Hlavní navigace

Co musíte donést zaměstnavateli, aby za vás spočítal daně?

9. 2. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Do 15. února musíte zanést do účtárny potvrzení, která dokazují váš nárok na daňové slevy a odečitatelné položky. Proč se vyplatí, když vám zúčtování daní dělá zaměstnavatel?

Do 15. února byste měli donést svému zaměstnavateli potvrzení, která dokazují váš nárok na uplatnění daňových slev a odečitatelných položek. Co musíte zanést do účtárny a proč se vyplatí požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daní?

Roční zúčtování provádí poslední zaměstnavatel

Roční zúčtování daní provádí zaměstnavatel těm, kteří u něj podepsali formulář Prohlášení k dani a do 15. února ho o zúčtování daní požádali. Aby zaměstnavatel mohl splnit daňovou povinnost za vás, musíte do 15. února dodat všechna potvrzení, která dokazují, že máte na uplatňované daňové slevy a odečitatelné položky nárok. Prostřednictvím ročního zúčtování si zaměstnanci také uplatní daňové úlevy, které se neodečítají při výpočtu výplaty každý měsíc (daňová sleva na vyživovanou manželku, školkovné, odpočet za uhrazené úroky z úvěru na bydlení, platby na životní pojištění nebo penzijní připojištění, odečet darů apod.).

V případě, že jste loni pracovali pro více zaměstnavatelů, žádáte o roční zúčtování toho posledního z nich. Do účtárny pak musíte donést i potvrzení o zdanitelných příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů, pro které jste loni pracovali a kde jste podepsali formulář Prohlášení k dani. Bývalý zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů od doby, co ho o to požádáte.

Výhodou ročního zúčtování daní je kromě vašeho pohodlí také fakt, že vznikne-li vám daňový přeplatek, získáte peníze od finančního úřadu zpět dříve než při podání daňového přiznání.

Řešíte daně? Při výpočtu vám pomůže naše daňová kalkulačka. Abyste pak měli výpočet kam zapsat, stáhněte si formuláře daňového přiznání, které obsahují i Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Co musíte do 15. února přinést do účtárny?

Jednotlivá potvrzení pro účtárnu se liší podle toho, jaké daňové slevy a odečitatelné položky si chcete nárokovat.

Nárok na daňové slevy, když máte děti

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění je oficiální název pro slevu na vyživované dítě.

 • Rodný list dítěte
 • Potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče, že si také neuplatňuje slevu na toto dítě
 • Průkaz ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vystavení, pokud je/bude dítě jeho držitelem 
 • Potvrzení o studiu, pokud je dítě zletilé

Sleva za umístění

Máte-li dítě nebo děti v předškolním zařízení, můžete si uplatnit tzv. školkovné. Za tímto účelem potřebujete potvrzení od provozovatele předškolního zařízení o výši uhrazeného školkovného. Na potvrzení musí být:

 • výše uhrazeného školkovného,
 • datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo
 • datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí nebo
 • datum vzniku živnostenského oprávnění.

Daňová sleva na vyživovaného manžela

V případě, že váš manžel či manželka (dále jen manžel) v minulém roce neměl příjmy vyšší než 68 000 Kč, můžete si uplatnit slevu na vyživovaného manžela. Pak musíte předložit:

 • čestné prohlášení, že manžel neměl za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,
 • průkaz ZTP/P nebo potvrzení o jeho přiznání, je-li (bude-li) manžel jeho držitelem.

Daňové slevy, které můžete uplatnit sami na sebe

Další daňové slevy už si uplatňujete sami za sebe.

 • Sleva na poplatníka – nijak se neprokazuje
 • Sleva za invaliditu I. a II. stupně – rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě
 • Sleva za invaliditu III. stupně – rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě
 • Sleva pro držitele ZTP/P – předložení průkazu ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vydání, pokud ještě průkaz nemáte
 • Sleva pro studenty – potvrzení o soustavné přípravě na budoucí povolání

Odečitatelné položky

Odečitatelné položky se neodečítají od výsledné daně tak, jako je tomu u daňových slev. Odečitatelné položky se odečítají od základu daně.

 • Bezúplatná plnění (dary) – potvrzení o poskytnutém daru či darování krve nebo orgánu nebo příspěvku na sbírku
 • Úroky z úvěru na bydlení – smlouva o úvěru a potvrzení o uhrazených úrocích od poskytovatele úvěru (zasílá se pravidelně na začátku každého roku)
 • Příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři – smlouva a potvrzení o zaslaných příspěvcích (penzijní společnost zasílá pravidelně na začátku každého roku)
 • Příspěvky na životní pojištění – smlouva a potvrzení o zaslaných příspěvcích (pojišťovna zasílá pravidelně na začátku každého roku)
 • Členské příspěvky odborové organizaci – potvrzení organizace o zaplacených příspěvcích
 • Další vzdělávání – potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, případně potvrzení o uznané invaliditě (lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst více)

Kdo nemůže požádat o roční zúčtování daní?

Ačkoli je zúčtování velice pohodlné, nemůže o ně zaměstnavatele požádat každý. Někteří zaměstnanci musí podat daňové přiznání sami.

Platili jste daň zálohou u dvou a více zaměstnavatelů souběžně

O zúčtování daně nemůžete požádat, pokud jste během minulého roku odvedli zálohovou daň alespoň u dvou zaměstnavatelů současně. To se může přihodit, například pokud pracujete na hlavní pracovní poměr v jednom zaměstnání (kde máte podepsáno Prohlášení k dani) a v tom druhém si přivyděláváte na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou nad 10 000 Kč (a tudíž odvedete zálohovou daň i zde, protože srážkou se daní tato dohoda, jen pokud je příjem do 10 000 Kč měsíčně). To samé platí i pro případ, kdy si k hlavnímu pracovnímu poměru přivyděláváte na dohodu o pracovní činnosti, protože zde se odvádí daň zálohou vždy bez ohledu na výši příjmu.

Měli jste další příjmy nad 6000 Kč ročně

Zúčtování zaměstnavatel nemůže provést, ani když máte během roku kromě platu či mzdy ještě jiné příjmy nad 6000 Kč. Může se jednat o příjmy z pronájmu či příležitostných činností, příjmy z prodeje majetku či akcií nebo příjmy z podnikání.

Nestihli jste požádat nebo odevzdat podklady pro zúčtování daní

Daňové přiznání si musíte podat sami, jestliže nestihnete svého zaměstnavatele do 15. února požádat o zúčtování daní.

Pokud byste nestihli do účtárny dodat všechna potřebná potvrzení, o kterých byla řeč výše, nemusíte sice povinně podávat daňové přiznání, ale v případě nároku na uplatnění dalších daňových slev nebo odečitatelných položek se vám to finančně vyplatí.

FIN21

Loňské příjmy nad maximální vyměřovací základ

Daňové přiznání musíte podat i v případě, že vaše příjmy ze zaměstnání za minulý rok přesáhly hranici 48násobku průměrné mzdy. V minulém roce platila částka 1 296 288 Kč. Jedná se o rozhodný příjem pro aplikaci solidární přirážky. (Pro pořádek uvádíme, že pro letošní rok se jedná o částku 1 355 136 Kč.)

Povinnost se přiznat k dani po vlastní ose naopak nemusí vzniknout, jestliže jste sice odvedli v některém měsíci solidární přirážku (při příjmech za rok 2016 přes 108 024 Kč, za rok 2017 platí částka 112 928 Kč ), ale za celý loňský rok jste výše zmíněného rozhodného příjmu 1 296 288 Kč nedosáhli.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).