Hlavní navigace

Daň z nabytí nemovitostí je zrušená, kdy ji už nemusíte platit?

22. 9. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jaké změny s sebou přinese zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Kupující už nemusí platit daň. Jestliže splácíte hypotéku, na úrocích si odečtete méně. A pokud bydlíte v družstevním bytě, nevyplatí se vám ho prodat dříve než za 10 let od pořízení.

Poslanci 15. září 2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a 18. září 2020 jej podepsal také prezident Miloš Zeman. Nyní už zbývá jen formální vyhlášení novely ve sbírce zákonů. Daň z nabytí nemovitosti platil kupující ve výši 4 % z pořizovací ceny nemovitosti, a to vždy do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Do státní kasy z ní ročně plynulo kolem 13 miliard korun. S daní zanikne i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Díky méně papírování bude možné snížit počty úředníků o přibližně 500 míst, což státu ušetří řádově stamiliony korun.

Povinnost platit daň zaniká zpětně od 1. prosince 2019. Týká se to tedy všech, kteří dokončili vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později. Ti, kteří měli lhůtu pro podání daňového přiznání do 31. března 2020 a následně jim byla platba daně odložena do konce srpna, ji už proto platit nemusejí. A jestliže jste daň už zaplatili, bude vám na základě žádosti vrácena.

Odpočet úroků zůstává

Kupující si i nadále mohou od základu daně z příjmu odečítat úroky z úvěru na bydlení. Ministryně financí Alena Schillerová sice původně chtěla, aby si kupující od nových úvěrů, poskytnutých od 1. ledna 2021, zaplacené úroky od základu daně z příjmu odečítat nemohli, ale narazila na nesouhlas opozice, takže možnost odečítání platí dál. Došlo však k úpravě výše limitu odpočtu úroků. Současný limit ve výši 300 tisíc platí jen do 1. 1. 2022, kdy bude možné si úroky odečítat už jen do částky 150 tisíc korun. Na úvěry uzavřené před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 korun, a to včetně pozdějšího refinancování.

Kolik si můžete odečíst

Částka, kterou si můžete odečíst z daní, se odvíjí od výše úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti vašeho úvěru na bydlení (hypotéky).

V současnosti si můžete odečíst úroky ve výši maximálně 300 000 korun za rok. Úroky se odečítají ze základu daně jako tzv. nezdanitelná část daně. Skutečná úspora na dani se pak rovná 15 % z částky zaplacených úroků. Maximální úspora na dani je tak 45 000 Kč (300 000 Kč × 0,15).

Od příštího roku, kdy bude možné si odečíst jen 150 000 korun, půjde o 22 500 Kč (150 000 Kč × 0,15).

Odpočet úroků si můžete uplatnit jednou za rok buď v daňovém přiznání, nebo v rámci ročního zúčtování daně, které za vás jako zaměstnance provede mzdová účetní vašeho zaměstnavatele. Pro uznání odpočtu úroků musíte být schopni doložit výši zaplacených úroků (v originále). Zmíněné potvrzení zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy na konci kalendářního roku, případně můžete banku či stavební spořitelnu o potvrzení sami požádat. Jestliže odpočet úroků uplatňujete poprvé, musíte doložit smlouvu o poskytnutém úvěru a také výpis z katastru nemovitostí. (Nestačí doložit výpis získaný přes nahlížení do katastru nemovitostí online, je nutné doložit originální výpis z katastru nemovitostí.)

Kdo si může hypotéku z daní odečíst?

Fyzická osoba, zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná, která je uvedená v hypoteční smlouvě. Od základu daně si můžete odečíst úroky za předpokladu, že hypotékou řešíte buďto svou bytovou potřebu, nebo svých blízkých. (Osobu blízkou definuje občanský zákoník. Jde především o příbuzné v přímé řadě, jako je sourozenec, manžel/ka nebo registrovaný partner/ka. Za osoby blízké jsou považovány také osoby, které spolu trvale žijí v jedné domácnosti.)

Podmínky pro odpočet daně nesplníte, pokud součástí rodinného domu nebo bytu, který si na hypotéku pořizujete, je jiný nebytový prostor, než je garáž, komora a sklep. Řešením bytové potřeby není například koupě chalupy nebo rekreační chaty. V případě, že je byt či dům používán zčásti k zajištění vaší bytové potřeby nebo vašich blízkých a zároveň k podnikání, případně k nájmu, jde úroky uplatnit pouze v poměrné výši.

