Hlavní navigace

Vzala si dlužníka a obstavili jí bankovní účet

8. 8. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Peníze, nebo láska. Co má v manželství přednost? Žena si vzala dlužníka v exekuci. Nebyla ale hloupá. Uzavřela předmanželskou smlouvu, nikdy tudíž neměli společné jmění manželů, přesto ji podrobili exekuci pro manželovy dluhy.

Muž a žena uzavřeli sňatek. Vzniklo manželství, ale ne majetkové společenství, jehož vznik je se sňatkem jinak spojen – společné jmění manželů. Muž měl a zřejmě dosud má dluhy, a to značné, a také proto jsou a byly proti němu vedeny (nařízeny) exekuce.

Zřejmě nic netajil, nedělal se lepším, nelhal své vyvolené, nadto ta rozhodně nebyla hloupá či naivní, takže ještě před sňatkem oba uzavřeli před notářem smlouvu o manželském majetkovém režimu spočívajícím v odděleném režimu společného jmění manželů, na jejímž základě nevzniklo společné jmění manželů.

Ani minutu neměli společné jmění, přesto měla platit jeho dluhy

Nicméně po uzavření manželství byl účet manželky exekučně postižen (lidově řečeno obstaven) a bylo jí zakázáno disponovat s finančními prostředky. Problém spočívá v tom, že občanský zákoník říká, že i pro dluhy vzniklé jednomu z manželů před uzavřením manželství může být postiženo společné jmění (manželů), avšak jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. Platí, že smlouva o majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby.

VŠE O PŮJČKÁCH

Přerostly vám půjčky přes hlavu? Potřebujete radu odbornou radu? Všechny informace najdete v našem speciálu

Paní se bránila standardní právní cestou před obecnými soudy, ale nebylo jí to nic platné, musela si podat ústavní stížnost. Uvedený stav, kdy byla nařízena exekuce na její majetek pro dluhy manžela, ačkoliv s ním nikdy žádné společné jmění neměla, označila za absurdní, protože kdokoliv by uzavřel manželství s dlužícím a v exekuci povinným manželem, převzal by jeho dluhy.

To přece nikdo svéprávný neudělá. Takže muži by vlastně bylo upřeno právo vstoupit do manželství. Paní odmítla, že by mohla jakkoliv krátit věřitele, pokud dluhy nadělal manžel a ona a on se jen rozhodli vstoupit do svazku manželského a chránit majetek manželky před manželovými věřiteli.

Rodina, nebo peníze?

Ústavní soud souhlasil s manželkou, když se na něj obrátila s ústavní stížností, že hlavním účelem manželství je podle občanského zákoníku založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Ústavní soud akcentoval, tudíž pochopil, že vůlí manželky, když uzavírala manželskou majetkovou smlouvu v notářské kanceláři, bylo nebýt po uzavření manželství negativně dotčena již existujícími dluhy svého nového manžela. (Vcelku pochopitelný záměr, že?)

Exekutor a soudy naopak uzavření smlouvy považovaly za projev krácení práv věřitele, respektive věřitelů manžela. Ústavní soud však řekl, že neměla-li manželka vůči věřitelům sama žádný závazek, nemohl být smlouvou negativně dotčen. Nelze proto dovodit žádný racionální argument, proč by právě založení manželství (mezi 2 osobami, a to mužem a ženou) mělo vést k možnosti 3. osoby (věřitele) vést exekuci i na majetek manžela nabytý před uzavřením manželství. Ústavní soud uznal, jak argumentovala sama stěžující si manželka ve spolupráci se svým právníkem, že jedinou možností obrany, kdyby byl uznán za právoplatný postup soudů a exekutora, by byl rozvod manželství. (Nebylo to absurdní? Oženit se, provdat se. Zjistíte, že manžel či manželka má dluhy, tak se hned rozvedete, ačkoliv jej milujete. Budiž. Ale protějšek vám o dluzích řekl, učinili jste proto, a ne levné opatření, k ochraně svého majetku. A přesto ty dluhy máte platit?)

dan_z_prijmu

Nadto předpokladem rozvodu je, připomenul ÚS, rozvrat. Zjistil-li by soud při projednávání návrhu na rozvod, že manželství rozvráceno není a jedinou příčinou rozvodu je právě snaha vyhnout se dluhům druhého manžela, musel by takto podaný návrh zamítnout. Hodilo by se říci spíše: měl zamítnout, protože většina soudců je v tomto ohledu rozumná a nepitvá se ve vztazích rozvádějících se manželů, ale někteří si to naopak velmi užívají. Obranou před tím by bylo líčení smýšlených hádek, konfliktů a podobně. Ale o to nejde, Ústavní soud správně vystihl, že by manželé byli nuceni tvrdit něco, co není pravda.

Na majetek manželky nemají exekutoři právo

Ústavní soud tedy uzavřel, že nepřihlédnutí ke smlouvě budoucích manželů (snoubenců) o založení režimu oddělených jmění ke dni vzniku manželství (ze strany soudů a exekutora) v případě, kdy dlužníkem věřitele je pouze jeden z budoucích manželů, a nezastavení exekuce nařízené na výlučný majetek manželky (manžela) po uzavření manželství se zdůvodněním, že smlouvou budoucích manželů nesmí být dotčena práva třetích osob, ve svém důsledku představují porušení práva manželky (manžela) na soudní ochranu a jejího práva vlastnit majetek. Příslušná rozhodnutí soudů ve prospěch exekucí na peníze manželky byla v daném případě zrušena.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).