Hlavní navigace

ČSÚD je bez licence, klienti dostanou náhradu vkladů

2. 8. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Po necelých 5 letech došlo ke konci další finanční instituce. Československé úvěrní družstvo skončilo v likvidaci, Garanční systém začne vyplácet náhradu vkladů.

Česká národní banka informovala Garanční systém finančního trhu o neschopnosti Československého úvěrního družstva (ČSÚD) dostát závazkům vůči svým klientům. V překladu to znamená, že do 7 dnů bude zahájena výplata jejich náhrad vkladů.

Vklady jsou pojištěné

Očekávaná výše výplaty náhrad je cca 50 milionů Kč. Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet základní náhrady vkladů fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 2. srpna 2021 (tzv. rozhodný den) vkladateli ČSÚD, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů.

Logo Československého úvěrního družstva. (08/2021)
Autor: Československé úvěrní družstvo

Logo Československého úvěrního družstva. (08/2021)

Maximálně klienti ČSÚD mohou obdržet 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele. Jde o ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021

Peníze dostanete do 7 dnů, máte na to 3 roky

Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 11. srpna 2021. Vyplácet bude Komerční banka.

ČSÚD dostalo 4. srpna 2017 od ČNB pokutu ve výši 2 mil. korun za 4 závažná pochybení.

Klienti ČSÚD budou vypláceni prostřednictvím poboček Komerční banky, s níž má Garanční systém uzavřenu smlouvu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů.

Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude uveden na webových stránkách Garančního systému.

Výplaty náhrad budou probíhat po dobu 3 let od jejich zahájení.

Československé úvěrní družstvo vstoupilo do likvidace dne 25. března 2021. Stalo se tak na základě rozhodnutí shromáždění delegátů, kdy bylo rozhodnuto o zrušení družstva s likvidací s okamžitou účinností.

31. května 2021 došlo k ukončení platebního styku přes mezibankovní systém CERTIS.

Každý člen družstva má nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Ten bude případně vyplácen až po ukončení likvidace.

Bez složitých procedur

Při výplatě základních náhrad nemusíte vyplňovat žádný formulář. Stačí se na pobočce Komerční banky prokázat platným dokladem totožnosti, podnikatelé pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání.

Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního / jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby.

Nemusíte osobně

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu:

Komerční banka, a.s.
CKB útvar 2192
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1

skoleni_11_12

Pokud nastane situace, že si nemůžete náhradu vkladu vyzvednout osobně, můžete někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí. Vzor plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář, najdete na webových stránkách Garančního systému.

Pokud patříte mezi klienty ČSÚD a cítíte se družstvem poškozeni, existuje i specializovaný web právě pro tyto klienty.

Jak šel čas – historie názvů ČSÚD

  • Československé úvěrní družstvo v likvidaci (od 30. 4. 2021)
  • Československé úvěrní družstvo (1. 6. 2017 – 30. 4. 2021)
  • AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (11. 8. 2008 – 1. 6. 2017)
  • Vinohradská vzájemná družstevní záložna (20. 2. 1996 – 11. 8. 2008)

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).