Hlavní navigace

Daňové přiznání za rok 2014: Vyplňujeme krok za krokem

16. 3. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Na modelovém příkladu si krok za krokem ukážeme další postup, jak vyplnit daňové přiznání.

Protože konec března se kvapem blíží, přinášíme další ze série článků, které vám pomohou vyplnit daňové přiznání za rok 2014.

Modelový příklad

Tentokrát si vyplníme formulář za novopečenou maminku Kateřinu Horovou, která nastoupila se začátkem roku 2014 na mateřskou a 1. února se jí narodil syn Dalibor. Protože má ale vyšší výdělek než manžel (30 000 Kč hrubého měsíčně) a chápavého zaměstnavatele, po skončení mateřské na rodičovskou dovolenou poslala otce dítěte a sama začala od srpna opět vydělávat. Kromě toho, že se vrátila do svého zaměstnaneckého poměru, si ale zřídila i živnostenský list a každý měsíc si přivydělává 10 000 Kč jako OSVČ administrativními činnostmi.

Jelikož byl její přivýdělek na živnost za rok 2014 vyšší než 6000 Kč, nemůže požádat zaměstnavatele o zúčtování daní. Musí si od něj naopak nechat vystavit „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ a podat daňové přiznání.

Pro náš článek je ještě důležité to, že paní Horová má s manželem úvěr na bydlení a podle potvrzení z banky zaplatili na úrocích z tohoto úvěru za minulý rok 40 000 Kč. Paní Horová si také platí životní pojištění. Podle potvrzení od pojišťovny si může od základu daně odečíst za platby 12 000 Kč.

Shrnutí

Abychom měli článek přehlednější, shrneme si všechny podstatné údaje, které bude paní Horová pro vyplnění daňového přiznání potřebovat:

  • roční příjem ze zaměstnání (srpen – prosinec 2014): 150 000 Kč
  • roční příjem ze živnosti: 50 000 Kč
  • úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů (potvrzení od zaměstnavatele): 14 215 Kč
  • úhrn zaplaceného pojistného (potvrzení od zaměstnavatele): 16 500 Kč
  • zaplacené úroky z úvěru na bydlení (potvrzení od banky): 40 000 Kč
  • zaplacené uplatnitelné platby na životní pojištění (potvrzení od pojišťovny): 12 000 Kč

První strana

První strana nebude pro paní Horovou znamenat žádný zádrhel. Vyplní, kterému finančnímu úřadu formulář podává, své IČ a DIČ. Dále uvede, že podává řádné daňové přiznání a zaškrtne, že ho za ni nebude vyplňovat poradce a že nemá povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem.

Následují osobní údaje a úplně dole potvrzení, že nemá zahraniční příjmy a nespolupracuje s dalšími osobami.

Příloha č. 1

Protože si paní Horová přivydělává jako OSVČ na živnostenský list, začneme vyplňovat daňové přiznání od první přílohy. Potřebné údaje se nám poté předvyplní i do dalších částí formuláře.

V úvodu je nutné zapsat, zda vedete daňovou evidenci, účetnictví či uplatňujete výdaje procentem z příjmů. Paní Horové se vyplatí uplatňovat výdaje paušálem, proto zaškrtne třetí možnost. Dále pak vyplní ve druhém oddílu v části B, že jako živnostník vykonává administrativní činnost s uplatněním 60% výdajového paušálu, doplní příjmy a formulář (používáte-li chytrý PDF formulář) z nich vypočte 60% výdaje (30 000 Kč).

Hodnoty se znovu uvádí do řádku 101 a 102 a rozdíl paní Horová zapíše na řádek 104 (tedy 20 000 Kč). Tutéž hodnotu zapíše ještě do řádku 113 a 114. (Formulář „chytré PDF“ také hodnotu přenese do řádku 37.)

Paní Horová může využít výdajový paušál, aniž by se tím připravila o možnost uplatnit slevu na dítě či na vyživovaného manžela. Výjimkou je totiž situace, kdy příjem ze zaměstnání tvoří víc než polovinu základu daně. Pokud by naopak příjmy z podnikání byly vyšší než příjmy ze zaměstnání z hlediska podílu na základu daně, ztratila by možnost na zmíněné daňové slevy, což by se jí v jejím případě nevyplatilo.

Druhá strana

Na druhé straně bude paní Horová vyplňovat mnohem více informací, a proto si tuto část formuláře projdeme krok za krokem.

1. oddíl

řádek 31 – součet hrubých příjmů od zaměstnavatelů. Paní Horová měla jen jednoho. Z potvrzení od něj opíše celkovou částku 150 000 Kč

řádek 32 – součet sociálního a zdravotního pojištění, opět najde na potvrzení od zaměstnavatele

řádek 34 – součet řádků 31 a 32

řádek 33 a 35 nevyplňuje, protože nemá příjmy ze zahraničí

2. oddíl

řádek 36 – opíšeme z řádku 34

řádek 36a – paní Horová neměla příjmy ze zahraničí, v tomto řádku proto bude hodnota z pole 36

řádek 37 – rozdíl mezi příjmy a výdaji ze živnosti, chytré PDF sem přenáší výši příjmů z řádku 113 přílohy č. 1, tedy částku 20 000 Kč

řádek 38, 39 a 40 nevyplňujeme, jsou určeny pro příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy

řádek 41 – úhrn dílčích základů z řádků 37 až 40 (stále 20 000 Kč)

