Hlavní navigace

Chcete vlastní studnu? Připravte se na papírování. A stejně nebude jistá

7. 8. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Děsí vás účet za vodu? Trápí vás sucho a chcete si pořídit studnu, protože máte na zahradě bazén nebo zeleninu, která potřebuje zalévat? K vlastní studni však vede cesta dlážděna úmorným papírováním, dlouhým čekáním, a hlavně poplatky.

Pořídit si vlastní studnu není jen tak, od ledna 2019 vstoupila v platnost novela vodního zákona. Nově potřebujete k provádění průzkumných hydrogeologických vrtů souhlas vodoprávního úřadu. Bez něj nesmí být zahájeny průzkumné práce. Hydrogeolog pak vypracuje hydrogeologický posudek, na jehož základě zjistíte, jestli je na pozemku, kde hodláte mít studnu, podzemní voda, jak je její pramen silný, jestli je vhodnější studna kopaná, nebo vrtaná a také případnou hloubku plánovaného vrtu. Dále stanoví přibližné náklady na realizaci studny. Pozor, z průzkumného hydrogeologického vrtu není možné legálně odebírat podzemní vodu, k tomu je třeba vrt převést na vodní dílo (studnu).

Studna musí být vybudována tak, aby nesnižovala množství podzemní vody v okolních studních pod úroveň povolenou vodoprávním úřadem. Dále musí být posouzeny zdroje možného znečištění a odstraněny případné závady. Zmíněný posudek pak odevzdáváte jako součást dokumentace na vodoprávním úřadu. Jestliže je vrt hlubší než 30 metrů, stává se báňským dílem a musí být schválen Krajským úřadem (odbor životního prostředí) a osm dnů před stavbou studny musí být ohlášena příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu. Tato povinnost je převedena na realizující firmu.

Postup vyřizování povolení je odlišný v případě vrtané a kopané studny:

  • U vrtané studny se provádí zkušební vrt, který musíte oznámit obci (15 dní před zahájením prací).
  • U kopané studny se zkušební vrt nedělá. S hloubením můžete začít po vydání stavebního povolení vodoprávním úřadem a obci nic neoznamujete.

Vrtané studny jsou dnes mnohem rozšířenější než kopané. Kopané studny jsou však v některých oblastech vhodnější.

Dále k řádnému zkolaudování studny potřebujete zpracovanou projektovou dokumentaci od autorizovaného technika nebo inženýra pro vodní stavby.

Kolik vás to bude stát? Poplatky se mohou lišit v závislosti na regionu.

  • Cena projektové dokumentace se pohybuje řádově kolem 4000–5000 Kč.
  • Cena hydrologického posudku se pohybuje řádově kolem 4000–7000 Kč.

Cena, kterou si účtují společnosti zabývající se hloubení nebo vrtáním studen, se liší v závislosti na podloží, kde studna bude, a také na hloubce, ve které se voda nachází. Cena hloubení ve skalním podloží je vyšší než v běžné hornině, firmy si mohou účtovat vyšší poplatky i za nezpevněné podloží (písčitá půda). Celková investice u vrtané studny o hloubce 30 metrů (včetně vyvrtání, PVC potrubí, obsypání, utěsnění, projektu, posudků a poplatků) se pak většinou vyšplhá na sumu 70 – 100 000 Kč.

Zařizujete studnu i rodinný dům

Pokud stavíte studnu společně s rodinným domem, ideální je vyřídit si jedno společné stavební povolení pro obě stavby od stavebního úřadu. Vodoprávní úřad v takovém případě vydá závazné stanovisko (povolení stavby vodního díla) a povolí nakládání s vodou. Na vodoprávní úřad je potřeba podat samostatnou žádost, kterou si buď můžete podat přímo vy, jako majitel nové studny a domu, nebo to za vás může udělat projektant. Vodoprávní úřad také určuje horní hranici odběru. U rodinného domku to bývá kolem 300 kubíků ročně. Při odběru nad 500 kubíků měsíčně musí mít studna vodoměr. (Pravidla pro užívání studní se liší podle jejich typu a účelu.)

Pořizujete si jen studnu

Pokud si pořizujete studnu samostatně bez rodinného domu, je třeba mít na paměti, že studna se podle vodního zákona řadí mezi vodní díla. Potřebujete územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla a povolení k odběru podzemní vody. Ideální je obrátit se na vodoprávní úřad. Ten studnu povolí a povolí nakládání s vodami.

Cena povolení:

  • Územní rozhodnutí o umístění stavby studny – stavební úřad 300 Kč.
  • Povolení stavby vodního díla a k odběru podzemní vody – vodoprávní úřad 300 Kč.

Ke stavbě studny potřebujete:

  • Stavební povolení pro stavbu studny (územní rozhodnutí) – vydává stavební úřad.
  • Povolení stavby vodního díla (stavby studny), jeho součástí je hydrogeologický posudek – vydává vodoprávní úřad.
  • Povolení k nakládání s vodami neboli povolení k odběru podzemní vody – vydává vodoprávní úřad.

Jestliže už studnu máte, ale voda v ní se ztratila, například kvůli suchu, je možné ji prohloubit, potřebujete k tomu však povolení od vodoprávního úřadu a posudek hydrogeologa.

K vyřízení žádosti mají vodoprávní úřady ze zákona tříměsíční lhůtu, avšak kvůli rostoucímu počtu žádostí často nestíhají a žadatelé na povolení musí mnohdy čekat i čtyři měsíce, případně více.

Jestliže jste si tedy chtěli zalévat zeleninu vodou z vlastní studny už letos, máte smůlu. V posledních letech přibývá „černých“ studní. Jejich kontroly provádí Česká inspekce životního prostředí, která za nepovolenou studnu může udělovat sankce.

FIN21

Pozor, povolení k odběru podzemní vody jsou časově omezená.

Pokud už jeho platnost vypršela, jedná se o přestupek a hrozí vám postih. O délce povolení rozhoduje vodoprávní úřad.

Povolení k odběru podzemní vody předchází kolaudaci každé studny. Není potřebné pro studny vyvrtané před rokem 1955, pokud majitel vodu z ní používá pouze pro vlastní účely. Jestliže dokumentaci ke studni nemáte, třeba kvůli tomu, že se nedochovala, musíte si pořídit zjednodušenou dokumentaci. Tu musí ověřit vodoprávní úřad. Cena takového ověření je 500 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).