Hlavní navigace

Převrat v životním pojištění?

9. 6. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Životní pojištění v České republice využívá mnohem méně lidí, než v ostatních vyspělých částech světa. Pojišťovny si to ale nechtějí nechat líbit, a tak v poslední době přicházejí s celou řadou novinek. Jako poslední se o revoluci pokusila Česká pojišťovna. Uspěje?

Česká pojišťovna v těchto dnech rozšířila svou nabídku pojistných produktů o investiční životní pojištění Dynamik Plus, které se odlišuje od dosvadních nabídek investičního životního pojištění především v tom, že kromě třech typů investičních strategií nabízí i strategii vycházející z principů kapitálového životního pojištění. Podívejme se nyní na možné důvody, které vedly pojišťovnu k této inovaci.

Je obecně známým faktem, že propojištěnost je v ČR nižší než ve vyspělých zemích. Nejinak je tomu v případě životního pojištění, kde dokonce pokulháváme i za našimi východními sousedy.

Životní pojištění ve srovnání

V letošní Zprávě o finančním trhu 2004 konstatuje ministerstvo financí, že v segmentu životního pojištění v současnosti dochází k vyčerpání dosavadního distribučního modelu, kdy řada distribučních sítí spoléhala na stále nové prodejce s minimální produkcí, ale schopností oslovit své blízké. Ministerstvo se domnívá, že s narůstající informační povinností pojišťoven narůstá i tlak na to, aby pojišťovny vytvářely stále atraktivnější a specializovanější produkty. Je otázkou, zda toto je právě důvod, proč je propojištěnost v životním pojištění tak nízká a trend nenaznačuje velké změny. Přesto zůstane tento typ pojištění jistě dobrým investičním instrumentem pro řadu občanů vzhledem k daňovému zvýhodnění a úlevám pro zaměstnavatele.

Životní pojištění

Ve zprávě se dále konstatuje, že lze v životním pojištění v nadcházejícím období očekávat nárůst diverzifikace produktů a vytváření specializovaných nabídek pro klienty. Pojďme se tedy podívat, jak se v praxi naplňují slova ministerstva a jak hluboce se pokouší pojišťovny podpořit oblibu životního pojištění.

Česká pojišťovna – Dynamik Plus

ČP v těchto dnech přichází s novým investičním životním pojištěním Dynamik Plus, které navazuje na pojištění Dynamik, které si doposud získalo přes 620 000 klientů. Tento produkt má podle vyjádření pojišťovny reagovat na poptávku klientů, kteří hledají v dlouhodobém horizontu vyšší výnosový potenciál. Pojišťovna s ním přichází také proto, že by jím chtěla udržet své postavení na trhu a podpořit dynamiku růstu životního pojištění. Produkt se odlišuje od ostatních zejména tím, že nabízí možnost přechodu na program se stoprocentně garantovaným výnosem, de facto na kapitálové životní pojištění.

Podstatou produktu je to, že klient má možnost volit způsob, jakým budou alokovány jeho naspořené prostředky, což je základní vlastností investičního životního pojištění. Nabízí se mu přitom investiční fondy peněžního trhu, kapitálové, dluhopisové fondy a zároveň, což je právě inovací, i rezervy pojišťovny.

Nabídka investičních strategií je tak složená ze čtyř typů: konzervativní, vyvážené, růstové a dynamické. Její výběr je založený na dotazníku, který poradce s klienty vyplní. Následně se od volby investiční strategie bude odvíjet to, do kterých fondů budou prostředky investovány. V případě riziko aversního jedince, respektive konzervativního investičního programu, jsou všechny prostředky směřovány do rezerv pojišťovny. Tím ztrácí životní pojištění svůj investiční charakter a přechází k variantě kapitálového životního pojištění.

Investiční strategie

Naopak jedinec odvážnější bude volit program dynamický a jeho úspory budou směřovány do akciového fondu. Velkou výhodou je možnost program pozměňovat i v čase, například v souladu s životním cyklem, kterým každý z nás prochází, aniž by pojišťovna tento obousměrný přechod (od dynamického ke konzervativnímu a naopak) výrazně sankcionovala, přechod je zpoplatněn 50 Kč.

