Hlavní navigace

Elektřina a zemní plyn 2016: připlatíte si?

1. 12. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Regulované složky ceny plynu a elektřiny podraží. Na peněženkách se to nemusí výrazněji projevit. Záleží, jakého máte distributora a kolik vám naúčtuje dodavatel.

Regulovaná část elektřiny a zemního plynu se v příštím roce zvýší. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). Jeho zástupci ale obratem uklidňují, že na peněženkách domácností by se změna neměla výrazněji odrazit. V případě elektřiny by mělo zdražení většinou vykompenzovat zlevnění komodity na trhu, za zemní plyn byste dokonce měli zaplatit méně.

Konečná cena, kterou platíte ve svých fakturách, má dvě složky. Regulovanou, která zahrnuje například platbu za přenos a distribuci, a neregulovanou, kterou Energetický regulační úřad neovlivňuje a stanovují ji přímo dodavatelé. Odvíjí se od cen na energetických burzách. Dodavatelé energií by nyní měli začít zveřejňovat ceníky pro příští rok. Tradičně s tím totiž většinou otálejí právě do doby zveřejnění regulovaných cen.

Elektřina 2016: pocítíte zdražení? Ptejte se i dodavatele

Regulovaná složka v ceně elektřiny mírně podraží. Podle zástupců ERÚ musí úřad do ceny promítnout náklady na investice do údržby.

Jsem ráda, že se nám v době, kdy regulované ceny v Evropě poměrně silně stoupají,   podařilo udržet ceny v rámci rozumných mezí a průměrné zvýšení cen se bude pohybovat
do tří procent. Kromě vlivu nově nastavených parametrů regulace souvisejících se zabezpečením dodávek elektřiny se na této situaci podílí i pokles cen silové elektřiny a
předpokládaná stagnace spotřeby elektřiny, ze které je třeba vybrat dostatek prostředků na
údržbu a rozvoj sítě,
vysvětlila předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Jak už ale bylo řečeno, tím, že cena silové elektřiny zlevňuje, měla by zdražení regulované složky částečně vykompenzovat. Jak moc? To bude záležet na tom, jakou cenu silové elektřiny stanoví váš dodavatel.

Co ovlivní cenu elektřiny pro příští rok?

Cenu silové elektřiny, tedy neregulované části, ovlivní hlavně vývoj cen na velkoobchodním trhu. Na evropských burzách se ceny základních ročních produktů silové elektřiny podle ERÚ snižovaly. Výsledný průměrný meziroční pokles (mezi dvěma sledovanými obdobími) v ceně silové elektřiny v eurech činí přibližně 9,3 %, uvádí zpráva ERÚ s tím, že vliv kurzu koruny vůči euru neměl zásadní vliv na rozdíl účtovaných cen, které spolu blízce korelují. Úřad odhaduje, že meziročně by se mohla cena silové elektřiny snížit asi o 5 %.

Ceny silové elektřiny na lipské burze
Autor: ERÚ

Ceny elektřiny na lipské burze EEX v původní (euro – modrá křivka) a přepočtené měně (Kč – červená křivka)

Cenu, resp. politiku stanovování regulovaných cen ovlivňují také podmínky pro regulační období v letech 2016–2018, ve kterých ERÚ musí zohlednit potřebu obnovy elektrizační soustavy (zvyšuje se decentralizace výroby elektřiny z lokálních zdrojů) a investic do chytrých technologií.

Průměrně se náklady na zajišťování distribuce elektřiny u domácností (v případě stejného charakteru a výše odběru) pro rok 2016 meziročně zvýší o 1,8 až 3,5 % v závislosti na distribučním území (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny). O kolik vám podraží regulovaná složka ceny elektřiny tedy závisí i na tom, kde jste připojeni k distribuční soustavě.

