Hlavní navigace

Česko si z hlediska konkurenceschopnosti pohoršilo

17. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ekonomiku Spojených států již řadu let považuje IMD (Institut for management development, Lausanne, Švýcarsko) za nejkonkurenceschopnější na světě. Za poslední rok však v pomyslné tabulce poskočily nejvíce nahoru země Evropské unie. Česko jako jedna z mála zemí si pohoršilo o čtyři místa.

Kritéria hodnocení

Zprávu The World Competitiveness Report každoročně vydává IMD (Institut for management development, Lausanne, Švýcarsko) již od roku 1989. Jednotlivé země světa jsou hodnoceny ve čtyřech kategoriích, které pod sebou skrývají hodnocení několika dalších statistických ukazatelů:

  • Výkonnost ekonomiky zahrnuje hodnocení zahraničního obchodu, nezaměstnanosti, cenové hladiny, množství zahraničních investic.
  • Infrastruktura zahrnuje dopravní situaci v zemi (dálniční síť, silniční síť, síť letecká), ale i úroveň vzdělání, zdravotnictví, životního prostředí a úroveň výzkumu a vývoje.
  • Efektivita obchodu je souhrnným ukazatelem hodnocení jednotlivých zemí světa v produktivitě práce, místních podnikatelských zvyklostech a úrovní legislativního prostředí.
  • Výkonnost domácí vlády je souhrnným ukazatelem zohledňujícím míru inflace, veřejného dluhu, platební bilance či vládní stability a úrovně demokracie v zemi.

Hlavní devíza Američanů: Podnikavost

Především velice kladný vztah k podnikání a vlastnímu businessu, touha uspět v zemi neomezených možností, schopnost prosadit se – to jsou možná hlavní důvody ekonomické vyspělosti americké ekonomiky. Dalšími neméně důležitými faktory jsou kvalitní finanční a materiální zázemí pro výzkum, rozvinutý kapitálový trh, vrozená schopnost Američanů akceptovat podnikatelské a finanční riziko, nízké daně, vyšší podíl techniků a vědců v populaci, vytváření kvalitních podmínek pro příliv mozků. Pro americké podniky je typická silná investiční činnost – počínaje vybavením a konče kvalitnějším software. Produktivita práce rok od roku roste. Podnikat v Americe se vyplatí.

Výjimečnost Singapuru a Hong-Kongu

Singapur a Hong-Kong mají mnoho společného. Obě země nabízejí velmi liberální podmínky pro vstup zahraničního kapitálu – jsou stejné jak pro domácí, tak pro zahraniční investory. Neexistují zde žádné pobídky ani omezení. Ekonomiky obou zemí jsou až na drobné výjimky celé privátní. V přepočtu na jednoho obyvatele jsou obě země dvěma nejčastějšími cíli zahraničních investorů. Hlavními tahouny ekonomik jsou obchod, bankovní, finanční a další služby, pojišťovnictví, telekomunikace. Společně s Japonskem jsou tyto země nejvýznamnějšími finančními centry celé Asie.

Obě země mají nejvíce globalizované ekonomiky světa. Efektivita obchodu a výkon domácí ekonomiky je v těchto zemích obdivuhodný. Založení nové společnosti není problém, administrativní rychlost veřejné správy je obdivuhodná. Na dobře nastavených podmínkách k podnikání vydělávají všichni nízkou mírou nezaměstnanosti, růstem ekonomiky a životní úrovně občanů.

Evropské země si polepšily

Z členských zemí EU si oproti roku 2006 pohoršilo pouze Irsko, Finsko, Estonsko, Česko, Slovensko, Portugalsko a Slovinsko. U všech zemí se však jednalo pouze o nepatrný posun. Naproti tomu mnohé země si výrazně polepšily: Litva, Německo, Nizozemí, Švédsko či Itálie.

Ekonomika členských zemí EU jednoznačně zažívá příznivé časy. Nezaměstnanost klesá, reálné příjmy obyvatel rostou stejně jako hrubý domácí produkt, současně jsou sociální podmínky v těchto zemích při mezinárodním srovnání na absolutní špičce. Velice úspěšné jsou především severské evropské země (Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko a Island), které jsou podle mnoha mezinárodních posudků nejbezpečnější země světa pro zahraniční investice. Ve všech zemích je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví. Současně zde takřka neexistuje korupce. V těchto zemích je nejnižší kriminalita. Rovněž je zaručena ochrana hospodářské soutěže. Severské právní systémy jsou založeny na po staletí trvající kontinuitě. Infrastruktura je v těchto zemích na špičkové úrovni.

skoleni_29_6

Tahounem je Litva

Hospodářský vývoj v Litvě v posledních letech je hodnocen jako úspěšný. Růst národního důchodu dosahuje rekordu v historii země - je tažen především vnitřní spotřebou a investicemi. Nezaměstnanost vykazuje klesající tendenci, registrovaná nezaměstnanost se pohybuje okolo 6 %. Měna je stabilní a Litva splňuje veškerá maastrichtská kritéria. Zahraniční investice sice nedosahují velikosti jako u nás či v Polsku, ale neustále rostou. Litva je hodnocena jako země s velkou mírou hospodářské svobody. V Litvě je zvýhodněno zvláště zakládání společných podniků, kdy daň z podílu zisku zahraničního investora je snížena o 50 % po dobu 6 let. Jestliže podíl zahraničního investora na podnikovém kapitálu překročí 30 % a hodnotu vyšší než 2 miliony USD, je projekt osvobozen od placení daně ze zisku po dobu 3 let a na další 3 roky je tato daň snížena o 50 %. Svojí strategickou polohou je Litva ideální tranzitní zemí spojující západ s východem.

V současné době se zde realizují projekty, které mají na jedné straně usnadnit Litvě, a vůbec pobaltským zemím, přístup do zemí západně od Litvy. Problémem země jsou však nízké úspory, velký deficit platební bilance a vývoz zboží s nízkou přidanou hodnotou.

Anketa

Myslíte si, že by se Česko mělo v oblasti daní, podpory podnikání a fungování administrativy inspirovat v USA?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).