Hlavní navigace

Daňová poradna: 7 tipů, které vám pomůžou s daněmi

23. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nevíte, jak vyplnit daňové přiznání, jak si odečíst ze základu daně penzijní připojištění, nebo zdali jako občasný autor musíte podávat daňové přiznání? Pomůže vám daňová poradna.

Zjednodušte si daňové přiznání

Vyplnění daňového přiznání může být snadné a rychlé. Stačí jen použít náš interaktivní formulář. Odkaz na stažení najdete v boxu:

Použijte chytrý interaktivní formulář, se kterým je vyplnění daňového přiznání hračka

Příklady jak vyplnit daňové přiznání v interaktivním formuláři najdete v článku: Návod, jak vyplnit daňové přiznání za rok 2011 pro OSVČ

Co si uplatňuji u životního pojištění?

Vyjádření Miloše Longina z Generálního finančního ředitelství:

Podle ust. §15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), lze od základu daně za zdaňovací období odečíst poplatníkem zaplacené pojistné na jeho soukromé životní pojištění, přičemž soukromým životním pojištěním se rozumí dle ust. § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění. Pojistné placené poplatníkem na rizikové pojištění nebo na úrazové životní pojištění není daňově uznatelné.

Znamená to, že si můžete daňově odečíst všechny typy životních pojištění, která splňují následující podmínky:

  1. „Pojištěný“ musí být osoba, která je daňovým poplatníkem z pohledu daně z příjmů.
  2. K výplatě prostředků může dojít až v kalendářním roce, kdy klient dosáhne 60 let věku.
  3. Pojistné plnění se vyplácí minimálně na dobu 60 měsíců od uzavření smlouvy.

Nelze tedy využít úrazového nebo rizikového životního pojištění, protože nesplňuje podmínky uvedené výše. Maximální daňově odečitatelná částka je stejná jako u penzijního připojištění tj. 12 000 Kč.

V současné době už na trhu existují nízkopoplatkové životní pojištění, která umožňují dlouhodobě  investovat na rozvíjejících se trzích, kde lze dosahovat podstatně vyššího výnosu. Vybírejte proto pečlivě a v případě tohoto pojištění buďte zaměření na dlouhodobý investiční horizont. Eliminujete tím možnost riziko ztráty a budete moci využít daňového odpočtu. 

A jak je to u penzijního připojištění?

K dosažení maximálních výhod ve výši odpočtu 12 000 Kč, si musíte každý měsíc spořit 1500 Kč, celkem tedy 18 000 Kč za rok. Pokud máte za rok uspořeno pouze 12 000 Kč, odečtete si z daňového základu jen 6000 Kč. Vláda také chystá od roku 2013 navýšit výši státní podpory u vyšších úložek a snížit je v případě úložek nižších. Z tohoto důvodu doporučujeme navýšit měsíční spoření alespoň na částku 1000 Kč. Musíte také spořit, podobně jako u životního pojištění, do 60 let věku a doba trvání smlouvy musí být minimálně 60 měsíců.

Pracuji na živnostenský list a mám strach z pokuty. Co mám dělat? 

Švarcsystém chce ministerstvo práce a sociálních věcí důsledněji potírat a očekává, že v tomto roce bude provedeno 200 tisíc kontrol. Právníci a odborníci jsou však nejednotní při výkladu tohoto pojmu. Ministr práce a sociálních věci Jaromír Drábek se k tomu vyjádřil následovně:

Při posuzování konkrétního případu je vždy nutno vycházet z podrobného posouzení charakteru práce, kterou konkrétní fyzická osoba pro druhou smluvní stranu vykonává. Rozhodující přitom je, zda se jedná o výkon tzv. závislé práce či nikoli,

Pracovat ve švarcsystému se vyplatí, nedávno jsme o tom přinesli článek. Čtěte také: Vyplatí se švarcsystém? Spočítali jsme, kolik ušetříte

Nejvýraznější rozdíly jsou u řemeslníků. V některých případech se může stát, že na daních zaplatí až desetkrát méně. Více v článku: Řemeslníci čerpají štědré výhody. A zaměstnanci plá­čou

Existují obecně platné rady, kdy se o švarcsystém nejedná: nesmíte mít nadřízeného, práci konáte vlastními nástroji, není stanovená pracovní doba a neměli byste práci konat na pracovišti (ale například z domova). 

Pokud se chcete dozvědět více, můžete navštívit konferenci na téma švarcsystému, kde vám poradí, jak se tomuto nelegálnímu systému vyhnout.

Navštivte také: Švarcsystém – vyhněte se až milionovým pokutám

Mám malou fotovoltaickou elektrárnu. Musím platit daň z příjmu?

Za fotovoltaické elektrárny, které jsou draze placeny z kapes spotřebitelů elektřiny, se nemusely do roku 2011 platit daně z příjmů. Počínají tímto rokem se situace změnila a vláda nejrůznějšími opatřeními zaútočila na „solár“. Pro rok 2011 je tedy nutné zaplatit daň z příjmů u solárních elektráren.

Jak vypočítám sociální a zdravotní pojištění?

Vypočítat odvody na sociální a zdravotní pojištění OSVČ není náročné. Odečtete příjmy od výdajů a základ daně (bez odečtení nezdanitelných části daně a slev) vydělte dvěma. Pokud daňový základ dosáhl částky nižší, než je 74 220 Kč, pak se zaplatí minimální odvody ve výši 21 684 Kč (1807 Kč měsíčně) za sociální pojištění a 20 040 Kč (1670 Kč měsíčně) za zdravotní pojištění.

V případě, že vyměřovací základ byl vyšší než 74 220 Kč, použijete procentuální sazbu, která činí 29,2 % u sociálního pojištění a 13,5 % u zdravotního pojištění s tím, že nelze zaplatit částku nižší, než jsou minimální odvody. Pokud tedy máte základ pro výpočet odvodů 80 000 Kč, nezaplatíte odvody na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % (které by poté dosahovaly jen 10 800 Kč, neboli 900 Kč měsíčně), ale minimální odvody ve výši  20 040  Kč.

skoleni_8_6

Příklad

Finanční poradce měl příjmy ve výši 260 000 Kč a výdaje 150 000 Kč.

Základ daně: 110 000 Kč = (260 000 Kč /příjmy/ – 150 000 /výdaje/ )

Základ pro výpočet pojistného: 55 000 = (110 000/2)

Celkové odvody: Částka je nižší, než je 74 220 Kč, zaplatí se jen minimální odvody ve výši 21 684 Kč za sociální pojištění a 20 040 Kč za zdravotní pojištění.

Další příklady najdete v článku: Jak na daně? Přinášíme příklady pro OSVČ 

Občas si přivydělávám jako autor do časopisu. Musím podávat daňové přiznání? 

V tom případě nejspíše patříte do skupiny lidí, kteří získávají peníze na základě autorského honoráře. Pokud přispíváte do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize a vaše příjmy byly nižší než 7000 Kč, měl by vám na účet přijít autorský honorář, který je již stržený o 15% daň. Nemusíte se o nic starat a daňové přiznání podávat nemusíte.

Pokud příjmy přesáhly 7000 Kč, žádejte o rozložení platby této částky do dalšího měsíce. V případě, že příjmy pravidelně přesahují tuto hranici, budete muset podat daňové přiznání, kde se příjmy zdaní jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. V případě, že máte živnostenský list, můžete v některých případech využít i 60% výdajového paušálu.

Anketa

Považujete u nás daně za složité?

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).