Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2014: Víme, jak na ni

10. 1. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jako každý rok jsme připravili podrobný návod na vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Vyplňujeme formulář krok za krokem. (MODELOVÝ PŘÍKLAD)

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se blíží, a proto je čas si vyplnit formulář daňového přiznání. Pomoci vám může i náš průvodce pro daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti)

O důležitých změnách v této oblasti i nových základních a místních koeficientech už jsme informovali v článku Daň z nemovitostí 2014: Měli byste se obávat vyšší daně?

Musíte podat daňové přiznání?

Základem všeho je vědět, zda se na vás vůbec vztahuje povinnost podávat daňové přiznání. Pokud ve vašem městě pouze došlo například ke změně místního koeficientu, nezakládá tato skutečnost ještě povinnost se znovu k této dani přiznávat. Správce daně novou výši daňové povinnosti oznámí zveřejněním platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu.

Formulář daně z nemovitých věcí naopak odevzdat musíte, pokud jste loni nabyli stavbu, byt, pozemek či nebytový prostor vedený u katastru nemovitostí, a je jedno, jestli darem či koupí. Přiznat se musíte i v případě dalších změn spojených s vlastnictvím nemovitosti, například pokud jste provedli v roce 2013 přístavbu či nástavbu domu.

Standardním termínem pro odevzdání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je konec ledna. V případě, že jste zažádali o zápis do katastru v loňském roce, ale změna bude provedena až letos, posouvá se vám termín podání daňového přiznání o tři měsíce od konce toho, ve kterém byl zápis do katastru skutečně proveden.

Samotnou daň do konce ledna ještě platit nemusíte. Pokud daňová povinnost nepřesáhne hranici 5000 Kč, je nutné ji uhradit vcelku do konce května. Vyjde-li vám daň vyšší, můžete si platbu rozdělit na dvě splátky, přičemž jednu uhradíte do konce května a druhou do konce listopadu. 

V případě, že by vaše daň naopak nedosáhla 30korunové částky, platit ji nemusíte.

Co budete potřebovat?

Než začnete vyplňovat formulář daňového přiznání, vezměte si k ruce výpis z katastru nemovitostí. Najdete tam číslo parcely, výměru a druh pozemku či stavby. Všechny tyto údaje budeme do tiskopisu vyplňovat. 

Modelový příklad

Přiznání budeme podávat za pana Vladimíra Hlavičku, který loni ke své radosti pořídil v Jablonci nad Nisou téměř 100metrový byt. Potěšený je i z faktu, že právě Jablonec nad Nisou jako jedno z mála měst snížilo závaznou vyhláškou základní koeficient z hodnoty 3,5 na 1,6 kvůli pozdní reakci na změnu na statutární město. Příští rok dojde k vyrovnání koeficientu na hodnotu 2,5 a daňová povinnost pana Hlavičky se tak mírně zvýší.

Nechce se vám vypisovat formulář ručně? Můžete použít elektronickou verzi a odeslat ji na finanční úřad přes datovou schránku nebo použít interaktivní verzi, která vypočte daň a doplní koeficienty za vás. 

Copyright: Internet Info, s. r. o.

První strana

Na první straně formuláře nečeká ještě žádná záludnost. Protože zakoupená nemovitost leží v Jablonci nad Nisou, bude pan Hlavička podávat formulář Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj (územní pracoviště Jablonec nad Nisou). Protože si vybral pro vyplnění interaktivní formulář, bude mít při vyplňování usnadněnou práci.

Dále musí náš poplatník jako fyzická osoba uvést své rodné číslo do pole 102 a v poli 105 pak zaškrtnout, že podává řádné přiznání. 

Do hlavičky formuláře vyplníme informaci, že podáváme přiznání k dani za období roku 2014 a dále osobní údaje včetně adresy a kontaktů.

Protože se pak Hlavička přiznává k dani za zakoupený byt – tedy za tzv. jednotku, nemusí vyplňovat II. oddíl, který se věnuje dani z pozemků. 

