Hlavní navigace

Chcete dotaci na nový kotel? Pospěšte si, nebo dostanete méně

7. 6. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Kotel na pelety. Autor: Depositphotos
Podpora výměny starých kotlů se od září změní. Domácnosti dosáhnou na méně peněz, než když stihnou požádat o dotaci do konce srpna.

Od začátku letošního září už nebude možné používat staré kotle na tuhá paliva. Pokud ho nevyměníte, bude vám hrozit pokuta. Navíc už na tyto kotle nebude možné vystavit revizní zprávu.

Jejich výměnu mají podpořit tzv. kotlíkové dotace. Jen do konce srpna ale bude možné požádat tak, abyste je získali za stávajících podmínek. Půjde o ně sice požádat i od září, ale podpora už má být výrazně nižší.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností musí dodržování legislativy kontrolovat. Budoucí povinnost výměny starých kotlů je v ní ostatně ukotvena už od roku 2012 (pro nemovitosti mimo rodinné či bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci začala platit v září 2022). Zjistí-li kontrola pochybení, nejprve úředníci provozovatele napomenou a vyzvou k nápravě. Až poté budou případně ukládat pokutu (do 50 tis. Kč). Při jejím stanovení ale mají přihlížet k majetkovým poměrům provozovatele kotle. Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) není cílem vybírat pokuty, ale dosáhnout rychlé nápravy.

Pokud domácnost výměnu kotle do září nestihne, ale do konce srpna aspoň požádá o zmíněnou kotlíkovou dotaci, budou k tomu podle informací MŽP úředníci při kontrolách přihlížet.

Co musíte vyměnit a co ne?

Potřebujete pomoc s vyřízením žádosti o dotaci na výměnu kotle? V jednotlivých krajích ji nabízí střediska EKIS nebo Místní akční skupiny (MAS) sdružené pod NZÚ Light.

Povinnost výměny se týká kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a také kotlů, u kterých není emisní třída určena. Na kotle splňující 3., 4. a 5. emisní třídu se povinnost výměny nevztahuje. Nevztahuje se ani na kamna, krbové vložky nebo sporáky, které slouží k přímému vytápění místnosti.

Mezi podporovanými zdroji zůstávají tepelná čerpadla, kotle na biomasu, kamna na pelety, objekt je možné napojit na centrální zásobování teplem. V řešení je i možnost podpořit plynové kotle pro nízkopříjmové domácnosti. Tyto kotle jsou dobře regulovatelné a je tak možné je dát i do nezateplených objektů, aniž by po jejich budoucím zateplení bylo nutné je měnit, uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík a připomněl, že podle dat ČHMÚ pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 % všech emisí jemných prachových částic a více než 95 % emisí benzo[a]pyrenu produkovaných v ČR, takže způsob vytápění zásadně ovlivňuje kvalitu ovzduší, potažmo zdraví lidí.

Jak to poznáte?

Jak poznáte, že právě váš kotel musíte vyměnit? Asi už jste z textu pochopili, že emisní třídy se značí opačně než třeba známky ve škole. Nejekologičtější kotle jsou tedy v 5. emisní třídě a ty v 1. a 2. třídě jsou naopak nejhorší.

Začněte tím, že na svém kotli najdete výrobní štítek a na něm rok výroby. Pokud je vyrobený před rokem 2003, neměl by se od září už provozovat, protože u kotlů se začala povinně označovat emisní třída až od roku 2003 a zákaz používání od září se vztahuje právě i na staré kotle bez jejího uvedení. 

Emisní třídu kotle najdete na výrobním štítku a v dokladu o kontrole technického stavu a provozu kotle, kterou byste měli nechat provést aspoň jednou za tři roky (povinnost platí od roku 2016).

Nejspolehlivějším zdrojem informací o vašem kotli je podle Vladimíra Stupavského, předsedy Klastru Česká peleta, protokol o kontrole kotle, který provedl oprávněný technik. V dokladu o kontrole kotle, který technik vystaví, je vždy uvedeno, jestli kotel vyhovuje podmínkám provozu po 1. 9. 2024, nebo ne, a také je uvedena jeho emisní třída. Právě tento doklad také může od podzimu sloužit obecním úřadům jako vodítko k případnému udělení pokuty za provoz nevyhovujícího kotle, vysvětlil Stupavský, podle kterého výrobní štítek slouží spíš pro první orientaci.

