Hlavní navigace

Bydlet v Evropě je drahé

4. 6. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Na bydlení vynakládáme nemalé finanční prostředky. Abychom si mohli zařídit byt či domek dle našich tajných tužeb, většina z nás se zadluží na mnoho let. A jak je to s bydlením v ostatních členských zemích Evropské unie? Jak je bydlení v jednotlivých zemích drahé?

Výdaje na bydlení

V každé zemi jsou velmi rozdílné mzdy, ceny zboží a služeb, a tak samotné peněžní vyjádření nákladů na bydlení nemá potřebnou vypovídací schopnost o ceně za bydlení. Proto v je tabulce uvedeno procentní vyjádření částky vynakládané na bydlení z průměrného příjmu domácnosti v jednotlivých zemích EU v roce 2002.

Z tabulky je patrné, že domácnost ve Švédsku vydá 31 % rodinného rozpočtu na výdajích za bydlení (splátky úvěru či hypotéky, elektřina, voda, teplo, nájem apod.). S výjimkou jižních členských zemích EU-15 (Portugalsko, Španělsko a Řecko) nejsou nikde náklady nižší než 20 %.

V jižních členských státech předkvětnové evropské patnáctky jsou náklady nižší zejména proto, že místní občané ušetří za otop či zateplení domku.

Občané České republiky vynaloží v průměru na bydlení 19 % rodinného rozpočtu, což je podobná částka jako u našich jižních sousedů – Rakušanů, ale o 5 % méně než platí obyvatelé našeho největšího souseda – Německa. Vzhledem k nižším cenám bydlení v deseti nových členských státech se dá v těchto zemích očekávat nárůst ceny bydlení.

Co se týče výdajů na vybavení domácnosti (elektrospotřebiče, elektronika, vybavení koupelny, …), zaostává opět všech deset nových členských zemích za ostatními zeměmi o nějaké to procento. Nejvíce peněz za vybavení svého domovu utratí Italové (10 % rodinného rozpočtu).

Výdaje na bydlení v zemích EU-25 v roce 2002
Stát Výdaje na bydlení
v % z příjmů domácnosti
Výdaje na vybavení
domácnosti (v %)
Belgie 24 6
Dánsko 25 7
Finsko 26 5
Francie 25 6
Irsko 20 7
Itálie 20 10
Lucembursko 22 8
Německo 24 8
Nizozemí 21 8
Portugalsko 12 7
Rakousko 20 9
Řecko 16 5
Španělsko 16 6
Švédsko 31 5
Velká Británie 19 6
Estonsko 16 6
Litva 19 5
Lotyšsko 16 5
Maďarsko 20 4
Malta 19 5
Kypr 20 6
Polsko 19 5
Slovensko 16 5
Slovinsko 12 8
Česká republika 19 7

Zdroj: Eurostat Yearbook 2002 – The Statistical Guide to Europe

Ukazatele bydlení

Hlavní ukazatele bydlení (od výše investic až k rozloze obytné plochy na osobu), velká šíře, rozmanitost i dosah státní intervence a veřejné pomoci (nejen subvenční) ukazují na kvalitu rozvoje bydlení v zemi. Celkově vysoká úroveň bydlení se dále rozvíjí prostřednictvím specifické péče o kvalitu výstavby, vybavení služeb obytného i širšího životního prostředí a počítá se i s uplatňováním principů trvale udržitelného rozvoje.

Vícečlenné domácnosti jsou typické pro jižní státy Evropské unie – Španělsko, Portugalsko a Řecko. V těchto zemích je běžné, že v domě či bytě žije více generací pohromadě. Je zde kladen větší důraz na rodinnou soudržnost. Méně četné domácnosti jsou potom typické zejména pro země ve Skandinávii.

O úrovni bydlení v jednotlivých členských zemích Evropské unie do značné míry vypovídají studie, popisující stav existujícího bytového fondu.

Základní informací bezesporu je rozsah bytového fondu (tj. především počet trvale obydlených bytů), ale vypovídací hodnota této informace je minimální, pokud není vztažena k počtu obyvatel či domácností.

Nová výstavba probíhá v současné době nejrychleji v Nizozemí a Švédsku. Nejstarší bytový fond je potom v Belgii a Velké Británii.

V Dánsku a Lucembursku je průměrná plocha bytu neuvěřitelných 107 m2, nejmenší byty jsou potom ve Velké Británii a Řecku (80 m2).

Celková dostupnost bydlení občanům bývá nejčastěji posuzována podle počtu bytů na 1 000 obyvatel a podle poměru mezi počtem bytů a počtem domácností. Hodnocení dostupnosti bydlení podle těchto základních ukazatelů je ovšem třeba nahlížet v souvislosti s územním rozložením bytového fondu, s porovnáním velikostní skladby domácností a bytů.

skoleni11_1

Jaká bude dostupnost bydlení v následujících letech, lze do jisté míry posoudit podle objemu nové bytové výstavby. Vedle těchto základních údajů je ovšem třeba souběžně sledovat úbytek bytového fondu, který nové přírůstky snižuje.

Ukazatele bydlení v roce 2002 v EU-15
Stát Průměrná obytná plocha
v m2
Průměrný počet pokojů
na byt či dům
Průměrný počet bytů
na 1000 obyvatel
Belgie 86 4,8 395
Dánsko 107 3,8 465
Finsko 94 4,4 458
Francie 85 3,8 463
Irsko 95 4,8 286
Itálie 92 4,3 404
Lucembursko 107 5,3 404
Německo 87 4,4 445
Nizozemí 99 4,0 393
Portugalsko 87 4,7 424
Rakousko 85 5,0 435
Řecko 80 3,8 457
Španělsko 84 4,8 441
Švédsko 92 5,2 475
Velká Británie 80 5,1 411

Pramen: Eurostat

Anketa

Kolik procent čistého příjmu domácnosti vydáte za bydlení?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).