Hlavní navigace

Důchodci dostanou další mimořádnou valorizaci. O kolik se zvýší penze právě vám?

11. 5. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ceny letos rostou tak rychle, že inflace už podruhé v letošním roce aktivovala pravidla pro přiznání mimořádné valorizace penzí. Od kdy se dávka zvýší a jak vypočíst navýšení přímo k vašemu důchodu?

Vysoká inflace letos už podruhé aktivuje pravidla pro mimořádnou valorizaci penzí. Spolu s první mimořádnou valorizací a pravidelnou valorizací na přelomu roku se důchody letos zvýší průměrně o 2500 Kč.

Od kdy a o kolik?

Všechny druhy důchodů, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní, od září zvýší další mimořádná valorizace o 5,2 %. U průměrného důchodu půjde o růst o 700 Kč. Přesná částka navýšení bude záležet na současné úrovni důchodu. Níže si ukážeme, jak si můžete navýšení vypočíst přesně pro vaši penzi.

Pravidla pro mimořádnou valorizaci

Jak už jsme zmínili, důvodem další valorizace je růst spotřebitelských cen a rekordně vysoká inflace. Naposledy zveřejnil Český statistický úřad další informace právě včera.

Mimořádnou valorizaci upravuje § 67 zákona o důchodovém pojištění. Podmínkou pro její vznik je dosažení růstu cen nejméně o 5 % oproti měsíci, který byl zohledněn předchozí valorizací. Ta byla naposledy schválena s účinností od ledna 2022. Růst cen se tedy znovu sledoval od února a 5% hranici překročil v dubnu.

Letos jde již o druhou mimořádnou valorizaci. Ta první se aktivovala v lednu s tím, že důchody se o ni navýší poprvé letos v červnu. Podrobnosti najdete v článku K důchodu průměrně tisícovka navíc. Kolik dostanete přímo vy?

Mimořádná valorizace pak činí právě tolik procent, kolik činil růst cen v měsíci, ve kterém byla podmínka pro její aktivaci splněna, tentokrát tedy 5,2 %.

Pamatujte na to, že se o tuto hodnotu zvýší pouze procentní výměra důchodů. Tedy zásluhová část penze. Základní výměra, kterou mají všichni důchodci stejnou, se nenavyšuje.

Jaké ukazatele se sledují

Pro stanovení valorizace se nepoužívá součet meziměsíčních nárůstů cenových indexů, ale součet originálních bazických indexů. Základem pro měření kumulativního růstu cen jsou tedy bazické cenové indexy z ledna. Do srovnání se zahrnuje růst od měsíce února dál.

Podle zákona se sledují rovnou dva indexy vývoje cenové hladiny. Obecná CPI inflace a specifická inflace domácností důchodců (tzv. Index životních nákladů domácností důchodců – IŽND). Ten můžeme zjistit z tabulek, kterými ČSÚ doplňuje své pravidelné měsíční tiskové zprávy o vývoji cen.

Jak se dopočítat?

Pro výpočet budeme potřebovat navštívit web ČSÚ, konkrétně s bazickými indexy (tabulka pod bodem 4) a s dubnovým reportem o vývoji inflace, kde ve čtvrté tabulce v přílohách najdeme Index životních nákladů domácností důchodců.

Pro účely valorizace, která se do důchodů promítne poprvé v září, je základem bazický index za leden 2022. Je to index, jež určil konečný růst cen pro předcházející valorizaci. Jeho hodnota bude ve jmenovateli zlomku, kterým růst cen vypočteme.

V čitateli pak bude hodnota bazického indexu CPI za měsíc, v němž nárůst cen sledujeme. V našem případě duben s hodnotou 130,6.

Růst cen dle CPI je pak 130,6/124,6 = 1,0482 tedy zhruba 4,8 %.

Nyní musíme porovnat i index životních nákladů domácností. Ten najdeme vždy v měsíčním reportu o inflaci. Pro srovnání budeme potřebovat zprávu z ledna a dubna. Hodnoty k poměření najdeme vždy ve čtvrté tabulce Příloh, konkrétně v buňce G12 (průměr roku u domácností důchodců).

Do čitatele dosadíme dubnovou hodnotu, do jmenovatele tu lednovou. Růst cen vypočtený prostřednictvím bazických indexů IŽND je 129,5/123,1 = 1,0519 tedy růst o 5,2 %.

Index životních nákladů domácností důchodců rostl rychleji. O valorizaci vždy rozhoduje vyšší procentní nárůst z těchto dvou ukazatelů.

Termín výplaty mimořádné valorizace

Při splnění podmínek pro mimořádnou valorizaci se důchody zvyšují nařízením vlády, které musí být podle ministerstva práce vydáno do 50 dnů od konce měsíce, v němž růst cen dosáhl alespoň 5 %. Vláda by podle zprávy ministerstva práce měla mimořádnou valorizaci potvrdit nejpozději 19. června.

Nastane-li mimořádná valorizace, navýší se důchody v 5. měsíci následujícím po měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %. Pokud tedy došlo ke splnění podmínky v dubnu, začíná se počítat následujícím měsícem (květen) a výplata bude v pátém napočítaném měsíci (září).

Navýšení důchodu probíhá automaticky, takže není nutné o nic žádat.

Kdy půjdete do důchodu? Spočítejte si to v naší kalkulačce.

O kolik vzroste důchod vám?

Tím, že se tato valorizace stanovuje procentem, nebude navýšení stejné pro všechny. Jak už jsme uvedli, jeho míra závisí na výši důchodu, přesněji na procentní výměře, ze které se stanovuje.

Částku valorizace vázanou na konkrétní výši důchodu spočítáte snadno. Je nutné vyjít z faktu, že základní výměra, která je pro všechny stejná, je letos ve výši 3900 Kč.

Pokud váš důchod činí 15 000 Kč, odpovídá procentní výměra částce 11 100 Kč (15 000 3900). Navýšíme-li ji o 5,2 %, bude částka zvýšení 578 Kč (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru), a celkem tedy důchod po valorizaci bude činit 15 578 Kč měsíčně.

Zvýšení důchodů při valorizaci o 5,2 %
Výše penze před zvýšením Zvýšení (5,2 %) Výše penze po navýšení
10 000 Kč 318 Kč 10 318 Kč
11 000 Kč 370 Kč 11 370 Kč
12 000 Kč 422 Kč 12 422 Kč
13 000 Kč 374 Kč 13 374 Kč
14 000 Kč 526 Kč 14 526 Kč
15 000 Kč 578 Kč 15 578 Kč
16 000 Kč 630 Kč 16 630 Kč
17 000 Kč 682 Kč 17 682 Kč
18 000 Kč 734 Kč 18 734 Kč
19 000 Kč 786 Kč 19 786 Kč
20 000 Kč 838 Kč 20 838 Kč
25 000 Kč 1098 Kč 26 098 Kč

Zdroj: výpočty autora

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).