Hlavní navigace

Elektronická zdravotní evidence není jen IZIP

10. 11. 2010
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Někomu to může znít jako rajská hudba, jinému jako otravná moderna. Elektronická zdravotní evidence se nicméně pomalu stává realitou. Probublává zespoda od zdravotních pojišťoven.

Mít záznamy o zdravotním stavu v elektronické podobě by jistě odpovídalo době a také idea kompletní zdravotnické dokumentace na jednom místě a kdykoli k dispozici se jeví být argumentačně takřka neprůstřelnou. V Česku je snaha o realizaci tohoto nápadu spojena se společností IZIP. Z rešerše toho, co bylo o ni a jejím projektu Elektronické zdravotní knížky (EZK) v minulosti napsáno, chce se říci bohužel. Korupční opar (např. hejtman Středočeského kraje David Rath označil projekt za tunelování VZP) zahaluje podstatu věci. Pokusíme se ho na následujících řádcích rozehnat a alespoň vám naznačit, v jakém stádiu je realizace elektronické zdravotní dokumentace.

Samozřejmě se při tom nevyhneme EZK od společnosti IZIP. Jako mediální ztělesnění problematiky se stává terčem pro konkurenty největší české zdravotní pojišťovny VZP. Ta je v současnosti výhradním partnerem služby EZK. Již více jak každý třetí její pojištěnec (z celkového počtu cca 6 milionů) využívá této služby. V systému EZK je nyní registrováno 15 907 zdravotnických pracovníků (tj. více než třetina všech ZP v ČR), cca 7000 zdravotnických zařízení a 100 nemocnic (tj. více než polovina všech nemocnic v ČR). Do systému EZK je zapojena přibližně polovina všech lékáren v ČR (cca více než tisíc lékáren), uvádí Marek Kuřina z marketingového oddělení společnosti IZIP.

V úvodu nastíněná idea, aby kompletní zdravotní dokumentace byla v elektronické podobě kdykoli po ruce v současnosti není realizovatelná (nebo jen při pečlivém výběru ošetřujících lékařů) právě vzhledem k tomu, že se do jejího fungování nezapojují všichni lékaři či každá z nemocnic. Zákonitě tak v současnosti mohou být informace o poskytované zdravotní péči úplně jen stěží. Lékaři, kteří v systému zaregistrovaní nejsou, nemohou na záznamy na vaší EZK ani nahlédnout. Na druhou stranu se tento projekt (v porovnání s konkurenčními) nejvíce přibližuje konceptu vybudování celé zdravotní dokumentace v elektronické podobě, zápisy do EZK totiž tvoří sami ošetřující lékaři (u podobných projektů konkurence si záznamy tvoří sám pacient a lékař je maximálně opravuje; podobný systém chystá ZP MÉDIA).

Lékaři nemají povinnost se k systému přihlašovat a právě tato skutečnost je překážkou k plnohodnotnému fungování služby, která byla původně plánována jako společná pro všechny zdravotní pojišťovny, které si ale vzhledem k okolnostem (a finančním reáliím) začaly budovat vlastní, konkurenční systémy. Elektronizace zdravotnictví vždy měla a bude mít naši podporu. Máme však pochybnosti, zda plně funkční systém lze vybudovat takto „zdola“, jak se o to již po značně dlouhou dobu a nepochybně i s nemalými náklady pokouší provozovatelé systému IZIP. Aby takovýto systém spolehlivě a trvale fungoval, je nutno do něj povinně zapojit všechny zúčastněné subjekty, tedy především všechny poskytovatele zdravotní péče se závazkem okamžitého zaznamenávání dat o jejím provedení a dále všechny zdravotní pojišťovny a v neposlední řadě všechny pojištěnce-pacienty, uvádí Jan Vomlela z Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny.

