Hlavní navigace

Neplaťte cestovní pojištění!

29. 5. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V některých státech vám bude na základě mezinárodních smluv poskytnuta základní neodkladná zdravotní péče zdarma! Pojišťovny se tím nechlubí, protože přicházejí o zisk. Nepojišťujte se zbytečně a raději čtěte dále!

Pomalu nastává období dovolených. V souvislosti s tím je spousta zařizování, včetně uzavření cestovní pojistky. Předpokládá to od vás často vystát dlouhou frontu v pojišťovně a zaplatit leckdy nemalý obnos. A přitom je to mnohdy zbytečné.

To, že je vhodné být pojištěn, je zřejmé. Stačí si spočítat náklady na ošetření, které vám mohou zahraniční zdravotnická zařízení naúčtovat. Moje příbuzná si odřela kotník na pláži v San Francisku. Spatřil to policista a zavolal pohotovost. Nakonec celá legrace spojená s obvázáním nohy na klinice přišla zhruba na 60 tisíc korun. Částky za ošetření zlomenin a náhlých akutních stavů vyžadujících hospitalizaci jsou samozřejmě mnohanásobně vyšší.

Před odjezdem je třeba si rozmyslet, co vlastně chcete pojistit. Pokud vám jde pouze o základní krytí neodkladné zdravotní péče, můžete v některých případech na pojištění klidně zapomenout. Je již totiž zařízené bilaterálními smlouvami Ministerstva zdravotnictví. Poslední takováto smlouva (se Slovenskou republikou) vstoupila v platnost 1. dubna tohoto roku.

Zpravidla se jedná o poskytnutí zdravotní péče včetně léků a zdravotnických prostředků, očkování (např. tetanus při poranění), přepravy, dopravy a zdravotnické záchranné služby na území druhé smluvní strany za podmínek blíže specifikovaných ve smlouvě.

Jelikož se jedná o smlouvy bilaterální, to samé samozřejmě platí i pro cizince ze smluvních států, kteří potřebují nutnou zdravotní péči u nás. Ve většině případů je ošetření hrazeno z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí dané země, v některých případech je ale projekt financován z veřejného zdravotního pojištění, což má především tu výhodu, že nezatíží státní rozpočet (i když jde evidentně pouze o formální oddělení).

Velká část těchto smluv byla uzavřena ještě za minulého režimu, nicméně jelikož nebyly zrušeny, stále platí. Každopádně se postupem času obnovují. A s kterými zeměmi má tedy Česká republika podobnou smlouvu uzavřenou? Následující výčet se pokusí dát stručnou odpověď.

Afghánistán – poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatnou nezbytnou lékařskou péči
Bulharsko – zajistí občanům při náhlém onemocnění nezbytné léčení a to zdarma
Chorvatsko – sociální dávky, nemocenské pojištění
Irák – poskytne při akutním onemocnění, úrazu nebo v jiných naléhavých případech bezplatně nezbytnou lékařskou péči
Jemen – bezplatná nezbytná lékařská péče v případě nemoci nebo úrazu
Jugoslávie + země bývalé SFRJ – bezplatné poskytování plné zdravotní péče v případě trvalého, popř. přechodného pobytu, avšak pouze v souvislosti se zaměstnáním. Jinak jenom v nezbytném rozsahu.
Kambodža – v případě akutního onemocnění nebo úrazu poskytne bezplatnou nezbytnou lékařskou péči
Kuba – poskytne bezplatnou lékařskou službu při náhlém onemocnění
Kypr – nezbytné bezplatné léčení v případě úrazu nebo akutního onemocnění
Libye – bezplatná nezbytná lékařská péče v případě nemoci nebo úrazu
Maďarsko – zabezpečí bezplatnou kvalifikovanou lékařskou péči včetně potřebných léků a stravování po dobu hospitalizace v případě náhlého onemocnění vyžadujícím ambulantní nebo ústavní péči, pouze v naléhavých případech
Maroko – bezplatné zajištění nezbytného ošetření, jež umožní návrat domů bez ohrožení zdravotního stavu
Mosambik – nezbytné bezplatné léčení v případě úrazu nebo akutního onemocnění
Polsko – hrazení nákladů za poskytnutou zdravotní péči osobám zdržujícím se nebo bydlícím na polském území, částka musí odpovídat běžným polským sazbám
Rakousko – týká se nemocenského, úrazového a důchodového pojištění
Slovensko – bezplatná zdravotní péče v případě akutního onemocnění nebo úrazu, akutního očkování, přepravy a dopravy, léků
SSSR bývalé státy – bezplatná kvalifikovaná lékařská péče v případech náhlého onemocnění vyžadujícím ambulantní a ústavní péči, neplatí v Kazachstánu, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Uzbekistánu, Bělorusku, Rusku a Ukrajině
Řecko – poskytne bezplatně ambulantní ošetření a první pomoc při úrazech a případech nevyhnutelného a neodkladného přímého lékařského zákroku, také v případech povinně hlášených přenosných chorob (kromě pohlavních chorob a tuberkulózy)
Súdán – nezbytné odpovídající léčení při náhlém onemocnění a úrazu je bezplatné
Sýrie – bezplatná lékařská péči v případě postižení náhlým onemocněním
Tunisko – léčebná pomoc při náhlém onemocnění se poskytuje bezplatně
Velká Británie – bezplatné lékařské ošetření v případě úrazu nebo akutního onemocnění, nevztahuje se ovšem na případ, když občan navštíví zemi se zřejmým úmyslem získat prospěch z lékařské péče dle této dohody
Vietnam – bezplatné nezbytné léčení při náhlém onemocnění

Jak je vidět, základní charakteristiky jsou většinou podobné. Nicméně je důležité si některých odlišností povšimnout. V některých zemích se bezplatná péče týká pouze onemocnění (nikoliv úrazu), popř. je aplikovatelná pouze pro případ služebních cest.

V současnosti se připravují nové smlouvy podobného významu, a to se Slovinskem, Lucemburskem, Německem, Makedonií, Izraelem, Tureckem a Polskem.

Závěrem je nutno dodat, že tyto dohody nám mohou při cestách do zahraničí ušetřit. Nicméně i zde je dobré pamatovat na různá připojištění produktů cestovního pojištění. Ty nám například umožní nadstandardní péči, asistenční službu, pojištění odpovědnosti nebo zavazadel.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).