Hlavní navigace

Česko: Co nám chybí do Evropy?

20. 6. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Česká republika je členem Evropské unie již více než rok, a přesto naše členství jakoby pokulhává - stále jsme zemí, která svou efektivitou patří na chvost bývalých států EU15. Co nám chybí ve srovnání s evropskými tahouny? Vysoká produktivita práce!

Země dosahující vyšší produktivity práce se mohou pochlubit i vyšší životní úrovní obyvatel. Mezi vývojem mezd a produktivitou práce existuje ve všech členských zemích Evropské unie spojitost. Nejvyšší průměrné výdělky jsou v Dánsku, Lucembursku a Německu – tedy v zemích s vysokou průměrnou hodinovou produktivitou práce.

Země s nízkou produktivitou práce si nemohou dovolit vysoké mzdy. V tomto případě by každá země riskovala totální úpadek konkurenční schopnosti svého národního hospodářství na světovém trhu. Totéž platí o jednotlivých odvětvích národního hospodářství. Vyšší mzdy jsou samozřejmě v odvětvích s vyšší produktivitou práce. Jak jsme na tom s produktivitou práce v porovnání s ostatními evropskými zeměmi?

V každém státě hraje prim jiné odvětví

Produktivita práce byla v jednotlivých členských zemích zjišťována ve stěžejních sektorech národního hospodářství. V každé zemi jsou samozřejmě odvětví, kde je produktivita vysoká, a naopak odvětví, ve kterých zaostává za ostatními členskými zeměmi Evropské unie.

Všeobecně můžeme říci, že vysoká produktivita práce je ve všech zemích v telekomunikacích, pojišťovnictví, peněžnictví a obchodování s realitami. Nízká produktivita práce je u živností, obchodu a podnikových služeb.

Pro porovnání hodinové produktivity práce mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie je jako výchozí hodnota použita produktivita práce ve Spojených státech amerických (USA = 100) a pouze čtyři členské země Evropské unie se mohou pochlubit vyšší průměrnou hodinovou produktivitou práce než USA (Lucembursko, Francie, Belgie a Irsko).

Z nejproduktiv­nějších deseti zemí odpracují občané ve Spojených státech nejvíce hodin za rok. Navíc na prvních místech jsou, s výjimkou Francie, malé evropské země.

Ve Spojených státech jsou státy s nejvyšší produktivitou práce na světě (Kalifornie, New York či Florida). Kvůli nižší produktivitě některých vnitrozemských států (Iowa, Alabama, Nebraska, Idaho) je celková produktivita práce nižší než v uvedených čtyřech zemích.

Zaměstnanci v Evropě pracují mnohem méně než v ostatních vyspělých zemích světa. V asijských zemích (Malajsie, Thajsko či Japonsko) odpracují zaměstnanci více než 2000 tisíce hodin za rok. Nejvíce času v práci stráví zaměstnanci v Jižní Koreji – 2390 hodin za rok.

Ve více než dvou třetinách členských zemích Evropské unie pracují občané v průměru méně než 40 hodin týdně (počítá se pouze pracovní doba – mimo přestávek na oběd…). Nejnižší produktivita práce je v pobaltských zemích, kde je třetinová oproti produktivitě práce v USA.

Jak jsme na tom v Česku?

Meziroční průměrný nárůst produktivity práce v České republice je vyšší než v mnoha členských zemích Evropské unie. Jedná se však pouze o relativní výhodu, a ta nedokáže vyrovnat nižší ekonomickou úroveň.

Účto_tip_změny21

Produktivita práce v českých firmách je srovnatelná s ostatními středoevropskými zeměmi – Maďarskem, Polskem a Slovenskem. V oblasti produktivity práce jsou i v České republice velké rozdíly mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími. Vyšší produktivitu práce mají společnosti pod zahraniční kontrolou či zahraniční účastní a firmy, které se orientují na vývoz svých výrobků do zahraničí.

Hodinová produktivita práce v EU(koncem roku 2003)
Stát Produktivita práce za hodinu (USA = 100)
Lucembursko 114
Francie 110
Belgie 107
Irsko 106
USA 100
Nizozemí 97
Dánsko 91
Německo 90
Itálie 90
Rakousko 86
Švédsko 85
Finsko 82
Velká Británie 78
Španělsko 73
Řecko 64
Portugalsko 52
Slovinsko 50
Malta 49
Maďarsko 49
Kypr 46
Slovensko 43
Česko 41
Polsko 38
Estonsko 33
Litva 31
Lotyšsko 30

Pramen: OECD, „Breakdown of GDP per capita in its components, estimates Dezember 2004“, Eurostat „Employment in the market economy in the European union – an analysis of the Structural Business Statistics“

Anketa

Jaká je vaše osobní produktivita práce?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).