Hlavní navigace

Exekuce a dohoda o provedení práce: kolik vám zbude? (PŘÍKLADY)

27. 10. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Exekutor už nemůže zabavit celou odměnu z dohody o provedení práce. Musí respektovat nezabavitelné částky a další omezení srážek jako u mzdy z pracovního poměru.

Dobrá flexibilita a nízké náklady

Práce na dohodu o provedení práce je velmi oblíbená. Vhodná je například pro dočasné brigádníky, ale výhod si mohou užívat i další pracovníci. Zájem o ni ještě vzrostl poté, co došlo ke zvýšení limitu počtu hodin, které lze odpracovat na dohodu o provedení práce v kalendářním roce (300 hodin). Výhodou je i poměrně vysoká hranice odměny z dohody rozhodné pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění (do 10 000 Kč měsíčně).

Nemělo se zabavovat nic, exekutor sebral všechno

Všechny daňové a pojistné výhody jste ale donedávna mohli ztratit v případě, že na vás byla uvalena exekuce a exekutor zjistil, že pobíráte odměnu z dohody o provedení práce. Až dosud totiž nebyly peníze z dohody o provedení práce chráněny jako mzda z pracovního poměru nebo odměna z dohody o pracovní činnosti.

Odměna z dohody o provedení práce sice nepodléhala exekučním srážkám, ovšem exekutoři na ni dosáhli jinak – skrze jiný druh exekuce, a to přikázáním jiné peněžité pohledávky1.  

Vzhledem ke skutečnosti, že na výkon rozhodnutí (tedy na exekuci) přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahovala ustanovení o provádění srážek ze mzdy, srážela se v takových případech ve prospěch exekuce odměna v celé výši bez přihlédnutí k nezabavitelným částkám a limitům srážek ze mzdy.

Dnes už situace, kdy by vám exekutor zabavil celou odměnu z dohody o provedení práce, není možná.

1Autorská poznámka: Zastávám zřejmě minoritní názor oproti převažující praxi, že z odměny o provedení práce nemělo být dříve stráženo vůbec (do 31. 12. 2006 to bylo bez diskuse, zakazoval to výslovně občanský soudní řád ve svém ust. § 299 odst. 5, od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2015, kdy výslovná úprava neexistovala, se můj názor od názoru exekutorů liší), namísto toho byla odměna z dohody o provedení práce zabavována celá, protože pro přikázání jiné peněžité pohledávky nebyla (nejsou) stanovena žádná omezení, na rozdíl třeba od pohledávek autorské odměny: Autorské honoráře podléhají výkonu rozhodnutí (exekuci), je-li povinným autor, jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon rozhodnutí (exekuci) pro některou z přednostních pohledávek podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami. To znamená, že tři resp. dvě pětiny autorského honoráře byly nezabavitelnými částkami, obdobně jako jsou stanoveny nezabavitelné částky pro exekuci na mzdu.

Pravidla srážek zachrání podstatnou část odměny

Od 1. září 2015 na základě novely občanského soudního řádu – zákona č. 164/2015 Sb. (i toto znění už bylo novelizováno, aktuální znění najdete v sekci Zákony na serveru Měšec.cz – pozn. red.) byl rozšířen okruh příjmů, z nichž se provádějí exekuční srážky, patří k nim i odměna z dohody o provedení práce.

Odměna z dohody o provedení práce tak nově podléhá exekučním srážkám, a to bez ohledu na výši odměny (tj. do 10 000 korun či nad 10 000 korun), tato hranice rozhoduje jen o tom, zda je vám z odměny srážena jen daň, nebo i pojistné a jste tak důchodově a nemocensky pojištěni.

Příklady

Pro lepší názornost si ukážeme to, kolik vám může vzít z této dohody exekutor, na příkladech. Vezměme si zaměstnance činného na dohodu o provedení práce, který je ženatý a má jedno dítě. Budeme uvažovat jednoduchý případ, že je na něj uvalena exekuce pro nepřednostní pohledávku, třeba nesplacenou půjčku.

Odměna nad 10 000 Kč měsíčně

Hrubá odměna činí 14 000 Kč měsíčně a pracovník podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani. Z hrubé odměny mu bude strženo zdravotní pojištění ve výši 630 Kč (14 000 × 0,045), sociální pojištění ve výši 910 Kč (14 000 × 0,065), záloha na daň z příjmu fyzických osob činí 750 Kč (14 000 × 1,34 zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru, tedy 18 800 × 0,15 – měsíční sleva na poplatníka 2070 Kč). Celkem tedy činí čistá odměna 11 710 Kč (14 000 – 630 – 910 – 750). Exekuční srážky se provádějí právě z čisté mzdy.

Nezabavitelná částka na povinného činí 6118 Kč, na manželku a vyživované dítě vždy 1529,50 Kč. Celkem tedy nesmí být zabaveno a musí zůstat zaměstnanci 9177 Kč.

Zbývajících 2533 Kč (11 710 – 9177) se rozdělí na 3 (stejně velké) třetiny, tedy na 3 × 844 Kč a zbytek 1 Kč. Na nepřednostní pohledávku (exekučně vymáhanou nesplacenou půjčku) tak v exekuci bude sraženo 844 Kč a 2 × 844 Kč + 1 Kč + 9177 Kč, tedy celkem 10 866 Kč zůstane zaměstnanci, kdežto dříve by šlo na exekuci celých 11 710 Kč a nezbylo by mu nic.

skoleni_27_5

Odměna do 10 000 Kč měsíčně včetně

Hrubá odměna zaměstnance činí právě 10 000 Kč, tedy maximální částku, při které je mu srážena jen daň a neplatí pojistné. Nepodepsal prohlášení k dani. Srazí se mu zvláštní srážková daň ve výši 15 %. Zaměstnanci tak zůstane čistá odměna 8500 Kč.

To je méně než činí jeho nezabavitelné částky: 9177 Kč (6118 + 2 × 1529,50), takže exekuci vůbec nelze provést, zůstane mu celá čistá odměna, kdežto dříve by při exekuci nedostal vůbec nic.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).