Třetí stana

Na třetí straně bude mít pan Hlavička vyplňování více, a proto si ji projdeme buňku po buňce. 

301 – zde zvolíme značení pro stavbu, za kterou se přiznání podává. V našem případě se jedná o byt, takže uvedeme písmeno R.

302 – toto pole nevyplňujeme. Slouží případům, kdy se zápis do katastru protáhl z minulého roku až do toho letošního a neplatí tak klasický termín pro podání přiznání. 

303 – 307 – zde budeme potřebovat zmíněný výpis z katastru nemovitostí a práci nám usnadní i interaktivní formulář, který předvyplní například kód katastrálního území do pole 305. V buňkách pod číslem 306 plak vyplňujeme údaje z katastru, tedy číslo popisné či evidenční a označení bytu, stejně jako číslo parcely, na které stavba stojí. 

Pokud neznáte u kolonky 306d rok dokončení, uveďte pouze přibližný odhad. Do další buňky pan Hlavička vyplní písmeno „V“, jako vlastník a doplní výměru podlahové plochy v m3 (stejně jako do buňky 307). Buňky g a h zůstanou prázdné, protože se na byt nevztahuje žádné osvobození.

309 – na tomto řádku vyplníme výměru bytu pana Hlavičky, tedy zmíněných 93,6 m

310 – výměru násobíme koeficientem 1,2, který se automaticky užívá pro stavby – jednotky. Koeficient zohledňuje i podíly na společných prostorách nebo sklepních kójích, které už dále ve formuláři neuvádíme.

Může zde být ještě koeficient 1,22, pokud je součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu, nebo je-li s jednotkou užíván pozemek/pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívaný/é společně s těmito jednotkami. 

311 – základ daně získáme vynásobením výměry z řádku 309 a koeficientu z řádku 310. Zaokrouhlujeme na celé metry nahoru

312 – sazbu daně určuje zákon v § 11 odst. 1. Pan Hlavička vyplní číslo 2

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

313, 314 – tyto buňky se v případě přiznání za byt nevyplňují

315 – pro Jablonec nad Nisou platí pro tento rok mimořádně koeficient ve výši 1,6 (vysvětlení viz výše). Standardně se určuje podle počtu obyvatel města (než toto číslo opíšete z pokynů, ujistěte se na stránkách Finanční správy, zda obec, pod kterou spadáte, tento koeficient nezvýšila či nesnížila vyhláškou).

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

316 – tento řádek bude obsahovat výsledek součinu základní sazby daně z řádku 312 (případně zvýšené za další nadzemní podlaží o řádek 314) a základního koeficientu z řádku 315 (zaokrouhlujeme na 2 desetinná místa). Pan Hlavička uvede 3,2 Kč/m3.

317 – výsledek pro tento řádek získáme součinem hodnot z řádku 311 a 316, doplníme tedy 362 Kč.

318 – 321 – buňky se netýkají tohoto typu staveb, proto je nevyplňujeme.

322 – pan Hlavička neuplatňuje osvobození, a proto opíše hodnotu z řádku 317.

323 – Jako jediný vlastník tento řádek pan Hlavička nevyplňuje.

324 – pan Hlavička opíše hodnotu z buňky 322, protože se již jedná o zaokrouhlenou hodnotu (na celé Kč nahoru).

325 – další koeficient, tentokrát místní podle § 12 zákona město Jablonec nastavilo na hodnotu 1.

326 – vypočítanou daň z řádku 324 vynásobte místním koeficientem. Pan Hlavička opíše opět hodnotu 362 Kč.

Čtvrtá strana

Čtvrtá strana už vás ani pana Hlavičku ničím nepříjemným nepřekvapí. Do řádku 401, který je určen pro daň z pozemků, nic nevyplňujeme. Na řádcích 402 a 403 proto znovu zapíšeme výši daně 362 Kč.

Nakonec nezapomeňte uvést, kdo daňové přiznání sestavil, spolu se svými kontaktními údaji.

Nezapomeňte také připojit datum a svůj podpis k prohlášení, že údaje v přiznání jsou úplné a pravdivé.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).