Hlavní navigace

Dražší důchodové pojištění? OSVČ, které byly část života zaměstnané, v důchodu prodělají

27. 4. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Stát plánuje OSVČ razantně zvýšit minimální zálohy na důchodové pojištění. Kdo a kdy na tom získá víc? Spočítali jsme to na konkrétních příkladech.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se chystá OSVČ zvýšit odvody na sociální zabezpečení o 72 %. Myšlenka úředníků na MPSV spočívá v tom, že zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr na OSVČ doplácejí, protože jejich výše pojistného, kterou odvádí zaměstnavatel, je mnohem vyšší.

Přitom zaměstnanec na své výplatě pocítí jen malou část odváděného pojistného, protože tři čtvrtiny z celkové výše jdou z kapsy zaměstnavatele. Zároveň MPSV tvrdí, že jde také o snahu zabezpečit lépe OSVČ pro budoucí důchod. Bez navýšení pojistného by jinak skončily na stáří v chudobě.

Podle úvah MPSV se mají odvody OSVČ zvyšovat v několika fázích.

 • Nejprve by mělo dojít k postupnému navýšení minimálního vyměřovacího základu, ze kterého se zálohy počítají. Ten činí 25 % průměrné mzdy (40 324 Kč), letos tedy 10 081 Kč.
 • Ministr práce plánuje, že by se nově minimální vyměřovací základ rovnal minimální mzdě, která je letos ve výši 17 300 Kč.
 • Pokud by se zálohy odvozovaly stejným procentem jako dosud (29,2 %), vzrostla by minimální záloha ze současných 2944 Kč na 5052 Kč, což znamená nárůst o 72 %.
Podnikatelům výrazně navýšíme odvody, navrhuje Jurečka. Více to bude bolet ty s nižšími příjmy Přečtěte si také:

Podnikatelům výrazně navýšíme odvody, navrhuje Jurečka. Více to bude bolet ty s nižšími příjmy

Samostatně výdělečných osob je v současné době téměř 650 tisíc. Dvě třetiny z nich, přibližně 400 tisíc, odvádí pouze minimální zákonem stanovené pojistné.

Podle Jiřího Šafaříka, specialisty na státní důchodové zabezpečení ve společnosti Freedom Financial Services, by v případě, že těchto 400 tisíc OSVČ začne odvádět zvýšené pojistné, do státní kasy přiteklo 10 miliard Kč navíc. To je příjemná částka, která by důchodovému systému částečně pomohla. Ale pomohla by také těm, kteří novou výši pojistného budou muset platit a u koho MPSV argumentuje, že jde o ochranu výše jejich budoucích důchodů?

Problémem je to, že se všechny argumenty a na nich postavené návrhy na změny minimálních odvodů pojistného na důchodové pojištění odvíjejí z představy nebo předpokladu, že OSVČ podniká nepřetržitě od zahájení své výdělečné činnosti a po celou dobu odvádí minimální pojistné. To je ale silně zidealizovaný scénář. Život píše zcela jiné příběhy, upozorňuje Jiří Šafařík.

Málokterý podnikatel si založí živnost hned po škole

Většina dnešních OSVČ nezačala podnikat hned po škole. Mladí lidé si nejčastěji najdou zaměstnání, kde alespoň pár let získávají pracovní zkušenosti a otrkávají se na pracovním trhu. Další OSVČ se rekrutovaly ze zaměstnanců, kteří si uprostřed pracovního života řekli, že už dál zaměstnanci být nechtějí a měli dost zkušeností a kuráže, aby rozjeli vlastní podnikání. Nicméně roky strávené v pracovním poměru jsou slušným základem dobrého státního důchodu.

Zajímá vás, jak asi vysoký bude váš důchod? Už teď se můžete podívat do aplikace České správy sociálního zabezpečení IDA. Stačí se přihlásit třeba pomocí bankovní identity.

Založením podnikání, pokud si začali platit jen minimální odvody na sociální pojištění, se jim samozřejmě jejich osobní výpočtový základ začal snižovat. Tímto vyměřovacím základem máme na mysli průměrný měsíční hrubý příjem za dosavadní výdělečnou činnost přepočítaný na úroveň dnešních příjmů.

A protože život není přímá čára, mohli třeba po nějaké době opět přejít do zaměstnaneckého stavu, a pak po nějaké pauze opět začít podnikat. Tím se pokaždé mění částka, kterou si v průběhu pracovní kariéry odvádí do důchodového pojištění.

Za dobu svého aktivního života, který před nárokem na přiznání starobního důchodu může znamenat 40–50 let (bereme zde v potaz lidi, kterým se počítá do rozhodné doby také doba studia, tedy těch, kteří studovali před rokem 2010), pak tito dnešní živnostníci mohou mít nárok na přiměřeně slušný důchod. Zdaleka to neznamená, že právě oni budou v pozici těch „nezodpovědných darmožroutů“, kterým se nechtělo platit vyšší odvody a v důchodu budou brečet, že mají málo, a natahovat ruce pro další sociální dávky.