Očekávané průměrné změny regulovaných cen v jednotlivých distribučních územích
Autor: ERÚ

Očekávané průměrné změny regulovaných cen v jednotlivých distribučních územích

Konkrétní výši nákladů může ovlivnit i zvolená distribuční sazba, odlišný charakter odběru a množství odebrané elektřiny. A nakonec samozřejmě už zmíněná neregulovaná složka, tedy cena silové elektřiny, kterou vám stanoví váš dodavatel.

Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2016 (bez daňových položek)
Autor: ERÚ

Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2016 (bez daňových položek)

Modelový příklad

Jak přesně se zdražení regulované složky projeví u domácností s malou spotřebou, kde se s elektřinou nevytápí ani se s ní neohřívá teplá voda?

  • Sazba: D02d
  • Hlavní jistič: 3 × 25 A
  • Průměrná roční spotřeba: 2200 kWh
Jak se projeví v nákladech domácnosti zdražení regulované části elektřiny?
Distribuční území Celková roční platba za elektřinu za rok 2015 Celková roční platba za elektřinu za rok 2016 Změna plateb v Kč Změna plateb v %
E.ON Distribuce 10 598 Kč 10 787 Kč 189 Kč 1,78 %
PREdistribuce 11 227 Kč 11 436 Kč 209 Kč 1,86 %
ČEZ Distribuce 10 910 Kč 11 031 Kč 120 Kč 1,10 %

Zdroj: ERÚ

Zemní plyn 2016: platit byste měli méně než letos

Stejně jako u elektřiny dojde i v případě zemního plynu k mírnému zdražení regulované složky ceny (tvoří zhruba čtvrtinu celkové ceny), která zahrnuje například náklady na přepravu plynu, cenu služby distribuční soustavy nebo činnosti operátora trhu.

Na regulovanou složku ceny negativně působil především fakt, že kvůli teplé zimě a nižší spotřebě plynu nevybraly distribuční společnosti stanovené prostředky na provoz soustav a museli jsme tedy tuto ztrátu dorovnat v souladu se závaznými právními předpisy. S provozovateli plynárenských soustav jsme v této záležitosti vedli jednání a dohodli jsme se na rozložení těchto korekčních faktorů do více let, aby byla zachována stabilita regulovaných cen a co nejvíce zmírněny dopady tohoto negativního jevu, vysvětlila Alena Vitásková.

Zástupci ERÚ ale v souvislosti s vývojem velkoobchodních cen očekávají zlevnění neregulované složky ceny zemního plynu ze strany dodavatelů, a to o tři až pět procent.

Změna regulované složky ceny zemního plynu pro rok 2016
Distributor Konečné průměrné regulované ceny 2016 * (Kč/MWh) Procentní změna regulované části ceny 2016 *
E.ON Distribuce 319,94 Kč 4,08 %
Pražská plynárenská Distribuce 231,04 Kč 8,87 %
RWE GasNet 189,53 Kč 1,74 %
Průměr za ČR 199,97 Kč 2,70 %

* bez daňových položek, zdroj: ERÚ

I v případě zemního plynu je tedy zřejmé, že výši regulované složky ovlivní také to, kde jste připojeni k distribuční soustavě.

Průměrné regulované ceny dle distribučních společností
Autor: ERÚ

Průměrné regulované ceny dle distribučních společností

Poplatky za distribuci tvoří celkovou cenu z 23 %. Tři čtvrtiny určuje cena komodity na trhu a zbytek je za přepravu a služby operátora trhu.

Podíly jednotlivých složek na ceně plynu
Autor: ERÚ

Podíly jednotlivých složek na ceně plynu

Modelový příklad

Pro lepší názornost si opět porovnáme výši předpokládaných ročních nákladů domácnosti podle toho, kolik plynu odebírají, tedy podle toho, zda s ním jen vaří, nebo ho využívají i k ohřevu vody a vytápění.

