Hlavní navigace

Do ciziny? I bez pojištění!

28. 6. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Všechny pojišťovny nabízejí nejvýhodnější cestovní pojištění. Jejich nabídky se sypou ze všech stran. Leckdo si ale neuvědomuje, že v některých zemích jsou jejich služby zbytečné. Bezplatná zdravotní péče je totiž zaručena mezinárodními dohodami.

V současnosti je informovanost veřejnosti ohledně cestovního pojištění na poměrně slušné úrovni. Takřka již nenalezneme člověka, který by opomenul pojistit se před odjezdem do zahraničí. O skutečnosti, že se při cestě do vybraných zemí nemusíme pojišťovat vůbec, o té už tolik lidí neví.

Na základě bilaterálních dohod, které uzavíralo Československo ještě před rokem 1989, mají čeští občané v některých státech nárok na bezplatnou naléhavou lékařskou péči. Tyto dohody jsou oboustranné, a proto to samé platí pro občany zmíněných zemí při pobytu v České republice. Jelikož ještě nebyly zrušeny nebo nahrazeny dohodou novou, jejich platnost stále trvá.

Při cestě do zemí, se kterými má ČR podepsanou zmíněnou bilaterální dohodu, tedy teoreticky nepotřebujeme cestovní pojištění. Přesto se doporučuje cestovní pojištění uzavřít. Výše uvedené dohody totiž představují spíše něco na způsob pojištění léčebných výloh, klasické cestovní pojištění ale přece jenom zpravidla nabízí širší krytí. Nicméně je dobré o této skutečnosti vědět a v naléhavém případě (např. špatná spolupráce s pojišťovnou) se bezplatné lékařské péče domáhat.

Tabulka č. 404
Země, se kterými má ČR podepsanou bilaterální dohodu v oblasti zdravotnictví
Afghánistán
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Republika Makedonie
Irák
Jemen
Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
Kambodža
Kuba
Kypr
Libye
Maďarsko
Maroko
Mosambik
Polsko
Státy bývalého SSSR
Řecko
Slovinsko
Súdán
Sýrie
Tunisko
Velká Británie
Vietnam

Věc má ještě jeden háček. Např. v případě Vietnamu a Tuniska dohody sice existují, nevztahují se ale na běžné turisty. Ti se musí krýt sami prostřednictvím běžného komerčního pojištění. V některých zemích je také zvykem, že tamní stát sice zajistí bezplatnou lékařskou péči, nicméně pouze do takové výše, jakou platí místní obyvatelé. Je-li tedy v zemi obvyklé platit polovinu ceny ošetření v hotovosti, bude to samé platit i pro naše občany.

Kromě starých bilaterálních smluv je otázka bezplatné lékařské péče upravena i ve smlouvách o sociálním zabezpečení, které uzavírala Česká republika po roce 1989. V rámci těchto smluv je taktéž zajištěna základní neodkladná lékařská péče, mimo ni se ale upravují i otázky důchodů a některých dalších plateb. Mezi nimi je důležité zdůraznit smlouvu se Slovenskem, která pro občany České republika zaručuje takřka identické podmínky, jaké mají při lékařské péči doma.

Tip do článku - účto fakturace duben

Tabulka č. 405
Země, se kterými má ČR podepsanou smlouvu o sociálním zabezpečení
Rakousko
Chorvatsko
Slovensko
Lucembursko
Německo – připravuje se
Jugoslávie – připravuje se
Itálie – připravuje se

Pokud odjede český turista na dovolenou do země, s níž nemá ČR uzavřenou žádnou z těchto dohod, bez cestovního pojištění, může mu teoreticky jeho zdravotní pojišťovna plnit léčebné výlohy, pouze však do té výše, jaké by dosahovaly na území ČR. Není tedy nutné zdůrazňovat, že při cestě do většiny zemí EU je takové „pojištění“ zcela nedostatečné.

V neposlední řadě je důležité podotknout, že přijede-li náš občan do některé země s úmyslem nechat se na jejím území bezplatně léčit, nárok na bezplatné ošetření mu zaniká. To je např. natvrdo napsané v bilaterální dohodě s Velkou Británií.

Anketa

Pojistili byste se v případě cesty do země, s níž máme dohodu o bezplatné péči?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).