Hlavní navigace

Důchod v zemích Evropské unie

26. 5. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Penzijní reforma je na spadnutí a politici v České republice musí co nejrychleji řešit tuto velice citlivou otázku. Jaký důchod mají penzisté v Evropské unii, Švýcarsku a ve Spojených státech?

V kratičké analýze penzijního systému jsme se podívali nejenom do několika vybraných členských zemí Evropské unie, ale také do Spojených států a Švýcarska.

Spojené království

Státem poskytované penzijní dávky
Státní penze v UK je složená a skládá se z části, jež má jednotnou sazbu, a z části, jež je závislá na výši výdělku. Nakolik obě složky (pilíře) přicházejí pro daného jedince v úvahu, závisí na záznamu o jeho příspěvcích.

Věk odchodu do důchodu je v současné době 65 let u mužů a 60 let u žen. Nyní se ovšem vyrovnává na jednotných 65 let.

Penze podle pilíře 1 je penze s jednotnou sazbou, která se netestuje podle majetkových poměrů. Obnáší 67 liber za týden (3 735 Kč) pro osamocenou osobu a 107 liber za týden pro manželský pár (5 965 Kč). Tato částka se valorizuje podle změny indexu maloobchodních cen. V současné době tato penze dosahuje zhruba 18 procent průměrných výdělků. Reálná hodnota se sníží následkem zvyšování podle cen a nikoliv podle mezd.

Druhý typ státní penze je závislý na výši výdělků a je vztažen k úrovni příspěvků, které jedinec platil do Národního pojištění (tj. sociálního zabezpečení). Jednotlivec nebo podnik se však může smluvně vymanit z druhého pilíře zajištění penze a může si ji zajistit prostřednictvím zaměstnanecké nebo osobní penze.

Penze neposkytované státem
V UK existuje jeden z největších sektorů nestátních penzijních fondů v Evropě (spolu s Nizozemím a Švýcarskem). Některé z největších zaměstnaneckých penzijních plánů mají aktiva přesahující 30 miliard dolarů. Vývoj nestátních penzí byl podpořen hlavně příznivým zdaněním, postojem společností zajišťujících penze pro své zaměstnance a nízkou úrovní státních penzí.

Irsko

Státem poskytované penzijní dávky
Irsko má zavedenu jednotnou sazbu penze poskytované státem v přibližné výši 3 624 Kč týdně. Pro manželský pár činí 6 197 Kč. Věk pro odchod do důchodu je 65 let u mužů i u žen. Stát zde neposkytuje žádné penze závislé na výši výdělku.

Penze neposkytované státem
Irsko má zaveden dobře vybudovaný a rozsáhlý systém zaměstnaneckých a osobních penzí. Jeho rozvoj souvisí s řadou důvodů. Jako v UK, hlavními důvody jsou nízká úroveň státních penzí a velkorysé daňové stimuly.

Belgie

Státem poskytované penzijní dávky
Státní penze jsou v Belgii poměrně velkorysé. Muži i ženy mohou odejít do důchodu podle přání mezi 60 a 65 rokem věku. Nárok na plnou penzi však lze uplatňovat až při dosažení 65 let.

Rodinná penze dosahuje 75 % průměrného platu za odpracovanou dobu v souladu se stropem sociálního zabezpečení. Penze jednotlivce činí 60 %. Kolektivní smlouvy mohou zajišťovat dřívější odchod do důchodu.

Penze neposkytované státem
Díky dosti velkorysému penzijnímu zajištění státem se nestátní penzijní plány nerozvinuly na stejnou úroveň jako v jiných evropských státech. Roste však počet podnikových plánů založených na základě definovaných dávek.

Normálně používaný vzorec nabízí celkovou dávku s přihlédnutím ke státní penzi. Vzorec může dosahovat jedno a půl až dvě procenta posledního výdělku za každý odpracovaný rok (od kteréžto částky musí být odečtena výše státní penze, aby bylo možno stanovit rozdíl penze vyplývající ze zaměstnaneckého penzijního plánu). Dávky jsou omezeny na 80 procent posledního výdělku.

Existují velkorysé stimuly povzbuzující velká odstupná v podobě jednorázových částek a v některých případech může být celá penze změněna na jednorázovou částku.

