Hlavní navigace

Co tvoří a ovlivňuje cenu zemního plynu?

5. 8. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Plynárenský trh je v tuzemsku formálně liberalizovaný, důležitým hráčem ale nadále zůstává stát a jeho orgány.

Na objasnění základního názvosloví nám postačí úvodní odstavec, zbylé propočty už budou hračka. Dodavatel plynu je prodejce samotné energie, můžeme si jej vybrat mezi desítkami firem. Distributor je regionální správce plynovodů a má výsadní postavení. Odběratel neboli spotřebitel totiž musí přijmout jako holý fakt, že o rozvodnou síť pečuje na většině tuzemského území skupina RWE, v Praze Pražská plynárenská a v jižních Čechách E.ON. Stát chce energetiku regulovat, a proto vytvořil Energetický regulační úřad (ERÚ). Jaké vztahy panují mezi jednotlivými subjekty?

Většinu vyúčtování můžete ovlivnit

Cenu plynu lze rozdělit na dvě základní složky: liberalizovanou a regulovanou. Obchodníci nakoupí plyn jako komoditu na burzovním trhu, aby ho následně s obchodní marží prodali odběratelům. Tento proces nepodléhá státní regulaci, a jestliže momentálně o přízeň domácností bojuje více než 30 dodavatelů, kýženým důsledkem by měl být postupný pokles ceny.

Tržní složka je navíc majoritní, tvoří 2/3 až 4/5 výsledného vyúčtování za zemní plyn, velikost podílu je přímo úměrná spotřebě. Jednoduše a jasně, výsledné vyúčtování závisí převážně na odběrateli, právě jemu je určena relativně široká nabídka, právě on může poptávat nejlevnější alternativu.

Stát reguluje hlavně distribuční poplatky

Pochopitelně koupě samotné energie není dostačující, je zapotřebí komoditu dovést k odběrateli prostřednictvím rozvodné sítě. Distributorům za správu plynovodů odvádíme distribuční poplatky, které jsou jednoznačně nejdražší ze všech regulovaných položek.

Víte, co je Operátor trhu s elektřinou (OTE)? Kromě řady dalších povinností, tato akciová společnost vlastněná státem především organizuje krátkodobé obchodování s elektřinou a plynem. OTE je financován opět odběrateli, ovšem tentokrát je částka marginální.

Distribuční poplatky a příspěvek pro OTE, obojí určuje Energetický regulační úřad. Počítá přitom podle metodiky, která je zakotvena v právních předpisech.

Cena plynu: Co ji tvoří?

Složka regulovaná státem (18 až 34 %)
  • přeprava (asi 0,8 %)
  • distribuce (17 až 33 %)
  • služby OTE (asi 0,2 %)
Neregulovaná složka (66 až 82 %)
  • Samotný plyn – komodita, obchod a uskladnění
  • + daně: DPH a daň ze zemního plynu

Stálé a variabilní platby

Cena za zemní plyn má tržní a státem regulovanou složku, to bychom měli. Aby ale situace nebyla úplně primitivní, přece jen je struktura vyúčtování ještě členitější. Regulovaná i neregulovaná složka ceny v sobě totiž zahrnuje stálou a variabilní část.

  • Stálou složkou ceny za distribuci je měsíční poplatek „za přistavenou kapacitu“, který odběratel dvanáctkrát do roka musí odvést, i když má nulovou spotřebu. Proč? Protože každý zákazník má rezervovaný určitý objem energie v podzemním zásobníku, a to něco stojí.
  • Variabilní složkou distribučního poplatku je „cena za odebraný plyn“, zpravidla udávaná v megawatthodinách. Cena za služby OTE je kalkulovaná podle stejného principu, tedy pokud spotřebujete 0 MWh, zaplatíte 0 Kč.

Podobně také dodavateli odvádíme stálé a variabilní poplatky: Jednak „stálý měsíční plat“ na pokrytí fixních nákladů energetické společnosti, jednak komoditní cenu za odebraný zemní plyn (opět je udávaná v korunách za megawatthodinu).

Nemohli byste své účty za elektřinu nebo plyn snížit pouhou změnou dodavatele? V naší kalkulačce si snadno vypočtete úsporu.

Domácnost zaplatí na měsíčním poplatku pro dodavatele a distributora dohromady přibližně od 150 do 330 Kč, což za celý rok dělá 1800 až 3960 Kč. Na širokém rozptylu je znovu vidno, že kromě spotřeby je rovněž směrodatné, od koho samotnou energii nakupujete.

Daňové zatížení může být dvousložkové

Na plyn jsou uvaleny dva typy daní. Stejně jako při odběru elektřiny, daň z přidané hodnoty (DPH) platíme v její horní sazbě, kterou vládní koalice od roku 2013 zvýšila na 21 %.

Součástí vyúčtování pro právnické a podnikající fyzické osoby je od 1. ledna 2008 rovněž tzv. ekologická daň ze zemního plynu, která znamená navýšení ceny o necelé 3 %. Odběratelé z kategorie domácností jsou zatím od přirážky osvobozeni. Nicméně vláda v současné době zvažuje, že možná výjimku zruší a ekologickou daň ze zemního plynu uvalí i na rodiny.

legislativni_zmeny_21

Ve vyúčtování jsou převedeny kubíky na kWh

Plynoměr měří spotřebu plynu v objemových jednotkách (metrech krychlových neboli kubících), ale vyúčtování jeho dodávek od 1. dubna 2001 probíhá v energetických jednotkách (kilowatthodinách – kWh, respektive tisícinásobných megawatthodinách – MWh). Důvodem je zejména snaha o objektivnější vyúčtování.

Zemní plyn je totiž dodáván z různých zdrojů, které mají různorodé chemické složení, a proto nutně neobsahuje konstantní množství energie. Do výpočtu také vstupuje nadmořská výška, respektive atmosférický tlak. Pro základní orientaci lze vycházet z přibližného vztahu 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).