Hlavní navigace

OSVČ platí daně i po smrti

11. 4. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa.com
OSVČ neunikne placení daní ani po smrti. Víte, co všechno je nutné zařídit a jakou na to máte lhůtu?

Váš příbuzný měl prosperující podnik, ale bohužel náhle zemřel. V roli dědice jste se ocitli právě vy. V případe smrti máte jako pozůstalí často zcela jiné, mnohem pochopitelnější starosti. Stát ale s výběrem daní nečeká a pokud byl navíc zemřelý v pozici OSVČ, je situace ještě o něco složitější.

Oznámit úřadům, či nikoli?

Jste-li v pozici dědice, nemáte ze zákona žádnou oznamovací povinnost vůči úřadům. Správně by všechny úřady, které se o smrti mají dovědět, měli tuto informaci získat od obecního úřadu, který má na starosti matriku. Případně z tzv. Základního registru. Pokud ale chcete mít jistotu, můžete z vlastní iniciativy obvolat následující úřady.

 • Finanční úřad, pod který zemřelý spadal. Určuje se dle místa trvalého bydliště
 • Správu sociálního zabezpečení
 • Pojišťovnu, u které byl zemřelý pojištěn

Zavolat na příslušné úřady se vám vyplatí i ve chvíli, kdy si nejste jisti dalším postupem. Můžete si s nimi domluvit, jaké dokumenty je potřeba donést a jaké povinnosti vás jako dědice čekají.

Co vše musíte zařídit?

Pokud padne povinnost vše zařídit právě na vás, čeká vás trochu papírování. Především budete muset dodat úřadům následující dokumenty:

 • Přiznání k DPH
 • Přiznání k dani z příjmu
 • Přiznání k silniční dani
 • Přehledy pro správu sociálního zabezpečení
 • Přehledy pro zdravotní pojišťovnu

Na daňové přiznání máte 3 měsíce

Přiznání k dani z příjmu musíte podat za zemřelého do 3 měsíců od úmrtí. Pokud je v roli dědiců více osob, dohodněte se, kdo podá daňové přiznání, nebo si určete přímo správce daně. Přiznání podáváte za období od začátku roku až do data předcházející jeho smrti. Dejte si pozor, ať vše stihnete, protože lhůtu nelze prodloužit. Od základu daně můžete odečíst nezdanitelné položky, jako jsou:

 • Dary
 • Hypoteční úroky
 • Penzijní či životní pojištění
 • Ztrátu

Kromě toho můžete v rámci daňového přiznání uplatnit i slevy na dani, a to:

 • Slevu na poplatníka
 • Slevu na dítě (uplatňujete, měl-li zemřelý dítě, které bylo nezletilé nebo do 26 let věku a stále studovalo)
 • Slevu na manželku či manžela (uplatňujete, měl-li zemřelý manžela či manželku)
 • Slevu na studenta (uplatňujete, byl-li zemřelý student)
 • Slevu na invalidního důchodce či držitele ZTP/P (uplatňujete, byl-li zemřelý důchodce či důchodkyně)

Na to druhé máte až 6 měsíců

Kromě přiznání k dani z příjmu za období od začátku roku až do smrti zemřelého vás může čekat ještě jedno daňové přiznání. Pokud k smrti došlo předtím, než zemřelý podal daňové přiznání za předcházející rok, padá tato povinnost na vás jakožto na dědice.

Toto daňové přiznání se podává v obvyklých termínech, a sice:

 • do 1. dubna, pokud vás nezastupuje daňový poradce
 • do 1. července, pokud přiznání zpracovává daňový poradce

Daňové přiznání č. 3

Po skončení dědického řízení je nutné podat další daňové přiznání, a to do 30 dnů od skončení tohoto řízení. Podáváte jej za období, které uplynulo do dne, který předcházel dni skončení dědického řízení. V rámci tohoto daňového přiznání můžete uplatnit daňovou ztrátu. Musíte také základ daně upravit o případné dluhy či pohledávky.

V praxi to tedy znamená, že první daňové přiznání jste podali za období od začátku roku do data smrti. Druhé daňové přiznání jste podávali za předchozí rok v případě, že to neudělal zemřelý před svou smrtí. Toto třetí podáváte za dobu, která uplynula od doby smrti do doby skončení dědického řízení.

Za nepodání pokuta

Rozhodnete-li se daňové přiznání z nějakého důvodu nepodat nebo výše uvedené lhůty prošvihnete, čeká vás pokuta. A to naprosto stejná, jako kdyby zemřelý žil a v roli poplatníka se dopustil stejné chyby.

Za každý den prodlení zaplatíte 0,05 % z vyměřené daně, a to až do výše 5 % z daně nebo částky 300 000 Kč.

Dejte si pozor i na to, abyste se s platbou daně nezpozdili. I za to zaplatíte. Nabíhá totiž úrok z prodlení ve výši repo sazby, kterou stanovila Česká národní banka, zvýšené o 14 procentních bodů. V současné době tedy 14,05 % ročně.

Ani špatně spočítaná daň není bez trestu. Za chybně vypočítanou daň může hrozit 20% penále.

Přiznání k silniční dani

Silniční daň se vás týká pouze v případě, že zemřelý měl auto, které používal k podnikatelským účelům. A měl ho tedy vedené jako firemní auto. V tom případě měl i povinnost podávat přiznání k silniční dani. Pokud měl zemřelý tuto povinnost, přechází jeho smrtí na vás. Přiznání k silniční dani podáváte ke dni úmrtí zemřelého, tzn. od začátku roku do dne úmrtí.

Kdy musíte dodanit DPH

Za zemřelého musíte dodanit i DPH. Jako dědici jste povinni ke dni jeho smrti snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který byl k tomuto dni obchodním majetkem zemřelého, tedy plátce DPH. Zároveň se musí jednat o majetek, u kterého zemřelý uplatňoval nárok na odpočet daně nebo jeho část.

Přiznání k DPH podáváte rovněž od začátku roku do dne úmrtí zemřelého.

Přehledy pro pojišťovnu

Vypořádat se musíte i se zdravotním pojištěním, které za sebe podnikající až do smrti platil. Času máte o něco více než u daňového přiznání. Od doby, kdy mělo být daňové přiznání podáno, máte ještě jeden měsíc na to, abyste podali přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pojišťovny k tomu mají samostatný formulář.

Pokud na pojistném vzniknou nějaké dluhy, je vaší povinností je z pozice dědice zaplatit. Jediný případ, kdy dluhy po zemřelém platit nemusíte, je, když celé dědictví odmítnete.

skoleni_29_6

Pro správu sociálního zabezpečení přehled podávat nemusíte

Ze zákona není povinnost podat za zemřelého přehled o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení. Někdy se vám to ale může vyplatit. Pokud například výše vyměřovacího základu a případné doplacení pojistného ovlivní váš nárok na pozůstalostní důchod, je lepší se se správou sociálního zabezpečení vypořádat.

Přehled můžete podat vy jako dědic, ale i ten, kdo bude nárok na pozůstalostní důchod uplatňovat.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).