Výrobní štítky kotlů – kotel 5. emisní třídy (2024) a 2. emisní třídy (2007)

Výrobní štítky kotlů – kotel 5. emisní třídy (2024) a 2. emisní třídy (2007)

Autor: Klastr Česká peleta

Dotace podle příjmů

Domácnosti s nižším příjmem

Podpora výměny kotlů je rozdělena na dvě části podle druhu příjemce. Kotlíkové dotace, které se dají čerpat i zálohově, jsou určené pro domácnosti s nižším příjmem, které buď tvoří příjemci starobního důchodu, nebo osoby s invaliditou třetího stupně (kromě nezletilých dětí nebo zletilých studujících v domácnosti), nebo někdo v dané domácnosti pobírá, či pobíral v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení.

Žádat mohou (do 95 % způsobilých výdajů) do konce letošního srpna o:

 • dotaci na kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže: max. 130 tis. Kč,
 • dotaci na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: max. 130 tis. Kč,
 • dotaci na tepelné čerpadlo: max. 180 tis. Kč.

Žádosti se podávají na krajském úřadu. Podporu je možné kombinovat s dotací z programu NZÚ nebo NZÚ Light.

Ostatní domácnosti

Domácnosti, jejichž členové tyto podmínky nesplňují, musí o dotaci na výměnu zdroje vytápění požádat z programu Nová zelená úsporám, kde není nutné prokazovat příjmy a podpora se dá kombinovat i s dotací na další úsporná opatření. Čerpá se odsud podpora maximálně na polovinu způsobilých výdajů.

Mohou žádat do konce letošního srpna o:

 • dotaci na kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: max. 80 000 Kč (RD) nebo 35 000 Kč (BJ),
 • dotaci na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet: 100 000 Kč (jen RD),
 • dotaci na tepelné čerpadlo vzduch-voda pro teplovodní systém vytápění a přípravu teplé vody: max. 100 000 Kč (RD) nebo 50 000 Kč (BJ),
 • dotaci na tepelné čerpadlo vzduch-voda s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: max. 80 000 Kč (RD) nebo 40 000 Kč (BJ),
 • dotaci na tepelné čerpadlo vzduch voda, vzduch-vzduch pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: max. 125 000 Kč (jen RD),
 • dotaci na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění: max. 60 000 Kč (RD) nebo 25 000 Kč (BJ),
 • dotaci na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění s přípravou teplé vody: max. 80 000 Kč (jen RD).
 • dotaci na tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro teplovodní systém vytápění: max. 120 000 Kč (RD) nebo 50 000 Kč (BJ),
 • dotaci na tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody: max. 140 000 Kč (RD) nebo 60 000 Kč (BJ),
 • dotaci na napojení na soustavu zásobování teplem: max. 40 000 Kč (RD) nebo 15 000 Kč (BJ),
 • dotaci na lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem: max. 45 000 Kč (RD) nebo 35 000 Kč (BJ),
 • dotaci na individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu: max. 45 000 Kč (jen RD), 
 • dotaci na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla: max. 35 000 Kč (jen BJ).

RD – dotace na rodinný dům, BJ – dotace na bytovou jednotku při žádosti o dotaci pro bytový dům

Žádost je v tomto případě možné podat pouze elektronicky přes systém AIS Státního fondu životního prostředí ČR.

Od září bude podpora nižší

Od září se kotlíkové dotace přesunou pod program Nová zelená úsporám Light (která klade stejné podmínky na žadatele) a výše možné podpory se sníží. Stejně tak se v září sníží i podpora na výměnu kotle z programu Nová zelená úsporám, která je pro domácnosti, které nemohou žádat o kotlíkovou dotaci (podrobněji viz níže). V tomto případě má podpora klesnout až o desítky tisíc korun.

Výše dotací z obou programů bude oproti současným částkám od 1. září 2024 snížena o jednotky až desítky tisíc, podle druhu zdroje vytápění. Vyplatí se proto podat žádost do 31. srpna 2024 a instalaci lze případně provést později, vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman

Konkrétní čísla, o kolik se dotace na výměnu kotle pro nízkopříjmové domácnosti i pro ty ostatní sníží, zatím nejsou k dispozici.

Dotace pro kotle všech emisních tříd

Kromě snížení podpory bude od září platit, že je možné žádat o podporu na výměnu kotlů na tuhá paliva (bez ohledu na emisní třídu) za jiné druhy ekologičtějšího vytápění. Může jít například o výměnu za tepelná čerpadla, kotle na biomasu či kamna. 

Bude zahájena motivační finanční podpora výměn všech uhelných kotlů – jen ve 3. emisní třídě jich je v provozu asi 60 tisíc – s cílem do 10 let odejít od spalování uhlí v lokálních zdrojích vytápění, informoval ministr Hladík.

Změny u dotací z NZÚ Light: Na zateplení budete moci čerpat více peněz Přečtěte si také:

Změny u dotací z NZÚ Light: Na zateplení budete moci čerpat více peněz

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).