Hlavní navigace

Do penze s nejvyšším důchodem!

20. 1. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Penzijní systém je chudý a bez reformy nebude mít za několik málo let na výplatu důchodů. Maximální důchod ale můžete získat správným načasováním odchodu do penze. Kdy se vyplatí odejít a jakou státní penzi dostanete? Předběžný výpočet si můžete udělat sami.

Platný výpočet penze provádí pouze ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení, 150 00 Praha 5, Křížová 25) na základě celkové doby vaší zaměstnanosti a vašich celkových příjmů od r.1986. O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Zde v pěti bodech popsaný postup je zjednodušený a někdy se může lišit o několik Kč.

Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození (Rn) z následující tabulky (platí pro muže a bezdětné ženy).

Věk odchodu do důchodu
Rn (rok) 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Vd
(r+m)
Muži 60+6 60+8 60+10 61+0 61+2 61+4 61+6 61+8 61+10 62+0 62+0 62+0 62+0
ženy 57+0 57+4 57+8 58+0 58+4 58+8 59+0 59+4 59+8 60+0 60+4 60+8 61+0

Dle počtu narozených (a vychovaných) dětí se u žen věk odchodu do důchodu Vd ještě snižuje o N roků.

Snížení věku odchodu do důchodu pro ženy podle počtu dětí
Počet dětí 0 1 2 3 až 4 5 a více
N (roky + měsíce) 0 + 0 1 + 4 2 + 8 4 + 0 5 + 4

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí předcházejících dvou tabulek, a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu (DAT).

Celková doba zaměstnanosti DOBAz

Celková doba zaměstnanosti se určuje jako součet všech dnů, po které jste byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocenských dávek, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých škol, vojenské prezenční služby. To vše obsahuje předstihový list, který vám pošle ČSSZ pro vaši informaci asi 2 až 3 roky před vaším nárokem na odchod do důchodu. Neprokázané doby je nutno při žádosti o důchod dodatečně doložit např. maturitním vysvědčením nebo vojenskou knížkou.

Pro přesné stanovení doby (DOBAz) je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední nebo vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin.

Do doby (DOBAz) se nezapočítávají dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, stejně jako dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání.

Určení výpočtového základu (VZ)

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2004 se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2003 (bez roku 2004!). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu pro rok 2004, kterými se přepočítává nominální roční příjem na současnou hodnotu.

Koeficienty přepočtu pro rok 2004
Rok Vyloučené doby (dny) Hrubý roční příjem Koeficient přepočtu Přepočtený hrubý roční příjem
1986 5,6805
1987 5,5641
1988 5,4401
1989 5,3114
1990 5,1239
1991 4,4401
1992 3,6255
1993 2,8944
1994 2,4416
1995 2,0603
1996 1,7401
1997 1,5741
1998 1,4399
1999 1,3305
2000 1,2481
2001 1,1501
2002 1,0717
2003 1
Celkem Uvd =  –  – Upp =

Do této tabulky pro každý uvedený rok vložte svůj hrubý roční příjem a vyloučené dny, tj. dny, kdy jste neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc). Obojí lze nalézt na formuláři Evidenční list důchodového pojištění, který vede vaše mzdová účtárna a jehož obsah povinně ohlašuje na ČSSZ.

Hrubý roční příjem násobte pro každý rok příslušným koeficientem přepočtu, čímž dostanete přepočtený roční hrubý příjem. Součtem všech těchto příjmů dostaneme úhrn přepočtených příjmů Upp (Kč). Součtem všech vyloučených dob dostanete úhrnnou vyloučenou dobu Uvd (dny).

Nyní vypočítáte průměrný denní příjem Pd za celou dobu zaměstnání, tj. za 6574 dnů (roky 1986 až 2003):

Pd = Upp / (6574 – Uvd) Kč

Tento příjem násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční příjem).

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VZ započte plně částka do 7 500 Kč, z částky od 7 501 do 19 200 jen 30 % a z částky přesahující 19 200 jen 10 % (platí jen pro rok 2004!), viz následující tabulka.

Výpočet vyměřovacího základu VZ
Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VZ
do 7 500 Kč VZ = OVZ
od 7501 do 19 200 Kč VZ = 7500 + (OVZ – 7500) x 0,3
nad 19 200 Kč VZ = 11010 + (OVZ –19200) x 0,1

Výše procentuální části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby zaměstnanosti DOBAz (podle druhého kroku výpočtu) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z podílu (DOBAz / 365) x 0,015 x VZ

Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle prvního bodu výpočtu), zjistíte rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)

Pak upravte procentuální část důchodu DUCHp vypočteného dle třetího kroku výpočtu tak, že za

dan_z_prijmu

  • každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíte DUCHp o 1,5 % z VZ
  • každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíte DUCHp o 0,9 % z VZ (dle paragrafu 31) nebo o 1,3 % z VZ (dle par.30)

Poznámka: Paragraf 31 se týká trvale sníženého důchodu, paragraf 30 důchodu dočasně sníženého jen do data nároku DAT.

Celková výše důchodu

Celková výše důchodu se určí jako součet procentuální části DUCHp (viz výpočet výše) a pevné částky 1 310 Kč.

Tipy pro odchod do důchodu

Závěrem je třeba upozornit, že velikost části DUCHp je závislá na datu skutečného odchodu do důchodu DATsk nespojitě. Proto doporučujeme:

  • volit odchod do důchodu k 1. lednu. Tím se zvýší DUCHp až o 7 % oproti odchodu o den dříve, protože průměrně o tuto hodnotu se každoročně zvyšují koeficienty přepočtů (viz tabulka Koeficienty přepočtu pro rok 2004),
  • kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DOBAz (dle prvního kroku) dělená 365 neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DOBAz = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, a DUCHp se vám zvýší o 1,5 %,
  • pokud odcházíte do důchodu dříve nebo později, zvolte vhodné datum DATsk tak, abyste zbytečně nepřišli o 0,9 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Odejdete letos do starobního důchodu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).