Hlavní navigace

Daně 2023: Jaké lhůty platí pro přiznání a přehledy a komu se vyplatí podat přiznání dřív?

24. 1. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Do kdy musíte podat přiznání, pokud ho podáte v listinné podobě, v elektronické podobě a kolik času na to bude mít váš daňový poradce? Jak je to s přehledy a komu se vyplatí s letošním přiznáním spěchat?

Na daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob zbývá sice ještě dost času, někomu se ale může vyplatit podat ho letos dřív než obvykle.

Přiznání k dani z příjmů 2023

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní termín tedy letos končí 3. dubna 2023 (datum se posouvá kvůli víkendu na nejbližší pracovní den).

OSVČ, které podají daňové přiznání elektronicky, mají tuto lhůtu ještě o měsíc delší a řádný termín jim končí 2. května 2023.

Podnikatelé, jež nechávají daňová přiznání na daňových poradcích, mají termín o 3 měsíce delší, a vychází tedy na 3. července 2023. Pro jistotu zopakujme, že už není nutné předem hlásit podání přiznání přes poradce na finanční úřad. Poplatníci tak mohou snadno získat čas navíc a přiznat se bez sankcí v případě, že základní termín nestihnou.

V případě, že byste nestihli podat přiznání do příslušného termínu, bude výše sankce záviset na tom, jak nakonec opožděné podání přiznání proběhne. Podáte-li ho např. až v září a na papíře, budou se sankce načítat už od dubna. Podáte-li ho elektronicky, napočítá vám správce daně sankce od května a podáte-li ho sice pozdě, ale přes poradce, sankce poběží od července.

Pro úplnost dodejme, že splatnost případného doplatku na dani je shodná se lhůtou, do kdy musíte podat daňové přiznání.

Sankce za pozdní podání a platbu daně

V případě podání přiznání stále platí, že po skončení řádného termínu máte ještě 5 pracovních dní na to, abyste formulář podali bez sankcí. Pokud to nestihnete během této liberační lhůty, od šestého dne se vám začne načítat pokuta ve výši 0,05 % z výše daně za každý den v prodlení (nebo 0,01 % z daňové ztráty za každý den v prodlení). Pokuta může dosáhnout nejvýše 5 % ze stanovené daně či ztráty, maximálně však 300 tis. Kč. Správce daně ji ale nepředepíše, pokud nedosáhne aspoň 1000 Kč.

placení daně činí liberační lhůta 3 kalendářní dny. Od čtvrtého dne prodlení do dne úhrady daně se načítá úrok z prodlení, který odpovídá repo sazbě stanovené centrální bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, navýšené o osm procentních bodů (v současnosti 15 %). V případě, že nepřesáhne úrok z prodlení v úhrnu u jednoho druhu daně 1000 Kč za zdaňovací období nebo kalendářní rok, finanční úřad ho nepředepíše.

Jak podáváte své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Proč se některým vyplatí s přiznáním spěchat?

Od letošního roku se rozšířil okruh subjektů, jež mají datovku zřizovanou ze zákona. Nově do této skupiny spadají i nepodnikající právnické osoby a všechny podnikající fyzické osoby, jež mají IČO. Stát jim během prvního kvartálu postupně založí datovou schránku, kterou nebude možné na žádost deaktivovat. (U nepodnikajících občanů zůstávají naopak datovky na bázi dobrovolnosti).

Podnikatelé si zřízení datové schránky mohou ověřit na webu Mojedatovaschranka.cz.

Podnikatelé, kterým stát zřídí datovku, musí formulářová podání (hlavně daňová přiznání), která se aspoň částečně týkají podnikatelské činnosti, provádět elektronicky. To neznamená, že by vše do budoucna museli posílat přes datovku, mohou využít i jiné elektronické cesty, např. portál MOJE daně nebo aplikaci EPO. Rozhodným okamžikem, od kterého pro ně tato povinnost platí, je zpřístupnění datové schránky (nepleťte si se založením schránky).

Máte datovou schránku podnikající fyzické osoby? Nemusí vám do ní přijít vše, co úřady posílají Přečtěte si také:

Máte datovou schránku podnikající fyzické osoby? Nemusí vám do ní přijít vše, co úřady posílají

Pokud se tedy chcete ještě naposledy vyhnout elektronickému podání daňového přiznání, musíte stihnout podat přiznání dříve, než dojde ke zmíněnému zpřístupnění vaší datové schránky. Tato aktivace nastává vaším prvním přihlášením, nebo patnáctým dnem po doručení dopisu s přihlašovacími údaji (podle toho, co nastane dříve).

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat? Přečtěte si také:

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat?

Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Obecně je nutné přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) i zdravotní pojišťovnu podat do měsíce po té, když jste podali nebo měli podat daňové přiznání.

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Přehled pro ČSSZ je nutné podat podle § 15 odst. 1 zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání:

skoleni_28_3

  • do 2. 5. 2023, pokud jste podali daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda jste ho podali elektronicky, či v papírové podobě,
  • do 1. 6. 2023, pokud jste podali daňové přiznání elektronicky po začátku dubna 2023,
  • do 1. 8. 2023, pokud vám daňové přiznání podal daňový poradce po začátku dubna 2023.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Přehled pro zdravotní pojišťovnu je nutné podle § 24 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání:

  • do 11. 4. 2023, pokud pro vás neplatí povinnost podat daňové přiznání za rok 2022,
  • do 3. 5. 2023, pokud jste přiznání podali v listinné podobě,
  • do 2. 6. 2023, pokud jste přiznání podali elektronicky po 1. dubnu,
  • do 3. 8. 2023, pokud vám přiznání podává daňový poradce.

Případné doplatky na zdravotní nebo důchodové pojištění musíte pak zaplatit do 8 dnů od odevzdání vašeho přehledu, jinak se vám začne načítat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nepředepíše se, pokud nedosáhne jedné stovky.

Povinné odvody 2023: Nové zálohy i vyšší limit pro účast zaměstnanců na pojištění Přečtěte si také:

Povinné odvody 2023: Nové zálohy i vyšší limit pro účast zaměstnanců na pojištění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).