Hlavní navigace

Co donést do účtárny, aby vám zaměstnavatel spočítal daně?

30. 1. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Blíží se termín, do kterého musíte dodat zaměstnavateli potřebné podklady pro zúčtování daní. Co přinést, abyste měli daně co nejnižší?

Zaměstnanci, kteří nemusí podávat daňové přiznání, mohou požádat svého posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daní. Aby ho mohl provést, musí mu také do 15. února 2023 dodat dokumenty, které prokazují nárok na odečtení nezdanitelných částí základu daně a nárok na daňové slevy. V dnešním článku se zaměříme právě na ně. Větší podrobnosti přímo o daňových slevách a nezdanitelných částech přineseme v příštích článcích.

Roční zúčtování daní

Roční zúčtování daní provádí váš poslední zaměstnavatel (pokud jste jich loni měli více), pokud u něj máte podepsaný formulář Prohlášení k dani (nebo ho dodatečně podepíšete) a do 15. února 2023 ho o zúčtování daní požádáte.

Aby mohl zúčtování provést, musíte do stejného termínu dodat také všechna potvrzení, která dokazují, že máte na uplatňované daňové slevy a nezdanitelné části nárok.

V případě nezdanitelných částí základu daně může jít o odpočty za:

 • dary,
 • odborové příspěvky,
 • platby na další vzdělávání,
 • úroky z úvěru na bydlení,
 • platby na životní pojištění,
 • platby na penzijní spoření ve III. pilíři.

V případě daňových slev půjde většinou o ty, které se neuplatňují na měsíční bázi:

 • daňovou slevu na vyživovanou manželku/manžela,
 • školkovné,
 • případně sleva za zastavenou exekuci.

Dají se samozřejmě odečíst i další daňové slevy, pokud vám je zaměstnavatel neodečítal každý měsíc ve výplatě nebo jste jejich rozsah nevyužili plně kvůli tomu, že jste např. pracovali jen po část roku.

Do účtárny dále musíte donést i potvrzení o zdanitelných příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů, pro které jste loni pracovali a kde jste podepsali formulář Prohlášení k dani. Bývalý zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů od doby, co ho o to požádáte.

Výhodou ročního zúčtování daní je kromě vašeho pohodlí také fakt, že vznikne-li vám daňový přeplatek, získáte peníze od finančního úřadu zpět dříve než při podání daňového přiznání.

Daňové přiznání a zúčtování daní 2023: Co bude letos jinak? Přečtěte si také:

Daňové přiznání a zúčtování daní 2023: Co bude letos jinak?

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění je oficiální název pro slevu na vyživované dítě.

 • Rodný list dítěte
 • Potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče (nebo čestné prohlášení, pokud je OSVČ), že si také neuplatňuje slevu na toto dítě
 • Průkaz ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vystavení, pokud je/bude dítě jeho držitelem 
 • Potvrzení o studiu, pokud je dítě zletilé

Slevu můžete využít za ty měsíce, ve kterých jste dítě vyživovali a sdíleli s ním společnou domácnost. V případě, že se vám potomek narodil loni, uplatňujete slevu od měsíce, ve kterém se narodil (i pokud to není na jeho počátku). Za každý takový měsíc máte nárok na dvanáctinu celkové roční slevy.

Sleva za umístění dítěte do školky

Máte-li dítě nebo děti v předškolním zařízení, můžete si odečíst daňovou slevu ve výši platby na tzv. školkovné. Za tímto účelem potřebujete potvrzení od provozovatele předškolního zařízení o jeho uhrazené výši. Za loňský rok je možné odečíst školkovné maximálně do výše 16 200 Kč.

Daňová sleva na vyživovaného manžela

V případě, že váš manžel či manželka (dále jen manžel) v minulém roce neměl příjmy (hrubé příjmy či příjmy před odečtením výdajů) vyšší než 68 000 Kč, můžete si uplatnit slevu na vyživovaného manžela. Pak musíte předložit:

 • čestné prohlášení, že manžel neměl za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,
 • průkaz ZTP/P nebo potvrzení o jeho přiznání, je-li (bude-li) manžel jeho držitelem.

