Hlavní navigace

Daňové tipy a triky pro všechny

8. 9. 2004
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Víte, které příjmy nepodléhají dani z příjmů, a kdy nemusíte platit zdravotní a sociální pojištění? I jako zaměstnanci si můžete slušně přivydělat a státu nezaplatit ani korunu. Možností je celá řada, jen je využít - a všechny jsou zcela legální.

Daňové tipy pro zaměstnance

Které příjmy nejsou předmětem daně z příjmů? Daň z příjmů se neplatí z příjmů, které

 1. nejsou předmětem daně podle § 6 odst. 7 zákona 586/1992 Sb, o daních z příjmů, nebo
 2. jsou od daně osvobozeny podle § 6 odst. 9 téhož zákona.

Jestliže není příjem podle výše zmíněného zákona předmětem daně, znamená to, že se jeho hodnota nebude připočítávat k příjmu zaměstnance a nebude zdaňována a u zaměstnavatele jsou tyto příjmy daňově uznaným výdajem.

Konkrétně se jedná o

 1. Náhrady cestovních výdajů – (vyhláška č. 449/2003 Sb.)
  • 58 – 69 Kč, trvá – li pracovní cesta 5 –12 hodin
  • 88 – 106 Kč, trvá – li pracovní cesta 12 – 18 hodin
  • 138 – 165 Kč, trvá –li pracovní cesta déle než 18 hodin (za každý kalendářní den pracovní cesty)
  • vlastní automobil zaměstnance – 3,50 Kč za každý ujetý kilometr
 2. Pracovní oblečení – pokyn D-190 Ministerstva financí
  • Za příjem ze závislé činnosti se nepovažuje hodnota pracovního oblečení určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání.

   Např.: Pokud zaměstnavatel poskytne obchodnímu řediteli oblek a vnitřním předpisem určí, že jej bude používat při jednáních, půjde o pracovní oblečení. Zároveň zaměstnavatel musí určit, že oblek nebude používán pro osobní potřebu obchodního ředitele.

 3. Náhrady za používání vlastních věcí zaměstnance
  • Musí jít o nářadí nebo zařízení potřebné k výkonu práce.
  • Tyto prostředky zaměstnanci používají se souhlasem zaměstnavatele.
  • Výše náhrady a další podrobnosti jsou sepsány v kolektivní smlouvě.

Které příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny?

 1. Penzijní připojištění – až 12 000 Kč ročně,
 2. kapitálové nebo investiční životní pojištění – až 12 000 Kč ročně
 3. stravování – stravenky 58 – 69 Kč,
 4. úroky z úvěrů na bydlení (stavební spoření, hypoteční úvěr) do 300 tis. Kč ročně.

Kdy se z příjmů neplatí sociální a zdravotní pojištění?

Do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného se započítávají všechny příjmy, které souvisí s výkonem zaměstnaní s výjimkou následujících nezapočitatelných příjmů:

FIN21

 • náhrady výdajů – např. náhrady cestovních výdajů, náhrady za opotřebení vlastního nářadí atp.,
 • náhrady škody podle zákoníku práce – bolestné, nebo náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti atp.,
 • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích,
 • hodnota (finanční ocenění) poskytnutých nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmu fyzických osob (např. hodnota stravování nebo nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem).

Příklad: Dovolená, kterou neplatíte.

Nepeněžní plnění znamená, že zaměstnavatel koupí rekreační poukaz a zaměstnanci ho předá. Na účtu zaměstnance se nesmí objevit peníze. Hodnota rekreace může být max. 20 000 Kč za rok a pro zaměstnance je to nezdanitelný příjem, ze kterého se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele to znamená, že část mzdy poskytne v „naturální formě“ a nebude muset odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění. A zaměstnanec na dovolenou stejně chtěl, na celkové mzdě se mu nepřidalo a tudíž jeho čistý příjem bude vyšší.

Posledním daňovým „trikem“, který bych chtěla zmínit a propagovat, je odpočet 2 000 Kč za dárcovství krve. Za jeden odběr si můžete se svého daňového základu odečíst 2 000 Kč. Není to sice moc, ale proč nevyužít této možnosti, zvlášť když uděláme zároveň i dobrý skutek a dostaneme v práci den volna?

Ať se v práci daří!

Anketa

Využíváte možností nedaněných příjmů v zaměstnání?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).