V dalším textu nejprve dáváme prostor společnosti IZIP, aby ze svého pohledu vysvětlila, proč nyní spolupracuje pouze s VZP, a následně nastíníme (kompletní přehled funkcí a všech parametrů by byl příliš dlouhý a nezáživný) systémy elektronické zdravotní dokumentace, které nabízí či připravují ostatní zdravotní pojišťovny.

IZIP – vizionářská VZP

odpovídá Marek Kuřina z marketingového oddělení společnosti IZIP a.s.

Proč jste se rozhodli pro exkluzivitu pro VZP? Nabízeli jste spolupráci i ostatním pojišťovnám? Proč jste se případně nedohodli?

VZP se rozhodla, že využije patentovanou službu EZK, neboť jako jediná v ČR si uvědomovala, v té době, přínosy systému a elektronického zdravotnictví obecně pro české zdravotnictví. Proto je služba Elektronické zdravotní knížky poskytována zdarma a exkluzivně (od roku 2008) pouze pojištěncům VZP. Před rokem 2008 mohly začít využívat systém i jiné zdravotní pojišťovny, této nabídky však nevyužily. Pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven si EZK tedy nyní nemohou zřídit. Předpokládáme, že v budoucnosti bude systém EZK nabídnut všem zdravotním pojišťovnám.

Kdo u EZK nese podle zákona právní odpovědnost za údaje v ní obsažené (pokud na to zákon vůbec myslí)?

Systém EZK v současné době nenahrazuje zdravotní dokumentaci ze zákona. Pro lékaře ovšem představuje EZK důležitý zdroj informací o pacientovi dostupný v reálném čase. Díky tomu, že zápis každého registrovaného lékaře je potvrzen jeho autorizací, lze informace v EZK považovat za validní. Medicínské údaje do EZK totiž zapisují sami lékaři (resp. zdravotnická zařízení), kteří mají s IZIPem uzavřenu smlouvu. Je tedy jednoznačně určen původ všech zápisů v systému EZK.

Česká průmyslová ZP – veďte si zdravotnický deníček

Pro své pojištěnce má Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) připravený projekt pod názvem Moje karta. Jde o elektronickou databázi (přístupnou přes web pojišťovny, kde se můžete i zaregistrovat), ve které si sám pojištěnec může vést záznamy o svém zdravotním stavu. Objem uložených informací je jen na vás. Pojištěnec si zde může vést a sledovat záznamy o ošetřujících lékařích a kontaktech na ně, o zdravotnických zařízeních, prodělaných nemocech, diagnózách, vyšetřeních, operačních zákrocích či užívaných lécích, rodinných anamnézách a tak podobně, upřesňuje tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Lékaři mohou do těchto záznamů nahlížet, pokud jim sdělíte přístupové údaje k tomu určené. Jde o speciální přístup, který neslouží k editaci záznamů, nýbrž pouze k nahlédnutí. Pro lékaře tak má služba Moje karta pouze informativní charakter.

Podle zástupců pojišťovny využívalo aktivně službu ke konci října 10 400 registrovaných uživatelů. V plánu je rozšíření funkcí. Uvažujeme o propojení s některými dalšími produkty, vždy však chceme zachovat anonymitu a přehlednost. Uvažujeme o vylepšení a doplnění některých funkcí, je možné, že do budoucna budeme schopni propojit i některé údaje pro klienty pojišťovny, říká vedoucí internetové komunikace ČPZP Libor Bedrlík.

Tip: Neplaťte za elektronický podpis

Od listopadu si připlatíte u pošty za elektronický podpis, my vám poradíme, jak ho můžete získat v rámci bankovních služeb.

Oborová ZP – příští rok jednodušeji a levněji

V současnosti nabízí přístup k výkazům o péči nebo k odevzdaným přehledům OSVČ pouze přes Portál zdravotních pojišťoven (systém, do kterého je momentálně zapojeno sedm ZP a který primárně umožňuje komunikaci mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče).

