Hlavní navigace

Chcete dvoutarifní sazbu bez podmínek? Ano, je to možné a můžete ušetřit

23. 2. 2024
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak se vyznat v ceníku elektřiny a jak v domácnosti dosáhnout úspory za fakturovou elektřinu?

Domácnosti mohou relativně snadno využívat tři sazby elektřiny. Jsou to D01, D02 a D61. Právě na ty se v dnešním článku zaměříme.

Ceník elektřiny není, na rozdíl od plynu, odstupňovaný podle spotřeby, ale obsahuje mnoho různých sazeb. Kromě toho, že měsíční poplatek záleží na výši rezervovaného příkonu (neboli velikosti jističe a počtu fází), máme zde celkem 10 sazeb, některé s podmínkami, některé bez podmínek.

Pokud máte domácnost, která netopí ani neohřívá vodu elektřinou a ani nemáte elektromobil, je téměř jisté, že máte sazbu D01, D02, případně D61. Poslední zmiňovaná je brána jako sazba pro chaty, nicméně neprávem. Může se vyplatit každému.

Stručný úvod do ceníku elektřiny

Ceníky elektřiny jsou relativně komplikované, pojďme si k nim tedy nejprve něco stručně říci.

Ceníky odběrných míst (dále jen OM) se liší podle toho, zda jsou psané na rodné číslo (sazby D), nebo na IČ (sazby C). My se dále budeme zabývat je OM na rodné číslo. I když ceny pro podnikatele jsou obdobné, nemají žádnou dvoutarifní sazbu bez podmínek.

Část ceny můžete ovlivnit volbou dodavatele elektřiny. Různí dodavatelé nabízejí různé typy smluv: na dobu neurčitou nebo určitou, s fixací či bez, s jinými službami (např. výkupem přetoků z FVE) a garancemi. 

Nicméně nyní nás bude zajímat, kolik dodavateli budete platit měsíčně (např. 99 Kč měsíčně včetně DPH) a kolik dodavateli budete platit za kWh. Buď máte jednotnou cenu (jako jsou sazby D01 a D02), anebo máte ceny dvě. Jednu pro nějak definovaný nízký tarif (dále jen NT) a druhou pro zbytek doby (dále jen VT). Např. u jednoho dodavatele jsou ceny na intervalu 4127–4247 Kč/MWh včetně DPH.

Další část ceny elektřiny je regulována státem, kdykoliv se může změnit a není to důvod k ukončení smlouvy. Před změnou těchto cen nemáme žádnou ochranu. Jsou jednotné pro celé území ČR. Jde o:

 • systémové služby: aktuálně za cenu 311,8 Kč/MWh, poskytuje je společnost ČEPS, která jejich prostřednictvím zajišťuje kvalitu a spolehlivost dodávek elektřiny na úrovni přenosové soustavy a plnění mezinárodních závazků a podmínek propojení elektrizační soustavy ČR,
 • činnost OTE (operátora trhu energií): platíme za ni 5,01 Kč měsíčně,
 • POZE (příspěvek na podporované zdroje energie), který je ve výši 599 Kč/MWh a jde především na podporu slunečních elektráren, kdy předchozí vláda schválila de facto značné mandatorní výdaje na 20 let dopředu pro následné vlády a část těchto výdajů se přenáší na spotřebitele elektřiny,
 • daň z elektřiny ve výši 34,24 Kč/MWh, 
 • daň z přidané hodnoty (ta ovlivňuje i ceny dodavatelů) ve výši 21 %.

Jiné poplatky závisí na distribučním území, pod které spadáte. To se odvíjí od místa, kde máte OM. 

Máme tři různé distribuce, tři různé tabulky cen pro PREdistribuce, a.s., EG.D, a.s., a ČEZ Distribuce, a.s. V zásadě z tabulky získáte (podobně jako u ceníku dodavatele), dvě až tři ceny pro vás. Cenu za MWh, případně dvě ceny pro NT a VT. V tomto případě se ceny pro NT liší o řád od cen pro VT, např. distribuce EG.D. má ceny mezi 376–3129 Kč/MWh. 

Dále pak platíme za rezervovaný příkon, jehož cena začíná na 32,67 Kč měsíčně, ale není teoreticky shora omezena, např. za 63A (třífázový) jistič se platí 1495,56 Kč měsíčně v distribuci EG.D. Pro srovnání, jak se ceny v ČR mohou lišit, v PREdistribuci jsou ceny mezi 250–2556 Kč/MWh.