řádek 41a – úhrn dílčích základů se zohledněním vyňatých příjmů ze zdrojů ze zahraničí (tedy opět 20 000 Kč)

řádek 42 – základ daně – spočtete jako součet hodnot z 36a + kladné hodnoty z 41a (166 500 Kč + 20 000 Kč)

řádek 43 se vyplňuje pouze v případě solidárního zvýšení daně

řádek 44 se týká poplatníků, kteří uplatňují ztrátu

řádek 45 – základ daně po odečtení ztráty. Paní Horová ztrátu neuplatňuje, proto bude hodnota shodná s tou z řádku 42

3. oddíl

Ve třetím oddíle si paní Horová může uplatnit nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky. Odečítat si bude úroky z hypotéky a zaplacené pojistné na životní pojištění.

řádek 47 –  uplatnění zaplacených úroků na bytové potřeby. Do okénka pro počet měsíců zapíše paní Horová číslo 12, protože hypotéku splácela po celý rok. Druhá kolonka už bude obsahovat výši zaplacených úroků, kterou opíše z potvrzení od banky, tedy 40 000 Kč

řádek 49 – pojistné, které paní Horová zaplatila na životní pojištění. Podle potvrzení z pojišťovny vyplní 12 000 Kč

řádek 54 – součet odečitatelných položek z řádků 46 až 53. Paní Horová vyplní 52 000 Kč

řádek 55 – základ daně snížený o odčitatelné položky. Hodnotu z řádku 54 odečteme od řádku č. 45, vyjde 134 500 Kč

řádek 56 – případné zaokrouhlení částky z řádku 55 na celé stovky dolů

řádek 57 – z řádku 56 vypočteme 15% daň, která činí 20 175 Kč

4. oddíl

řádek 58 – opíšeme částku z řádku 57

řádek 59 se vyplňuje v případě solidárního zvýšení daně

řádek 60 – pokud je potřeba, zaokrouhlujeme hodnotu z řádku 58 na celé Kč nahoru

Třetí strana

Na třetí straně se budeme věnovat daňovým slevám, na které má paní Horová nárok. Protože neuplatňuje slevu na vyživovaného manžela, první řádky tabulky č. 1 vyplňovat nemusí. Další si opět projdeme postupně.

řádek 64 – roční sleva na poplatníka 24 840 Kč

řádek 65 – 69 se věnují dalším daňovým slevám (viz popis na každém řádku), které ale nejsou pro náš příklad relevantní

řádek 70 – úhrn slev na dani, tedy součet řádků 64 až 69. Paní Horová zde uplatňuje jen tu na poplatníka

řádek 71 – nová výše daně po odečtení slev (ř. 60 – ř. 70). Vypočtená daň paní Horové je nižší než daňová sleva na poplatníka, proto zapíše nulu

Tabulka č. 2

V tabulce č. 2 paní Horová uplatní daňové zvýhodnění na svého synka. Vyplní tedy jméno, rodné číslo a počet měsíců, za které slevu uplatňuje. Protože se jí narodil v únoru, může slevu uplatnit pouze za 11 měsíců.

řádek 72 – daňové zvýhodnění na vyživované dítě za 11 měsíců (11×1117 Kč)

řádek 73 – sleva na dani (částka z řádku 72 uplatnitelná do částky z řádku 71). Protože paní Horové vyšla nulová daň, zapíše zde také nulu

řádek 74 – daň po uplatnění slev, tedy ř. 71 – ř. 73. Paní Horová opět sepíše nulu

řádek 75 – daňový bonus – jeho výši paní Horová zjistí, když odečte hodnotu z ř. 73 od hodnoty z ř. 72

řádek 76 – paní Horové nebyl bonus v průběhu roku vyplácen, proto nic nevyplňuje

řádek 77 – rozdíl na daňovém bonusu (ř.75 – ř. 76)

Šestý oddíl vyplňovat nebudeme, protože paní Horová nepodává dodatečné daňové přiznání.

7. oddíl

Dále se paní Horové týká až sedmý oddíl, kde uplatní oproti své daňové povinnosti zaplacené zálohy.

řádek 84 – úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů za rok 2014. Paní Horová z potvrzení od zaměstnavatele opíše částku 14 215 Kč

řádek 85 – 90 se našeho příkladu netýkají, nebudeme je proto vyplňovat

řádek 91 – výsledek paní Horová vypočte jako ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90. Paní Horové vyšla záporná hodnota, což znamená přeplatek na dani. Proč tak vysoký? Část z něj činí daňový bonus, jehož hodnota nám už vyšla výše ve formuláři. Zbytek tvoří uhrazené zálohy na daň, které paní Horové ze mzdy srazil zaměstnavatel. Protože ale paní Horová pracovala jen pět měsíců, ale slevu na poplatníka si může uplatnit za celý rok, vrátí se jí zálohy zpět formou přeplatku na dani.

Čtvrtá strana

Na poslední straně paní Horová uvede počet listů u jednotlivých příloh a připojí datum a vlastnoruční podpis.

Nesmí zapomenout ještě na oddíl "Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob“. Zde zadá výši přeplatku a adresu a přeplatek jí přijde poštovní poukázkou (lze i na bankovní účet).

Pro vysvětlení finančnímu úřadu vloží do formuláře ještě prohlášení o tom, že byla od ledna do půlky července na mateřské dovolené.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).