Hlavní navigace

Další daňové úlevy. OSVČ dočasně odpustí platby sociálního a zdravotního pojištění

23. 3. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Balík dalších opatření má ulevit podnikatelům zasaženým dopady koronavirové nákazy. Patří mezi ně prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob a odpuštění dalších záloh.

Vláda schválila pomoc živnostníkům, kterým chce na půl roku odpustit minimální zálohy sociálního a zdravotního pojištění. Platby by měly být odpuštěny v období od března do srpna. Podnikatelé po tuto dobu nebudou platit zálohy a při podání přehledů za rok 2020 na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ je do zaplacených záloh započítají.

Reálně jim tak v peněženkách zůstane téměř 30 000 Kč. Minimální zálohy na sociálním pojištění jsou pro letošní rok 2544 Kč, u zdravotního pojištění 2352 Kč.

Co to znamená v praxi: za březen až srpen včetně nebude povinnost pro OSVČ hradit minimální zálohy. Pokud je přesto uhradí, budou považovány za přeplatek a ve vyúčtování za rok 2020 je dostanou zpět po podání přehledu. Pakliže však mají povinnost platit vyšší než minimální zálohy, částku převyšující minimální zálohu hradit musí.

Vláda dále schválila dočasné zastavení povinnosti elektronické evidence tržeb (EET), a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Pro podnikatele to znamená, že nebudou muset evidovat tržby a nebudou kvůli tomu kontrolováni.

Mezi další opatření patří posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31.8.2020.

21_5_skoleni

Vláda schválila také prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Znamená to, že podnikatelé červnovou zálohu nebudou vůbec platit. Zároveň má být rozšířena už zavedená liberační opatření, zejména v oblasti promíjení pokut a poplatků. Přesné paramtry těchto změn by měly být jasné po pondělním jednání vlády.

Ministerstvo financí také připravuje možnost, aby podnikatelé mohli uplatnit případné letošní ztráty bude možné formou dodatečného daňového přiznání. Poplatník po vyměření ztráty bude mít možnost odečíst ji od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

Přehled daňových opatření pro podnikatele

Liberační balíček 1

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).    
  • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.    
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.    
  • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července. 

Liberační balíček 2

  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.    
  • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. V těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.    
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.    
  • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).