Co jsou sazby D01, D02 a D61 a kdy se liší?

Máme dvě jednotarifní sazby, D01 a D02, z toho D02 je nejčastější sazba vůbec. V jejím rámci máte po celý den i týden stejnou cenu za MWh a platíte ceny v režimu VT.

D01D je také jednotarifní sazba s jednotnou cenu elektřiny po celý den. Je určena spíše pro odběrná místa s nižší spotřebou elektrické energie.

Sazba D61 je dvoutarifní, kdy nízký tarif začíná od pátečního poledne a trvá do neděle do 22 hodin. Je to třetí a poslední sazba bez podmínek na provozované spotřebiče.

Zpravidla není třeba řešit ceny dodavatele elektřiny – jak cena za MWh, tak měsíční platba je stejná u všech těchto sazeb. Dále nemusíme řešit ceny stejné pro celé území ČR, tj. ceny za systémové služby, za činnost OTE, sazbu daně z elektřiny, za podporu OZE. Tedy srovnání bude o to jednodušší.

Ceny se u těchto sazeb liší až u distributora, tedy ty regulované, územně specifické. Závisí na tom, kde se vaše odběrné místo nalézá. Liší se v ceně za rezervovaný výkon (jistič) a v ceně za kWh ve vysokém, případně i nízkém tarifu. 

Protože cen za rezervovaný výkon (jistič) je teoreticky nekonečně mnoho, pro tento článek jsem si zvolil ten nejnižší, který je shodný pro jednofázový jistič do 25 A i pro třífázový do 10 A a odhaduji, že je nejčastější (kvůli bytům).

Která ze sazeb D01, D02 a D61 je pro vás nejlepší?

Porovnat sazby D01 a D02 je relativně snadné. Cena za kWh je u D02 nižší, ale měsíční paušál vyšší. Tedy máme tu lineární funkce, které pro nějakou spotřebu mají stejnou hodnotu. Pro určitou spotřebu tedy platí, že vás elektřina bude stát naprosto stejně jak dle sazby D01, tak dle sazby D02. Pokud máte nižší spotřebu, vyplatí se vám spíše D01. Pokud vyšší, D02. A hodnota závisí na místě, kde se nacházíte. Mějte dvě OM se stejnou spotřebou, ale v jiném městě a může se vám vyplatit jiná sazba.

Sazba D61 má týdně 58 hodin nízkého tarifu a 110 hodin vysokého tarifu. Pokud byste měli naprosto rovnoměrnou spotřebu (představte si spotřebiče jako lednice, mraznička, zabezpečovací zařízení, DECT telefon, zařízení pro internet, stand-by módy všech spotřebičů apod.), lze spotřebu rozdělit v poměru hodin, tedy 34,5 % spotřeby budete mít za cenu NT, 65,5 % spotřeby za cenu VT. Pro rovnoměrnou spotřebu lze tedy spočítat váženou průměrnou cenu za MWh.

Přehled cen distribuce 2023 pro třífázový jistič do 10A nebo jednofázový

Distributor D01 D02 D61
EG.D.
VT/NT (Kč/MWh) 2546,88 Kč / – 2102,87 Kč / – 3086,27 Kč / 246,11 Kč
Průměr (Kč/MWh) 2546,88 Kč 2102,87 Kč 2105,74 Kč
3×10 A 1×25 A (Kč/měs.) 32,67 Kč 79,86 Kč 62,92 Kč
ČEZ      
VT/NT (Kč/MWh) 2516,06 Kč / – 1949,31 Kč / – 3129,12 Kč / 217,78 Kč
Průměr (Kč/MWh) 2516,06 Kč 1949,31 Kč 2124,01 Kč
3×10 A 1×25 A (Kč/měs.) 32,67 Kč 78,65 Kč 53,24 Kč
PRE      
VT/NT (Kč/MWh) 2049,59 Kč / – 1578,97 Kč / – 2319,28 Kč / 128,36 Kč
Průměr (Kč/MWh) 2049,59 Kč 1578,97 Kč 1562,89 Kč
3×10 A 1×25 A (Kč/měs.) 38,72 Kč 83,49 Kč 44,77 Kč

