Hlavní navigace

Co jsou „fondy fondů“ v investičním světě?

28. 7. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Do oblasti hedge fondů se běžnému investorovi nemusí podařit přímo dostat. Přes strukturu v podobě fondu fondů to však reálné je, a to třeba včetně oblasti private equity.

Nákup podílových listů vybraného podílového fondu je trochu jako najmutí někoho, kdo opraví brzdy na našem autě. Můžeme se na to samozřejmě podívat sami, koupit si nástroje na opravu a opravit si to nakonec bez cizí pomoci, ale často je nejen snadnější, ale i bezpečnější nechat nějakého odborníka vyřešit tento problém. Mechanici u aut či podílové fondy při investování nás sice mohou stát o něco více na poplatcích, ale z podstaty věci není nic špatného na tom, abychom si extra zaplatili za vlastní klid na duši.

Podílové fondy zpravidla umožňují investorům, aby přeskočili pro některé nejasný a matoucí svět selekce akcií. Co když pro nás ale nejsou akcie tím, co nás v tomto směru zajímá? Hedge fondy byly kdysi exkluzivními investičními strukturami bohatých a mocných s jejich nebezpečnou pověstí, ale nyní mají běžní investoři také možnost se do těchto struktur dostat přes takzvané fondy fondů.

Fond fondů (Fund of funds) je investiční produkt, který může být tvořený například různými hedge fondy. V zásadě je to podílový fond, který investuje do různých hedge fondů (fond fondů však může být zaměřený také na investování do podílových fondů či private equity fondů; zpravidla však investuje vždy jen do jednoho konkrétního schématu kolektivního investování a nemíchá vše navzájem do sebe).

Často je tato možnost využívána investory, kteří mají menší majetek k zainvestování, omezenou schopnost diverzifikovat uvnitř „arény“ jednoho hedge fondu, nebo prostě jen nemají zkušenosti s touto oblastí. V tomto článku proto budeme zkoumat výhody a nevýhody fondu fondů při napojení na oblast hedge fondů.

Fondy fondů versus hedge fondy

Jednotlivé hedge fondy se často zaměřují na určité strategie nebo segmenty trhu, takže si „přivazují“ své výnosy právě na tyto oblasti. Fondy fondů na druhé straně sbírají peníze investorů a nakupují jednotlivé hedge fondy do svých portfolií, takže drží řadu různých hedge fondů s různými strategiemi. Fondy fondů poskytují okamžitou diverzifikaci pro investory v rámci alokace aktiv a přináší příležitost ke snížení rizika spojeného s investováním jen do jednoho konkrétního fondu. Většina hedge fondů se prodává prostřednictvím soukromých investic, což znamená, že jsou jim uložena speciální pravidla, která musí dodržovat. Těmito pravidly může být třeba maximální počet investorů, kteří mohou do hedge fondu zainvestovat, nebo minimální výše investice, která se obvykle pohybuje v nižších řádech milionů korun.

Sbližování mezi odvětvím hedge a podílových fondů bylo dosaženo díky poptávce investorů, aby poráželi trh. Hedge fondy tradičně sloužily spíše bohatým. Ale s mezerou na trhu, kterou zaplnily tisíce fondů, se noví investoři hledají stále obtížněji. Proto snižují hedge fondy svá investiční minima, stávají se masovější záležitostí a snaží se hledat kreativní cesty, aby se i méně bohatí dostali k jejich investičním produktům. Na rozdíl od podílových fondů zde však neexistuje sekundární trh, takže nemusíme být schopni prodat snadno a rychle naši investici.

Poplatky a náklady

Hedge fondy si obvykle účtují fixní poplatky založené na aktivech, které se pohybují v rozmezí 1–2 %, ale tato čísla mohou klidně vystoupat i výše na roční bázi. Poplatky za výkonnost mohou být také součástí balíčku poplatků a můžou se pohybovat na úrovni desítek procent z jakéhokoliv kapitálového zisku.