Udělejte si pořádek v podkladech pro důchod. Můžete přijít o statisíce ještě během produktivního života Přečtěte si také:

Udělejte si pořádek v podkladech pro důchod. Můžete přijít o statisíce ještě během produktivního života

Problém je tedy v tom, že navrhované minimální pojistné, případně i dobrovolně zvýšené, ještě vůbec nemusí znamenat automaticky vyšší starobní důchod, respektive výhodnost pro člověka, který ho začne platit.

Společnost Freedom Financial Services ukazuje reálné výsledky zvýšení odvodů na sociální pojištění a jeho dopadu na budoucí důchod na dvou modelech dnešního padesátiletého člověka, který je v prvním případě podnikatelem celý život a ve druhém případě podniká jenom posledních 10 let. Pojďme se na to podívat.

Příklad 1: OSVČ s minimálním vyměřovacím základem po celou dobu své výdělečné činnosti

V tomto případě tu máme muže ve věku 50 let, který od roku 1991 nepřetržitě vykonává samostatnou výdělečnou činnost a platí si pouze minimální zálohy na důchodové pojištění. Do vzniku nároku na starobní důchod mu zbývá ještě 14 let a 4 měsíce. V době odchodu do důchodu bude mít celkovou dobu pojištění 46 let. Jak by vypadal jeho důchod v případě, že by i nadále platil minimální odvody, a jak za situace, kdyby musel začít hradit vyšší pojistné?

Kolik získá OSVČ po zvýšení minimálního důchodového pojištění? Příklad 1
Důchodové pojištění Měsíční pojistné na důchodové pojištění Konečný důchod Pojistné na důchodové pojištění za 14,3 roků Vyplacený důchod za 20 roků
Současné minimální měsíční pojistné 2944 Kč 10 827 Kč 505 190 Kč 2 598 442 Kč
Navrhované budoucí minimální měsíční pojistné 5052 Kč 12 344 Kč 866 923 Kč 2 962 560 Kč
ROZDÍL 2108 Kč 1517 Kč 361 733 Kč 364 118 Kč
Zdroj: Freedom Financial Services
Výpočty jsou provedeny v současné hodnotě na úrovni roku 2023. To znamená, že nepočítají s růstem mezd ani s inflací, tedy ani s valorizacemi důchodů

Výpočty ukazují, že rozdíl mezi penězi, které pošlete jako zvýšené pojistné za 14,3 roku, které vám zbývají do důchodu, a celkovou sumou, kterou vám stát vyplatí za předpokládaných 20 let života stráveného v důchodu, činí 2386 Kč.

Tedy, pokud bude schválen návrh na zvýšení minimálního pojistného o 72 %, tj. o 2108 Kč na 5052 Kč měsíčně, bude to znamenat, že:

 • Starobní důchod vzroste na 12 344 Kč, to znamená o 1517 Kč.
 • Za 14 let a 4 měsíce podnikatel zaplatí na pojistném navíc 361 733 Kč
 • a pokud bude žít v důchodu 20 let, stát mu vyplatí na starobním důchodu na oplátku navíc 364 118 Kč.
 • V podstatě tak bude zaplacené pojistné a poté vyplácený důchod představovat vyrovnanou bilanci. Co za zbývající roky do důchodového systému „přilijete“, to se vám v důchodu vrátí zpátky. Ale v podstatě nic víc.

Příklad 2: OSVČ s minimálním vyměřovacím základem po předchozím zaměstnání s vyššími příjmy

Ve druhém případě tu máme muže, který je také ve věku 50 let. Ten byl však na rozdíl od prvního modelového případu do roku 2012 zaměstnancem s průměrným měsíčním příjmem v současné hodnotě 40 000 Kč. Posledních 10 let vykonává samostatnou výdělečnou činnost s minimálními zálohami na důchodové pojištění. Do vzniku nároku starobní důchod mu zbývá také 14 let a 4 měsíce, přičemž jeho doba pojištění bude rovněž 46 let. Jak by vypadalo zaplacené pojistné a poté vyplácený důchod v jeho případě?

Kolik získá OSVČ po zvýšení minimálního důchodového pojištění? Příklad 2
Důchodové pojištění Měsíční pojistné na důchodové pojištění Konečný důchod Pojistné na důchodové pojištění za 14,3 roků Vyplacený důchod za 20 roků
Současné minimální měsíční pojistné 2944 Kč
17 456 Kč
505 190 Kč
4 189 440 Kč
Navrhované budoucí minimální měsíční pojistné 5052 Kč
17 851 Kč
866 923 Kč
4 284 240 Kč
ROZDÍL 2108 Kč
395 Kč
361 733 Kč
94 800 Kč
Zdroj: Freedom Financial Services
Výpočty jsou provedeny v současné hodnotě na úrovni roku 2023. To znamená, že nepočítají s růstem mezd ani s inflací, tedy ani s valorizacemi důchodů

Tady už vidíme zcela jiný průběh.