Přehled cen distribuce 2024 pro třífázový jistič do 10A nebo jednofázový

Distributor D01 D02 D61
EG.D.
VT/NT (Kč/MWh) 3078,68 Kč / – 2541,96 Kč / – 3575,26 Kč / 545,02 Kč
Průměr (Kč/MWh) 3078,68 Kč 2541,96 Kč 2529,11 Kč
3×10 A 1×25 A (Kč/měs.) 42,35 Kč 96,8 Kč 84,7 Kč
ČEZ      
VT/NT (Kč/MWh) 3148,06 Kč / – 2438,95 Kč / – 3631,27 Kč / 530,09 Kč
Průměr (Kč/MWh) 3148,06 Kč 2438,95 Kč 2560,62 Kč
3×10 A 1×25 A (Kč/měs.) 43,56 Kč 99,22 Kč 79,86 Kč
PRE      
VT/NT (Kč/MWh) 2141,23 Kč / – 1679,82 Kč / – 2556,34 Kč / 249,84 Kč
Průměr (Kč/MWh) 2141,23 Kč 1679,82 Kč 1760,05 Kč
3×10 A 1×25 A (Kč/měs.) 42,35 Kč 91,96 Kč 66,55 Kč

Když si dané funkce vložíte např. do aplikace Geogebra nebo si spočítáte soustavu lineárních rovnic, zjistíte, že při rovnoměrné roční spotřebě nejnižší cenu v roce 2023 v distribuci nabízela společnost:

 • EG.D. se sazbou D01 do spotřeby 0,82 MWh a se sazbou D61 nad (teoreticky sazba D02 je levnější pro spotřebu nad 70,8 MWh),
 • ČEZ se sazbou D01 do spotřeby 0,63 MWh, se sazbou D02 nad 1,75 MWh, D61 mezi těmito spotřebami,
 • PRE se sazbou D61 (sazba D01 se vyplatí pouze do spotřeby 0,15 MWh).

Když totéž uděláte u cen pro rok 2024, nabízí nejlepší ceny společnost:

 • EG.D. se sazbou D01 do spotřeby 0,92 MWh a se sazbou D61 nad,
 • ČEZ se sazbou D01 do spotřeby 0,74 MWh, se sazbou D02 nad 1,9 MWh, D61 mezi těmito spotřebami,
 • PRE se sazbou D01 do spotřeby 0,76 MWh, se sazbou D02 nad 3,8 MWh, D61 mezi těmito spotřebami.

Pro zajímavost v distribuci EG.D. jsem tytéž výpočty provedl i pro rezervovaný příkon 3×25A (asi nejčastější příkon rodinných domů). Zde by sazba D01 byla nejvýhodnější do spotřeby 1,32 MWh, pak by byla nejvýhodnější sazba D61.

Rozpětí spotřeby se dost liší dle jednotlivých distribučních území. Ale nesmíme zapomínat, že je důležité i to, jak moc se liší cena mezi sazbami, když nemáte pro danou spotřebu tu nejlevnější. 

Na to je nejlepší aplikace Geogebra, kdy si pro jakoukoliv vaši spotřebu odečtete cenu pro jakoukoliv sazbu a vidíte rozdíl i absolutně. Např. v distribuci EG.D. se spotřebou 2,3 MWh vyjde úspora se sazbou D61 při rovnoměrné spotřebě cca 200 Kč ročně. Dá se říct, že s rovnoměrnou spotřebou je téměř jedno, jestli máte sazbu D01/D02, nebo D61. Ceny jsou hodně podobné. Nelze říct, jaké budou ceny další roky, jak se vyspí ERÚ, vláda, nicméně zatím to poměrově vychází podobně.

Ale co nerovnoměrná spotřeba a sazba D61? Už nám nestačí dvourozměrný graf pro každou distribuci pro zjištění rovnovážného stavu. Máme zde vysoký tarif a nízký tarif a záleží, kdy máte jakou spotřebu. Navíc vždy odhadujete spotřebu na základě té minulé a velký vliv má to, jak spotřebu můžete a chcete ovlivnit.

Rozhodně se tarif D61 nevyplatí pro někoho, kdo dané OM používá jen v pracovní dny a na víkend odjíždí na chatu, nebo naopak jede domů za rodinou.
Naopak pokud v pracovní dny jste celé dny v práci a domů se chodíte jen vyspat a teprve o víkendu máte většinu spotřeby elektrické energie, může se vám sazba D61 výrazně vyplatit.

Samozřejmě můžete přesunout spotřebu i bez finanční motivace. Rozhodně doporučuji podřídit spotřebu novému nastavení ještě před provedením změny a dvakrát týdně spotřebu odečítat (cca v poledne v pátek a v neděli ve 22 hodin). Po měření svého obvyklého týdne (lépe několika týdnů) budete mít hrubý odhad, jak na tom jste, zda ušetříte a případně kolik.