Kdy si odpočet uplatnit nemůžete

Díky odečtu úroků můžete dosáhnout daňové vratky, ale daňového bonusu ne. Úroky z hypotéky si můžete odečíst jen tehdy, když na daních z příjmů zaplatíte za rok více, než činí roční sleva na poplatníka – což je nyní 24 840 Kč.

Jestliže pracujete za menší než minimální mzdu, odpočet úroků si uplatnit nemůžete. Obdobně je to v případě, kdy pracuje jen na dohody o provedení práce s odměnou méně než 10 000 korun měsíčně, kdy z příjmu zaplatíte srážkovou daň. Úroky z hypotéky si nemůže uplatnit ani OSVČ s nízkým ziskem, jestliže její daňová povinnost bude do částky 24 840 korun (což odpovídá zisku 165 600 Kč). Pokud pracujete za minimální mzdu, můžete si odpočet uplatnit až do výše své roční daně, což činí při výši minimální mzdy 14 600 korun daňový odpočet ve výši 10 440 korun.

Časový test se prodlužuje z 5 na 10 let

Zákon zároveň prodlužuje takzvaný časový test (doba, po kterou v nemovitosti žijete nebo ji vlastníte) pro příjmy z prodeje nemovitých věcí, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení, z pěti na deset let. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti získané po 1. lednu 2021. (U vlastního bydlení zůstává časový test 2 roky.)

Příjem z prodeje nemovitosti musí být, stejně jako každý jiný, zahrnutý do daňového přiznání, a to na základě daně z příjmů získaných prodejem nemovitosti se sazbou 15 %. U dražších nemovitostí tak můžete na dani odvést až několik stovek tisíc, což významně snižuje váš příjem z prodeje nemovitosti. Existují případy, kdy je příjem od daně osvobozen. Jednou z nich je splnění časového testu, počtu let, během kterých v nemovitosti žijete nebo ji vlastníte. Jde tedy o dobu mezi koupí a prodejem nemovitosti.

Jaké nemovitosti nyní spadají do pětileté lhůty?

Do pětileté lhůty spadají nemovitosti, které nejsou určené k trvalému bydlení. Jedná se o rekreační objekty, nebytové prostory nebo pozemky. Nemovitosti určené k bydlení jsou zahrnuty do pětileté lhůty tehdy, když jste v nich neměli trvalé bydliště. Pětileté období se vztahuje také na podíly v bytovém družstvu.

Co je daň z nabytí nemovitých věcí?
Daň z nabytí nemovitých věcí, lidově označována také jako daň z nabytí nemovitostí, je přímá majetková daň, která náleží obci, v níž se konkrétní nemovitost nachází.
Kdo daň z nabytí nemovitých věcí platí?
Od 1. října 2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitosti nabyvatel vlastnického práva dané nemovitosti, tedy zpravidla kupující. Další alternativu představují různé fondy. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je pak úplatné nabytí vlastnického práva k těmto nemovitostem: pozemek, stavba či jednotka, která se nachází na území ČR, právo stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území ČR, či spoluvlastnický podíl na nemovité věci uvedené výše.
Jaká se sazba daně z nemovitých věcí?
Sazba daně z nabytí nemovitých věcí představuje 4 % z pořizovací ceny nemovitosti.
Kdy se daň z nemovitých věcí platí?
Záloha, která se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. V případě, že se výše zálohy liší od té, kterou na základě poskytnutých údajů určil správce daně, rozdíl obou částek jste povinni splatit do 30 dnů od doručení platebního výměru. To samé pak platí i v momentě, kdy je daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha na daň.
Jak je to se zrušením daně z nemovitých věcí?
Její zrušení odhlasovali poslanci 15. září 2020, o tři dny později jej podepsal prezident Miloš Zeman. Povinnost platit daň zaniká 1. prosince 2019. Jinými slovy, od daně jsou osvobozeni všichni, kdo dokončili vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později. To znamená, že ti, kteří měli lhůtu pro podání daňového přiznání do 31. března 2020 a následně jim byla platba odložena do konce srpna, daň již platit nemusí. Pokud tak již učinili, bude jim na základ žádosti vrácena.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).