZA se liší v systému zadávání platby. Tento modul je vytvořen pro mezinárodní platební styk.
  • MT100 – Jde o starší verzi modulu MT101.
  • modul Limit – Tento modul slouží k upřesnění a vymezení možnosti odeslání platby. Lze v něm ke každému uživateli vymezit částku, kterou smí odeslat.
  • Chipkarty – Modul slouží k uložení hesla pro banku na čipovou kartu.
  • HomeCash - Jedná se o zjednodušenou verzi MultiCashe. K této verzi nejde připojit žádný další modul. Klient zde vidí výpisy, může odeslat platby a textovou zprávu do banky. Platby jsou zašifrovány elektronickým podpisem.


Žádná z bank nenabízí všechny moduly.

Program MultiCash je založen na bázi komunikace klient – banka. Takže veškerá data od klienta se přenášejí přímo na bankovní server a naopak. Tím se zvyšuje bezpečnost přenášených dat, která jsou ještě navíc šifrována 3desem a u většiny bank i elektronickým podpisem.

V České Republice tento program využívá již jedenáct bank (Amro bank, Commerzbank, Deutsche bank, Dresdnerbank CZ, HVB Czech Republic, ING Barings, HSBC bank PLC, Raiffeisenbank, Volksbank, Česká Spořitelna a ČSOB). Každá banka má trochu jiný systém přenosu dat, jinou nabídku modulů a služeb, které poskytuje.

Amro banka poskytuje výpisy, zůstatky a kurzovní lístek. Tuzemské i zahraniční platby mohou mít budoucí valutu (splatnost) až 30 dní. Komunikace je vedena třemi různými typy a to: modem – modem, X25 PAD a ISDN linka. Amro banka podporuje tyto moduly: hlavní modul MCC, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA a jako jediná také modul Limity.

Dresdnerbank zasílá výpisy a kurzovní lístky. Neumožňuje poslat platbu s budoucí valutou (splatností). Komunikaci směruje ke klientovi dvěmi typy: modem – modem a ISDN linka. Podporuje hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis a moduly plateb CZI a CZA.

Commerzbank poskytuje výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. Poslat platbu s budoucí valutou podobně jako Dresdnerbank neumožňuje. Má komunikaci vedenou třemi způsoby: modem – modem, X25 PAD a ISDN linka. Podporovanými moduly banky jsou hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA a jako jediná podporuje modul Chipkarty.

Česká Spořitelna zasílá výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. Vaše tuzemské platby mohou mít budoucí valutu 21 dní, ale zahraniční platby s budoucí valutou odeslat nelze. Ke komunikaci využívá pouze způsobu modem – modem. Svým klientům nabízí podporu hlavního modulu MCC, elektronického podpisu a modulů plateb CZI a CZA.

Českslovenská obchodní banka poskytuje výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. Platby (tuzemské i zahraniční) lze zadávat s budoucí splatností až 30 dní. Komunikaci řeší přes TCP IP, které využívá Win telefonické připojení. V dnešní době je to nejproblémovější způsob spojení s bankou. Podporuje hlavní modul MCC, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA a modul MT101.

Deutsche bank zasílá pouze výpisy, tuzemské platby mohou mít budoucí valutu až 20 dní, ale zahraniční platby s budoucí valutou neumožní odeslat. Ke komunikaci využívá způsob modem – modem. Podporuje hlavní modul MCC, elektronický podpis, modul plateb CZI a modul MT100 pro zahraniční platby.

HSBC bank PLC poskytuje také pouze výpisy. Platby (tuzemské i zahraniční) lze zadávat s budoucí splatností 10 dní a ke spojení s klientem užívá způsobu modem – modem. Moduly, které tato banka podporuje, jsou hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA.

HVB Czech Republic poskytuje výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. U tuzemských plateb umožňuje nastavení budoucí splatnosti až 14 dní, ale zahraniční platby odeslat s budoucí valutou neumožní. Komunikaci mají vedenou přes dva typy: modem – modem a ISDN linku. Podporuje hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA a jako jediná má modul HomeCash, což je zjednodušená verze MultiCashe. HVB nabízí připojení i bez elektronického podpisu.

ING Barings zasílá výpisy, zůstatky, kurzovní lístek a textové zprávy informující o změnách. Platby (tuzemské i zahraniční) mohou mít budoucí valutu 5 dní. Komunikaci vedou třemi typy: modem – modem, X25 PAD a ISDN linka. Banka podporuje hlavní modul MCC, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA.

Raiffeisen bank nabízí zasílání výpisů, zůstatků, kurzovního lístku a textových zpráv informujících o změnách. Tuzemské i zahraniční platby dovoluje datovat napřed až 30 dní. Spojení s klientem je zajištěno třemi základními způsoby: modem – modem, X25 PAD a ISDN linka, přičemž podporuje hlavní modul MCC, hlavní modul MCCPlus, elektronický podpis, moduly plateb CZI a CZA.

Volksbank zasílá pouze výpisy a komunikaci vede dvěma typy: modem – modem a ISDN linka. Podporovanými jsou hlavní modul MCC, moduly plateb CZI a CZA a modul MT101 pro mezinárodní platby.

dan_z_prijmu

Všechny banky, které jsou zde uvedeny, nabízejí MultiCash v několika jazykových verzí a to v české, anglické a německé. Poplatky za zřízení MultiCashe má každá banka jiné. Na našem trhu je nejlevnější zřízení MultiCashe u Československé obchodní banky.
V tomto roce by se měla dostat na trh nová verze MultiCashe, která je uživatelsky příjemnější a má další nové funkce.

Která banka nabízí nejlepší služby MultiCashe právě pro vaši potřebu, závisí na tom, co od ní vyžadujete. Žádná z bank nenabízí všechny moduly, některé banky nabízejí moduly „jedinečné“.

Anketa

Využíváte homebanking?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).