Je-li váš manžel držitelem průkazu ZTP/P, bude daňová sleva ve dvojnásobné výši (24 840 Kč vs. 49 680 Kč za rok).

Daňové slevy, které můžete uplatnit sami na sebe

Další daňové slevy už si uplatňujete sami za sebe.

 • Sleva na poplatníka: 30 840 Kč ročně – nijak se neprokazuje, nárok máte automaticky, a to za celý rok i v případě, že jste pracovali loni jen po část roku
 • Sleva za invaliditu I. a II. stupně: 2520 Kč ročně – rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu
 • Sleva za invaliditu III. stupně: 5040 Kč ročně – rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu
 • Sleva pro držitele ZTP/P: 16 140 Kč ročně – předložení průkazu ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vydání, pokud ještě průkaz nemáte
 • Sleva pro studenty: 4020 Kč ročně – potvrzení o soustavné přípravě na budoucí povolání (potvrzení o studiu)
 • Sleva za zastavenou exekuci: do 450 Kč za jednu zastavenou exekuci – výše přiznané náhrady a usnesení o zastavení exekuce
Daně 2023: Jaké lhůty platí pro přiznání a přehledy a komu se vyplatí podat přiznání dřív? Přečtěte si také:

Daně 2023: Jaké lhůty platí pro přiznání a přehledy a komu se vyplatí podat přiznání dřív?

Nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části se odečítají od základu daně, a nikoli od vypočtené daně, jako je tomu u slev.

 • Bezúplatná plnění (dary) – potvrzení o poskytnutém daru či darování krve nebo orgánu nebo příspěvku na sbírku
 • Úroky z úvěru na bydlení – smlouva o úvěru a potvrzení o uhrazených úrocích od poskytovatele úvěru (zasílá se pravidelně na začátku každého roku)
 • Příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři – smlouva a potvrzení o zaslaných příspěvcích (penzijní společnost zasílá pravidelně na začátku každého roku)
 • Příspěvky na životní pojištění – smlouva a potvrzení o zaslaných příspěvcích (pojišťovna zasílá pravidelně na začátku každého roku)
 • Členské příspěvky odborové organizaci – potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích
 • Další vzdělávání – potvrzení o vaší úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání (platby od zaměstnavatele odečíst nemůžete), případně potvrzení o uznané invaliditě (lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst více)

Kdo nemůže požádat o roční zúčtování daní?

Ačkoli je zúčtování velice pohodlné, nemůže o ně zaměstnavatele požádat každý. Někteří zaměstnanci musí podat daňové přiznání sami. Níže najdete souhrn nejčastějších příčin.

Platili jste daň zálohou u dvou a více zaměstnavatelů souběžně

O zúčtování daně nemůžete požádat, pokud jste během minulého roku odvedli zálohovou daň alespoň u dvou zaměstnavatelů v jednom měsíci současně. To se může přihodit, například pokud pracujete na hlavní pracovní poměr v jednom zaměstnání (a máte zde podepsané Prohlášení k dani) a v tom druhém si přivyděláváte na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou nad 10 000 Kč.

Měli jste další příjmy nad 6000 Kč ročně

Zúčtování zaměstnavatel nemůže provést, ani když jste měli během minulého roku kromě platu či mzdy ještě jiné příjmy nad 6000 Kč. Může se jednat o příjmy z podnikání, pronájmu či příležitostných činností nebo příjmy z prodeje akcií apod.

Nestihli jste požádat nebo odevzdat podklady pro zúčtování daní

Daňové přiznání si musíte podat sami, jestliže nestihnete svého zaměstnavatele do 15. února požádat o zúčtování daní.

CHP23

Pokud byste nestihli do účtárny dodat všechna potřebná potvrzení, o kterých byla řeč výše, nemusíte sice povinně podávat daňové přiznání, ale vyplatí se vám to, abyste dosáhli na všechny nezdanitelné části a daňové slevy.

Dodanění odpočtů za zrušené penzijní spoření či životko

V případě, že jste předčasně zrušili své penzijní spoření ve třetím pilíři (penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění a v minulosti si své platby na tyto produkty odečítali od základu daně, musíte tyto odpočty zpětně dodanit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).