Roční náklady na dodávku plynu dle výše odběru
Roční spotřeba Odhadované roční náklady na dodávku plynu v roce 2015 Odhadované roční náklady na dodávku plynu v roce 2016 Rozdíl v nákladech 2016 – 2015 v Kč Rozdíl v nákladech 2016 – 2015 v %
Vaření (840 kWh) 2767 Kč s DPH 2779 Kč s DPH 11 Kč s DPH 0,41 %
Vaření, ohřev vody, topení – byt
(18 900 kWh)
30 572 Kč s DPH 29 714 Kč s DPH – 858 Kč s DPH – 2,81 %
Vaření, ohřev vody, topení – rodinný dům
(31 500 kWh)
48 460 Kč s DPH 46 939 Kč s DPH – 1522 Kč s DPH – 3,14 %

Zdroj: ERÚ

Vybírejte pečlivě, abyste nepřebrali

Mírné zdražení regulované složky ceny elektřiny a zemního plynu nemusí být nic proti tomu, sjednáte-li si nevýhodnou smlouvu s dodavatelem. Stále je běžnou praxí, že některé společnosti využívají pro získávání nových zákazníků i podomní prodejce, třebaže jejich činnost už zakázalo nejedno město. Dost často ani nemusíte vědět, že zrovna měníte dodavatele energií. Někteří podomní prodejci se totiž vydávají za zaměstnance ERÚ, distribuční společnosti, případně jiné společnosti, kteří vás nebudou obtěžovat, jen by potřebovali fakturu vašeho stávajícího dodavatele. Z té si opíší potřebné údaje proto, aby vás bez vašeho vědomí převedli k jinému dodavateli.

V praxi se denně setkáváme s klienty, kteří podomnímu prodejci podepsali smlouvy, které si nepřečetli. V horším případě si podomní prodejce od klienta „vypůjčil“ smlouvy s jeho stávajícím dodavatelem, ale už mu je nevrátil. Zde doporučujeme klientům, aby urychleně kontaktovali svého současného dodavatele, požádali si o opis smlouvy. Následně mohou odeslat odstoupení od sjednané smlouvy s podomním prodejcem. Některé společnosti, jako například Lama či Comfort Energy, zašly tak daleko, že při podpisu smlouvy o dodávkách energií prodají klientovi i úsporné žárovky. Zde je pak velmi nevýhodné odstoupit od takto sjednané smlouvy, upozornil na některé praktiky Pavel Černoch z webu CenyEnergie.cz.

Uvedl také, že běžně můžete od sjednané smlouvy s podomním prodejcem odstoupit do jednoho týdne před zahájením dodávek, protože jste smlouvu podepsali mimo kamennou prodejnu dodavatele. Pokud však při podpisu smlouvy přijmete sadu žárovek jako dárek, můžete od této kupní smlouvy odstoupit nejpozději do dvou týdnů od podpisu smlouvy. Poté za každou žárovku můžete prodejci platit pokutu třeba ve výši 500 Kč.

Prodělat ale nemusíte jen s neznámou malou společností, která si k zákazníkům musí dopomáhat těmito neférovými postupy. První nutnou podmínkou pro to, abyste ušetřili, je váš zájem. Pak totiž můžete zjistit, že ačkoli jste u velkého dodavatele, který má sice smlouvy a postupy přesně podle zákona, jeho cena rozhodně není výhodná.

skoleni_8_6

Řešením je hledat alternativní dodavatele, jejichž ceny snadno ověříte v kalkulačce, kterou můžete najít i na serveru Měšec.cz (kalkulačku má ale na webu například i samotný Energetický regulační úřad). Pokud menším subjektům nevěříte, zaměřte se na větší dodavatele, kteří mají v nabídce více produktů, co můžete využít. Buď můžete najít třeba tarif, který nabízí nižší ceny za to, že budete se společností jednat elektronicky a oželíte papírové faktury, nebo můžete využít produkty s fixací, které vám sníží roční náklady třeba o pětinu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).