Poplatky za výkonnost jsou často strukturovány tak, že je zajištěno, aby manažer fondu nedostal tuto kompenzaci do té doby, než budou případné předešlé ztráty vyrovnány.

Investor kupující fond fondů musí vlastně platit dvě úrovně poplatků. Vedle poplatků za správu a výkonnost, které jsou účtovány na úrovni jednotlivých hedge fondů, jsou zde také dodatečné poplatky, které si účtuje samotný fond fondů jako zprostředkovatel.

Jako jakýkoliv jiný individuální fond si fond fondů může účtovat poplatek za správu nebo i další, pokud je začleněn poplatek za výkonnost, i když ten je zpravidla nižší, aby reflektoval skutečnost, že je většina aktivního řízení fondu delegována na samotné vybrané podfondy.

Výhody fondu fondů

Hedge fondy vytvářejí svým způsobem vlastní třídu aktiv, která může být někdy neprůhledná. Tisíce manažerů hedge fondů ztěžuje protřídění toho dobrého od průměrného. Fond fondů slouží jako určitý zástupce investora, který provádí profesionální due diligence, výběr manažerů a dohlíží na hedge fondy ve svém portfoliu.

Profesionální správa poskytovaná fondem fondů může investorům dát možnost vstoupit do světa hedge fondů a nemusí tak vůbec řešit problémy či výzvy spojené s investicemi do jednotlivých fondů, pokud by tak činili jako samostatné fyzické osoby. Většina fondů fondů má formální due diligence proces a provádí kontroly na pozadí před výběrem nových manažerů, což může zahrnovat ověření jejich historie, referencí nebo dalších údajů, které poskytují manažeři hedge fondů, pokud chtějí být vybráni jako investiční cíl ze strany vybraného fondu fondů.

Hedge fondy mají obvykle nastavenou vysokou minimální úroveň investic, což omezuje schopnost mnoha běžných investorů diverzifikovat svá portfolia napříč těmito strukturami. S fondem fondů mohou investoři s omezeným kapitálem získat přístup k různým fondovým výnosům v rámci jedné investice a dosáhnout tak okamžité diverzifikace. Proces výběru fondu může poskytnout větší stabilitu (například nižší volatilitu) výnosů, když rozprostřou svá aktiva napříč různými strategiemi. Fondy fondů poskytují různé portfolio manažery v rámci jedné konkrétní investice, což může být nepochybně investory kvitováno s povděkem.

Nevýhody fondu fondů

Celkově jsou poplatky za fondy fondů větší než ty u tradičních hedge fondů, protože v sobě zahrnují poplatky za správu fondu fondů a také podkladových podfondů. Toto zdvojnásobení poplatků může být významným tlakem na výsledný výnos, který investor obdrží. Dále nemusí být pozice (držby) v hedge fondech veřejně publikovány na rozdíl od třeba podílových fondů. V neposlední řadě tím, že fond fondů kupuje různé hedge fondy, které investují do řady instrumentů, může ve finále vlastnit stejné akcie či jiné investiční instrumenty prostřednictvím několika různých fondů, což snižuje potenciál pro požadovanou diverzifikaci.

skoleni_7_4

Ověřte si, jestli je to pro vás ten pravý

Fondy fondů mohou být svým způsobem určitým bezbolestným vstupem do drsného světa hedge fondů pro investory, kteří mají omezené finanční prostředky, nebo pro ty, kteří mají malou či žádnou zkušenost s hedge fondy. To ale určitě neznamená, že je každý fond fondů ideální volbou. Investor by si měl před zainvestováním nejdříve přečíst marketingové a další materiály fondu, aby pochopil, jaká je míra rizika spojená s konkrétní investiční strategií fondu. Podstupovaná rizika by měla odpovídat naším investičním cílům, časovému horizontu a averzi vůči riziku. Jak platí u jakékoliv jiné investice, čím vyšší jsou potenciální výnosy pro investory, tím vyšší jsou podstupovaná rizika, která s nimi neodmyslitelně souvisí.

Volná inspirace podle originálního článku od Zoe Schyndelové z Investopedie.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).