 • Zatímco podnikatel zaplatí na zvýšeném pojistném ve zbývajících 14,3 letech navíc 361 733 Kč,
 • zpátky za 20 let pobytu v důchodu se mu vrátí jen 94 800 Kč.
 • Tato „investice“ ho přivede do ztráty ve výši 266 933 Kč.

Původní myšlenka, aby se OSVČ  lépe zabezpečily na důchod, tady bere za své. Tedy pokud bylo skutečným záměrem návrhu zlepšení kvality života podnikatelů ve stáří, a nikoli jen nakrmit s jejich pomocí státní pokladnu.

Stát přitom jakoby lidem nechtěl dopřát zodpovědnost za svůj vlastní život. Desítky let už tady existují různé formy soukromého spoření a investování, přičemž druhá varianta se stává stále víc dostupnější díky snadným internetovým a mobilním aplikacím.

Co kdyby OSVČ místo zvýšených záloh raději stejnou částku investovaly?

Jak by vypadal důchod a k němu renta v případě, že by si naše modelová OSVČ v nejbližších 14 letech, které jí zbývají do důchodu, pravidelně odkládala na investice částku, o kterou nejspíš bude muset navýšit své dosavadní minimální pojistné?

Z tabulky víme, že rozdíl mezi současným a s největší pravděpodobností budoucím pojistným bude 2108 Kč. Pokud by podnikatel tyto peníze pravidelně měsíčně posílal na nějaký typ investice s průměrným ročním ziskem ve výši 6 %, za dobu 14 let by mohl mít i s úroky 508 901 Kč. Úroky z investic ve výši 6 % přitom nejsou nic převratného, vezmeme-li v potaz, že takový úrok momentálně nabízejí i některé spořicí účty nebo termínované vklady.

účto říjen 23 - tip do článku

Hodnota pravidelné měsíční investice 2108 Kč po 14 letech. Spočítáno na kalkulačce společnost KFP online

Hodnota pravidelné měsíční investice 2108 Kč po 14 letech. Výpočet autorky článku na kalkulačce společnost KFP online.

Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Vysvětlení k výpočtu: U pravidelné měsíční platby je znaménko minus, což znamená, že od vás tato platba odchází na investiční účet. Naopak plusová hodnota u konečné hodnoty investice udává, že toto jsou peníze, které získáváte.

Pokud by majitel investice peníze ponechal na účtu s 3% roční úrokovou sazbou, ze kterého by čerpal po dobu 20 let v důchodu rentu například 2000 Kč měsíčně, zůstane mu po těch 20 letech stále ještě na účtu 274 343 Kč.

Čili místo toho, aby si náš vzorový podnikatel placením zvýšeného sociálního pojištění zajistil důchod vyšší o pouhých 395 Kč (celkem 17 851 Kč), získal by ke „staré“ výši důchodu 17 456 Kč další 2000 Kč měsíčně navíc jako vlastní rentu, a ještě by mu ve finále více než čtvrt milionu korun zbylo na účtu.

Hodnota investice – výplata renty ve výši 2000 Kč měsíčně po dobu 20 let z účtu úročeného 3 % p.a. Výpočet autorky na kalkulačce společnosti KFP online.

Hodnota investice – výplata renty ve výši 2000 Kč měsíčně po dobu 20 let z účtu úročeného 3 % p.a. Výpočet autorky na kalkulačce společnosti KFP online.

Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Co z těchto výpočtů plyne?

 • Jako OSVČ mohu odvádět jen minimální pojistné, ale peníze, které na tom „ušetřím“, musím nutně investovat do něčeho, co mi bude na stáří zajišťovat patřičnou rentu. I kdyby to mělo být jen penzijní spoření, třeba společně se stavebním spořením. Pokud na to mám, mohu vyzkoušet třeba populární ETF s pravidelnou měsíční investicí.
 • Vyváženost se počítá. Dlouhodobými investicemi vždycky vyděláte víc, než když budete posílat peníze do státního důchodového systému. Důchod je však něco, co vám bude chodit na účet až do smrti a za všech okolností. Zatracovat tedy důchod jako takový s představou, že se zajistíte jen investicemi, není úplně dobrý nápad. Je dobré mít dvě nohy, o které se ve stáří opřete.

Jakou částku si měsíčně spoříte nebo investujete na stáří?

Vyplatí se dobrovolné důchodové pojištění, nebo raději investovat? Co pomůže mladým k lepšímu důchodu? Přečtěte si také:

Vyplatí se dobrovolné důchodové pojištění, nebo raději investovat? Co pomůže mladým k lepšímu důchodu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).