Kterou spotřebu lze přesunout na víkend?

Pokud máte zhruba rovnoměrnou spotřebu, lze využít vážený průměr pro srovnání a zjištění, jestli se vám sazba D61 vyplatí. Nicméně nezapomínejte na finanční motivaci, která vás může přesvědčit nějakou část spotřeby přesunout na víkend a pátek odpoledne. Pak můžete ušetřit i 2300 Kč za spotřebovanou MWh o víkendu. 

Stejně tak následující seznam příkladů můžete využít pro zhodnocení, jak moc se již nyní vaše spotřeba liší od rovnoměrné spotřeby elektřiny oběma směry (odhady jsou odvozeny od spotřebičů autora, pokud máte starší spotřebiče, nebo naopak nejnovější a úspornější, může to být víc, či méně).

 • Některé domácnosti perou až o víkendu (každé praní cca 0,2 až 2 kWh dle teploty praní). Když se vracíte z týdenní dovolené (turnusy bývají od soboty do soboty), obvykle pak prádlo po návratu perete. Když se vracíte z víkendového výletu/dovolené, pokud se vrátíte nepříliš pozdě v neděli, stihnete největší spotřebu pračky spojenou s ohříváním vody do 22 hodin, tedy za nízký tarif. S tím se pojí případné použití sušičky (cca 0,5 až 2 kWh dle stupně sušení a typu prádla).
 • O víkendu můžete častěji péct (cca 0,5 až 2 kWh – dle délky pečení, teploty, použití páry) a vařit obědy (cca 0,2 až 0,6 kWh) než v pracovní dny, zvláště pokud se stravujete po restauracích o polední pauze v pracovní dny.
 • Někdo už si nyní vaří jídlo na několik dní dopředu (především ti, co bydlí sami), tak proč ne zrovna o víkendu.
 • S častějším vařením je spojeno i častější používání myčky (cca 1 kWh, pokud není myčka připojena na přívod teplé vody). A už ve čtvrtek si můžete naprogramovat myčku, aby myla v pátek odpoledne a bylo umyté nádobí, když se vrátíte z práce.
 • Ti, co si pečou chleba, nasměrují pečení především na víkend.
 • Energeticky relativně náročné zavařování a případně část sušení ovoce přesunete na víkend.
 • Když jsem prováděl výpočetně a časově náročné operace, jako např. komprese obecně, zvláště videa, rendering či jen zálohování dat, stejně jsem je pouštěl o víkendu, nechal PC pracovat a šel dělat něco jiného.
  Poznamenejme, že drobnosti jako nabíjení mobilů, co vydrží týden, apod. nemá asi příliš smysl řešit.

Důležité je, že nemusíte prát jen o víkendu. Někteří z vás ani nemusí vůbec nijak měnit chování a ušetří. Jiní jen občas něco málo udělají dřív nebo později.

Když jsme odložili především praní na víkend, vzrostla by roční úspora z 200 Kč (díky pouhé změně sazby z D02 na D61) na cca 840 Kč (2,3 MWh ročně), procentuálně jsme se dostali na 44,5 % spotřeby přes NT (víkend), 55,5 % přes VT (všední dny). Měřili jsme spotřebu po dobu 6 týdnů. Je to dost? Je to málo? Svým způsobem je to sleva zdarma s potenciálem k dalšímu růstu, pokud změníte své chování více než my nebo už nyní máte větší spotřebu o víkendu. Záleží však také na tom, jak vysoké budou vaše náklady na změnu sazby.

Co to znamená přejít na sazbu D61?

I když změna sazby je bez podmínek vztahujícím se k provozovaným spotřebičům, nemusí to být bohužel jen o sepsání žádosti o změnu sazby.

HDO (hromadné dálkové ovládání) je způsob regulace odběru elektrické energie na dálku.

Před zahájením přípravy odběrného místa na změnu distribuční sazby požádejte o rozplombování elektroměru svého distributora. U sazby D61 jsou úpravy jednodušší v tom, že HDO nebude dálkově zapínat a vypínat spotřebiče s vyšším příkonem využívající levnější nízký tarif, což by znamenalo obvykle i dražší úpravy nejen rozvaděče, ale i celé elektroinstalace. Zvláště pokud elektroměr máte jinde než podružné jističe. Mimochodem elektroměr i HDO dodává distribuce, není to váš náklad.