Od příštího roku ale chystá vlastní systém elektronické zdravotní evidence. Podle zástupců pojišťovny má jít o jednodušší princip, než jaký nabízí konkurence. OZP nechce investovat do vývoje tak velké částky jako je to v případě projektu IZIP. Postupujeme raději po jednotlivých krocích, které jsou v našich podmínkách efektivnější a s jejichž výsledky se brzy veřejnost seznámí, říká vedoucí oddělení rozvoje a marketingu Oborové zdravotní pojišťovny Mario Böhme.

Revírní bratrská pokladna – potřeba legislativního rám­ce

Speciální elektronickou evidenci Revírní bratrská pokladna (RBP) nenabízí. Můžete si ale zažádat o přístup k osobnímu účtu, kde můžete online sledovat přehled vykázané péče, vyúčtování regulačních poplatků a OSVČ zde najdou odevzdané přehledy.

Názor RBP na elektronickou evidenci jsme ústy Jana Vomlely ukázali již v úvodu tohoto textu, doplňme tedy ještě závěr obecného stanoviska: Domníváme se, že elektronizace dotčené oblasti českého zdravotnictví by měla být v prvé řadě zabezpečena legislativním rámcem pevně stanovujícím povinnosti jednotlivých účastníků systému a na odpovídající úrovni by mělo být rozhodnuto, komu bude realizace projektu svěřena.

Vojenská ZP ČR – hudba budoucnosti

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) chystá do budoucna vlastní obdobu elektronické zdravotní evidence. Pro efektivnější poskytování informací smluvním zařízením je do budoucna podporována zejména automatická tvorba elektronické „karty zdraví“ pojištěnce, se zaznamenáním všech úkonů placených ze zdravotního pojištění a její zpřístupnění oprávněným smluvním zdravotnickým zařízením dle volby pojištěnce, poodhaluje mírně plány mluvčí VoZP Stanislava Jelenová.

Jste-li klientem VoZP, můžete se zatím k dokumentaci o vykazované péči, k vyúčtování regulačních poplatků či k přehledům OSVČ dostat přes Portál zdravotních pojiš´toven.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – zatím se jen experimentuje

Zástupce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ) Petr Kvapil se přidává k obecným výhradám k současnému stavu elektronické zdravotní evidence zmíněné v úvodu tohoto textu. Důvod, pro se ZPŠ nepřipojila (v momentě, kdy to bylo možné) k projektu EZK od společnosti IZIP je ten, že neexistuje zákonná povinnost poskytovatelů zdravotní péče předávat veškeré informace do zmíněného systému. Jedině v tomto případě totiž může nemalá investice, kterou si tato technologie vyžaduje, být pro systém užitečná a pro zdravotní pojišťovnu rentabilní. Ve stávajícím prostředí tak elektronická zdravotní knížka je pouze zajímavým experimentem, nikoliv však bohužel plošně uznávaným, dodává Kvapil.

Pokud by klienti ZPŠ měli zájem o výpis vykazované péče, mohou o něj pojišťovnu požádat nebo se zaregistrovat na Portálu zdravotních pojišťoven, kde je k dispozici.

Nebojujte s datovými schránkami

Přečtěte si návod doplněný instruktážním videem a komunikujte s úřady z pohodlí gauče.

ZP MÉDIA – čipové karty od příštího roku

Projekt elektronické evidence je u Zdravotní pojišťovny MÉDIA (ZPM) těsně před spuštěním. Od příštího roku by podle mluvčího Jaroslava Svozila měla spustit projekt „karty života“. Pojmenováním projektu se sice ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, princip fungování je ale bližší projektu EZK od společnosti IZIP. I zde totiž bude zdravotní evidenci vést lékař.

Originální bude způsob realizace. Pojištěnci, kteří budou mít zájem být součástí tohoto projektu, obdrží čipovou kartu, ze které bude informace získávat speciální čtečka, kterou budou disponovat nasmlouvaní lékaři. Pojišťovna v současnosti připravuje pilotní projekt a jedná se zdravotnickými zařízeními o jejich rozšíření.