Většina penzijních plánů uplatňuje důchodový věk 65 let pro muže i ženy. Penzijní fondy jsou ustavovány pomocí pojišťovacích smluv, nebo mohou být ustaveny a investovány soukromě. Podle posledně uvedeného systému, známého jako ASBL, jsou povoleny plány definovaných příspěvků a definovaných dávek.

Švýcarsko

Státem poskytované penzijní dávky
Standardní věk pro odchod do důchodu je 65 let pro muže a 62 až 64 let pro ženy v závislosti na datu narození. V řadě případů je možný předčasný nebo pozdější odchod do důchodu.

Národní sociální zabezpečení je financováno na průběžné bázi a má za cíl zajistit minimální úroveň přijmu existenčního minima. Úroveň penze závisí na záznamu o výdělcích a příspěvcích. Pohybuje se od CHF 230 (5 265 Kč) do CHF 460 (10 530 Kč) za týden – maximální penze je dvojnásobkem minimální penze.

Penze neposkytované státem
Nestátní penze jsou nedílnou součástí tří pilířového systému ve Švýcarsku. Penzijní fondy musí být dostatečně kryty a musí v nich být zahrnuty všechny osoby s výdělky nad CHF 23 880. Jsou dobře regulovány a dávky se vyplácejí obdobně jako penze.

Spojené státy

Státem poskytované penzijní dávky
Dávky sociálního zabezpečení se zajišťují hlavně na průběžné bázi, přestože zde existují i svěřenecké fondy. Oprávnění k pobírání starobní penze závisí na příspěvkových kreditech, které si jedinec hromadí během výdělečné činnosti.

Věk pro odchod do důchodu je 65 let pro muže i ženy, zvýší se však postupně na 67 let v roce 2003. Úroveň dávky závisí na indexované průměrné mzdě, dodatečných zdrojích příjmu, věku při odchodu do důchodu a na kvalifikaci pro dávky. V roce 1998 byla maximální dávka sociálního zabezpečení pro jednotlivce 310 dolarů (Kč 10 748) a pro rodinu 465 dolarů (Kč 16 122) za týden.

Penze neposkytované státem
Dávky neposkytované státem jsou v USA velmi rozšířeny. Hlavní příčinou jejich rozvoje byly daňové stimuly, síla odborů, důvody vyplývající ze zaměstnaneckých vztahů a snaha vypořádat se s pociťovanými omezeními systému sociálního zabezpečení.

Německo

Státem poskytované penzijní dávky
Starobní důchody se vypočítávají na základě průměru za odpracované roky sazbou 1,5 % z výdělku za každý rok odváděných příspěvků. Věk odchodu do důchodu je 65 let pro muže i ženy. Uplatňuje se omezení výšky penze horní hranicí výdělků podle stropu systému sociálního zabezpečení.

Penze neposkytované státem
Nestátní penze byly vyvinuty, aby překlenuly mezeru mezi typickou státem poskytovanou penzí dosahující 40 % až 50 % průměrných výdělků a výší penze blížící se dvěma třetinám výdělků. V rostoucí míře se v nich spatřuje také nástroj zaměstnanosti. Dávky jsou svou povahou většinou definované dávky a existují čtyři hlavní způsoby jejich zajišťování.

Finsko

skoleni_13_10

Státem poskytované penzijní dávky
Národní penze jsou financovány z příspěvků zaměstnavatelů a zajišťují existenční minimum. Příspěvky dosahovaly v roce 1997 v průměru 2,4 % z platů. Věk odchodu do důchodu je 65 let pro muže i ženy. Týdenní penze činí, v závislosti na řadě faktorů, 93 Kč až 3 924 Kč. Penze jsou testovány podle majetkových poměrů.

Penze neposkytované státem
Existuje povinný systém zajišťování penzí prostřednictvím statutární soustavy zaměstnaneckých penzí. Zaměstnavatelé musí zajišťovat dávky prostřednictvím TEL, ale je řada metod, jimiž to mohou provádět. Penze se vypočítává pomocí sazby 1,5 % za každý odpracovaný rok od věku 23 let a sazby 2,5 % od věku 60 let.

Anketa

Zvýší se důchod s vládní reformou penzijního systému?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).