Pokud ale ve stávajícím rozvaděči nebude už místo, může to znamenat nutnost přidat další rozvaděč. A bohužel platí, že i když uvidíte volnou plochu v rozvaděči, neznamená to, že je tam skutečně místo pro HDO. Nahoře a dole je totiž místo vyhrazené pro svorkovnice. Pokud máte třífázový elektroměr, požádejte svou distribuci o integrovaný s HDO, nebudete potřebovat další pozici v rozvaděči.

Následně potřebujete revizní zprávu po úpravách.

Cena úprav může být rozdílná, od nuly až po statisíce, pokud půjde podle distributora o tak zásadní rekonstrukci, že po vás bude požadovat soulad se stávajícími normami, které např. stanovují, že rozvaděč má být přístupný zvenku objektu. Návratnost tedy může být okamžitá, nebo naopak rozložená na (příliš) mnoho let.

Poznamenejme, že pokud máte jinou dvoutarifní sazbu, jen máte nyní nízkou spotřebu, a tedy zvažujete přejít na sazbu D02, zvolit místo ní sazbu D61 je zajímavé díky sníženému měsíčnímu poplatku oproti jiným dvoutarifním sazbám i sazbě D02.

Myslete i na to, že sazbu můžete měnit nejvýše jednou ročně, pokud se s distributorem nedomluvíte jinak. Je to důležitá informace, protože Energetický regulační úřad stanovuje cenová rozhodnutí zpravidla jednou ročně.

Celospolečenský přínos dvoutarifní sazby

Možná vás úspora za odebranou elektřinu láká, zvažujete i částečnou změnu chování, abyste víc spotřeby měli o víkendu, ale odradily vás náklady na změnu.

Mám zde i jiné důvody, proč dál uvažovat o změně. Ty nefinanční.

Obecně byly dvoutarifní sazby zavedeny jako motivace spotřebovávat energii v době, kdy po ní není dostatečná poptávka. Elektřiny na trhu v jeden okamžik nesmí být ani málo, ale ani moc. Jaderné elektrárny se velmi špatně regulují, uhelné na tom nejsou o moc lépe a dodávají elektřinu ve dne v noci, v pracovní dny i o víkendu. 

Zvláště o víkendu se může stát, že elektrárny dokonce platí za to, že mohou dodávat do sítě (a je to pro mnohé z nich stále levnější než snižovat výkon a pak navyšovat). Proto se vyplatí technologie jako přečerpávací elektrárna nebo v budoucnu vodík.

Používáním dvoutarifní sazby tedy nejenže pravděpodobně ušetříte, ale svou malou troškou přispějete k tomu, že se dodávky elektřiny budou o něco lépe regulovat, což může mít nepatrný vliv na ceny distribuce. Asi ne v tom smyslu, že by ceny klesly, ale v tom smyslu, že se nebudou zvyšovat tak rychle.

Zvláště pokud budete spotřebovávat o víkendu přes den (a zvláště v letních měsících za slunečných dnů), kdy letos se celkem pravidelně stávalo, že cena energie byla záporná a elektrárny se i odpojovaly. 

Škoda jen, že se tarif D61 neaktivuje i během státního svátku, dávalo by to smysl pro uživatele i celospolečensky.

D61 jako alternativa ke zvážení

Sazba D61 je málo používaná, bez podmínek na spotřebiče, má pověst jako sazba jen pro víkendová sídla. Je konkurenceschopná, i když máte jen rovnoměrnou spotřebu přes celý týden, natož pokud můžete přesunout větší spotřebu elektřiny na víkend. Nečekejte velkou úsporu. D61 je alternativa ke zvážení, pokud přemýšlíte nad tím, že přejdete na dvoutarifní sazbu, jen vás odrazuje nutnost tahat ovládání HDO ke spotřebiči a s tím spojené náklady. Náklady přechodu na D61 jsou nižší.

dan_z_prijmu

Nezapomínejte i na celospolečenský přínos používání dvoutarifních sazeb. Jednorázové náklady na zavedení mohou být malé i mnohatisícové, proto návratnost může být pro někoho neakceptovatelná, zvláště při nízké spotřebě.

Na druhou stranu, ať už přejdete na D61, nebo ne, můžete v každém případě nějakou spotřebu přesunout na víkend, nejlépe přes den. Pomůžete tím nepatrně vyrovnat spotřebu. Nemusíte se nijak omezovat, ale pokud je vám jedno, jestli daný spotřebič zapnete přes týden, nebo o víkendu, raději ho zapněte o víkendu přes den.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).