Kladete-li si tedy otázku, v čem je tento produkt odlišný od klasického investičního životního pojištění, odpovědí je právě variabilita. Do jisté míry lze říci, že jde o jakési kapitálově-investiční životní pojištění, které se svým charakterem posunuje v závislosti na preferencích pojištěnce, které jsou dány jeho věkem, jeho pozicí na trhu práce, zdravím atp.

Jak je to s konkurencí?

Většina ostatních pojišťoven nabízí investiční životní pojištění na stejném principu. Klient volí investiční program, ten může v průběhu času měnit a pojišťovna na přání klienta směřuje úspory do různě výnosných a rizikových fondů. Žádná z pojišťoven však nenabízí přechod k programu, který by nabízel jistotu jako kapitálové pojištění, v rámci jednoho stejného pojištění.

Pojišťovna Kooperativa nabízí investiční životní pojištění ve třech programech, mezi nimiž může klient přecházet, nicméně čtvrtá složka chybí: konzervativní (investice směřují do dluhopisového fondu fondů), dynamický (do akciového a dluhopisového fondu fondů) a progresivní (akciové fondy).

Credit Suisse Life & Pensions nabízí také nový produkt, který nazývá investičním životním pojištěním s garancí růstu investiční hodnoty minimálně ve výši 2,4 % ročně. Tento druh pojištění však nenabízí možnost volby mezi jednotlivými investičními strategiemi. To přímo umožňuje až investiční životní pojištění, které pojišťovna také nabízí.

Od února letošního roku nabízí Pojišťovna České spořitelny investiční životní pojištění FLEXI INVEST. Programy jsou v případě Pojišťovny ČS také pouze tři: stabilní (investice do dluhopisových fondů), dynamický (akciové fondy) a akciový (Blue Chip tituly). Nejinak je tomu i v případě pojišťoven Allianz a Aviva.

Dalším příkladem investičního životního pojištění sjednávaného na stejné bázi je i Životní pojištění Investice a Investor Plus od ING pojišťovny. Dále pak investiční životní pojištění od Generali pojišťovny, které je určitou kombinací rizikového a investičního životního pojištění. Z toho vyplývá, že zaplacené pojistné se rozdělí na dvě složky. První složkou jsou kryta zvolená rizika vyplývající z pojistné smlouvy (riziko smrti apod.) a druhou, tzv. investiční složku, která je zaměřena na výnos a je umístěna do fondů. Pojištěnec tak v případě smrti zajistí pozůstalé osoby a zároveň v případě dožití obdrží aktuální hodnotu svých podílových jednotek.

Další novinky v investičním životním pojištění

Investiční životní pojištění TRIUMF INVEST od ČSOB Pojišťovny je časově omezenou nabídkou, která platí od 1. 6. do 12. 7. 2005, a je možné ji rovněž zařadit ke skupině životních pojištění spojených s investičními fondy. Jedná se o spojení investice do zajištěného fondu a pojistné ochrany, přičemž jde o jednorázově placené pojištění, které je vztaženo k investičnímu fondu Fund Partners ČSOB Světový strom 5. Minimální zhodnocení jednotky fondu činí při splatnosti 10,38 % a maximální výnos fondu je ve výši 177,33 %. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu 8 let a 1 měsíc a jednorázový vklad již od 30 000 Kč.

Investiční životní pojištění s sebou přinesla letos na trh vstoupivší pojišťovna Aegon. Ta nabízí investiční životní pojištění Aegon Global, které rovněž umožňuje spořit a zároveň platit mimořádné pojistné, dále i ovlivnit zhodnocení vloženého kapitálu, načasovat výplaty z pojištění podle svého určení a přerušit placení pojistného, pokud nastanou dočasné finanční potíže, při zachování základní pojistné ochrany.

Máte již životní pojištění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).