Již nyní mohou klienti ZPM využít osobní účet. Dnes má na účtu klient k dispozici kompletní vykázanou péči, včetně bonusového programu. Daný účet chceme rozšířit  o sledování čerpání programů preventivní péče, nastavení automatické připomínky např. kontroly  u lékaře, vedení seznamu užívaných léků, možnost skenování a vkládání lékařských zpráv, vedení záznamu o hospitalizaci klienta, doplňuje Svozil.

ZP METAL-ALIANCE – drahý IZIP

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ZPMA) nenabízí v současné době elektronickou zdravotní knížku v té formě, že byste si v ní mohli vést vlastní (nebo lékařské) záznamy o vašem zdravotním stavu. Přes Webovou samoobsluhu ale můžete mít pod kontrolou informace o péči, kterou na vás lékaři vykazují, roční vyúčtování regulačních poplatků a doplatků, OSVČ zde najdou také odevzdané přehledy. Zpět do historie na vaše záznamy se můžete podívat až do roku 1993, od kdy pojišťovna funguje.

Přístup do webové samoobsluhy je podobný tomu u internetového bankovnictví. Od ZPMA získáte po zažádání přihlašovací údaje, po jejichž zadání do internetové aplikace vám přijde autorizační sms.

ZPMA měla v minulosti zájem účastnit se projektu IZIP. Ukázalo se ale, že by to znamenalo zvýšení nákladů na administraci jednoho pojištěnce dokonce o 50  %, což si nechceme a ani nemůžeme dovolit. V současné době roční náklad na administraci klienta je necelých 600 Kč,  následně by tedy dosahoval částky kolem 900 Kč, uvádí za ZPMA Zuzana Brávníková.

ZP ministerstva vnitra ČR – evidence na mobil

Také lidé pojištění u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV) si mohou své lékařské záznamy tvořit online. ZPMV jim nabízí službu Karta života, která kromě možnosti záznamů vedených samotným pacientem, umožňuje okamžitý náhled do přehledu o poskytnuté péči. Karta života nabízí záznamy o péči až tři roky zpět.

Díky této elektronické aplikaci mají naši klienti online přehled o jim poskytnuté zdravotní péči (až tři roky zpět), se svým praktickým lékařem mohou dojít k efektivnější léčbě (např. pokud užívají víc léků, je praktický lékař díky Kartě života upozorněn na hrozící nebezpečí jejich kombinace a může to s pacientem ihned řešit), vypočítává přednosti služby mluvčí ZPMV Hana Kadečková. Data z Karty života mají k dispozici také lékaři záchranné služby. Podle pojišťovny se tak mohou rychle dozvědět o alergiích a chronických nemocech, kterými dotyčný trpí, o lécích, které užívá, případně získají i kontakt na osobu blízkou. Údaje z Karty života může klient ZPMV získat obratem také na svůj mobilní telefon. Odpadá dlouhé přemýšlení u nového lékaře, jaké a kdy prodělal operace či jaké užívá léky, doplňuje Kadečková.

skoleni_21_6

Na Kartu života pojištěnce mohou nahlížet pouze ti lékaři, kteří spolupracují se ZPMV. Data, která si o svém zdravotním stavu shromažďuje pacient, může lékař přepisovat (opravovat). Do systému jsou přihlášeni všichni smluvní praktičtí lékaři (cca 6900), aktivně s Kartou života podle Kadečkové pracuje zhruba tisícovka z nich. Službu má již aktivovánu více jak 45 tisíc pojištěnců a zájem se zvedá, v současnosti registruje pojišťovna týdně 1000 až 1200 nových žádostí.

Pojišťovnu takový systém podle vyjádření Hany Kadečkové nestojí žádné dodatečné náklady, neboť vše vychází z vlastního informačního systému pojišťovny.

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěni?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).