Hlavní navigace

B.I.G. Expert: České tituly očima analytika

28. 8. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Začněme dnes titulem Ispat Nová Huť, který je považován za jeden z nejlevnějších cenných papírů v Česku. Už v září může být v centru pozornosti všech drobných akcionářů. Kvůli zrušení registrace se bude rozhodovat o ceně povinného odkupu.

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 25. 8. 2003.

Odhad pro období od 25. 8. 2003 do 22. 9. 2003 (1 měsíc)
Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
SEVEROČ. DOLY 33 759 0 4 2 0 0
Č. RADIOKOMUNIKACE 17 273,3 0 2 4 0 0
UNIPETROL 17 64 0 3 2 1 0
STŘEDOČESKÁ ENERG. 17 1900 0 2 4 0 0
ČESKÝ TELECOM 8 320,8 0 3 1 2 0
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 8 7500 0 1 5 0 0
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 8 4276 0 2 3 1 0
STAVBY SIL. A ŽEL. 8 1310 0 2 3 1 0
PARAMO 0 450 0 0 6 0 0
METROSTAV  –17 298 0 0 4 2 0
Odhad pro období od 25. 8. 2003 do 23. 2. 2004 (6 měsíců)
Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
UNIPETROL 58 64 2 3 1 0 0
SEVEROČ. DOLY 42 759 0 5 1 0 0
Č. RADIOKOMUNIKACE 33 273,3 0 5 0 1 0
STŘEDOČESKÁ ENERG. 25 1900 0 3 3 0 0
ČESKÝ TELECOM 25 320,8 2 1 1 2 0
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 25 7500 0 3 3 0 0
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 17 4276 0 3 2 1 0
PARAMO 17 450 0 2 4 0 0
STAVBY SIL. A ŽEL. 8 1310 0 2 3 1 0
METROSTAV  –25 298 0 0 3 3 0

NÁZOR EXPERTA: Petr Ševčík, BH Securities

České tituly očima analytika

Začněme dnes netradičně – titulem Ispat Nová Huť, který je považován za jeden z nejlevnějších cenných papírů v Česku. Už v září může být Ispat NH v centru pozornosti všech drobných akcionářů. Z důvodu zrušení registrace se bude rozhodovat o ceně povinného odkupu.

Tento měsíc Komise pro cenné papíry vydala novou metodiku, která by měla sjednotit pohled ve věci udělování souhlasu s obsahem nabídky ceny povinného odkupu při převzetí kontroly nad společností. Tato nová metodika by měla zamezit často se vyskytujícím nedostatkům znaleckých posudků, jako tomu bylo např. v případě znaleckého ústavu American Appraisal, s. r. o., který při stanovení ceny odkupu akcií Ispat Nová Huť přiřadil nepřiměřeně vysokou váhu ceně dosažené na veřejném trhu a mimo něj, aniž by přihlédl ke skutečné ekonomické situaci a hospodaření společnosti. Ispat NH vytvořil za první pololetí zisk přesahující 2,9 mld. Kč, celoroční čistý zisk se očekává cca 4,5 mld. Kč. Ukazatel EPS (zisk na akcii) za rok 2003 pak vychází na úrovni přes 360 Kč. V dalších letech očekáváme EPS v intervalu 200 až 300 Kč. Z toho je zřejmé, že současná cena na trhu 250 Kč je velice nízká, a znalec při vypracování posudku by měl hlavně přihlédnout k účetní hodnotě jedné akcie (cca 1100 Kč) a ke schopnosti společnosti generovat neobvyklé vysoké zisky.

Pevně doufám, že KCP bude v této kauze ostražitá a bude ochraňovat zájmy drobných akcionářů tak, jak to určuje její poslání.

Cenu při povinném odkupu v případě Ispat Nová Huť bych viděl ve dvou až trojnásobku současného kursu.

Akcie ČEZ si za poslední týden připsaly k dobru okolo 9 procent. Je to prudký nárůst, který je způsoben hlavně zlepšenými očekávanými výsledky za rok 2003. Nárůst však byl velice prudký a tento titul se asi nevyhne korekci směrem dolů. ČEZ je podle technické analýzy krátkodobě nadhodnocen, a proto doporučujeme krátkodobým investorům, kteří drží akcie více než 6 měsíců, uzavírat otevřené long pozice. Z dlouhodobého hlediska je titul dle našeho mínění stále vhodný k nákupu.

V případě Českého Telecomu je situace obdobná. Za poslední týden si tento titul připsal 15,5 procenta, což bylo způsobeno zahraniční objednávkou. U tohoto titulu očekáváme korekci zpět k úrovni 300 Kč, proto doporučujeme akcie Telecomu vyprodat.

Jiná situace je v případě Unipetrolu. Růst ceny tohoto titulu bych připisoval blížící se privatizaci. Zájemci o Unipetrol – jako jsou Rotch Energy, MOL, PKN Orlen a OMV – pravděpodobně skupují tyto akcie, aby v případě jejich vítězství v tendru o majoritu ušetřili na povinném odkupu. Cena povinného odkupu bude pravděpodobně stále vyšší, než je současná cena na trhu.

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

  • Ivan Kolovecký – A&CE Global Finance
  • Petr Šveda – Böhm & partner
  • Roman Skalický – CYRRUS
  • Pavel Hadroušek – Fio, burzovní společnost
  • Michal Semotan – J&T Securities
  • Martin Pavlík – PPF burzovní společnost

skoleni_13_10

Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z  nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec „Cena“ uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec „Atraktivita“ uvádí vážený průměr počtu jednotlivých doporučení a může nabývat hodnoty od –100 do +100. Počet doporučení „Rozhodně koupit“, „Koupit“ atd. je publikován v dalších sloupcích

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných doporučení, zda určitý cenný papír koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).