Hlavní navigace

Buďte svůj pojišťovací poradce. Jak si správně pojistit invaliditu a nemoci?

5. 12. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jak se nenechat obelhat v pojištění invalidity, závažných nemocí a úrazu. Na kolik se pojistit, jak neprodělat a na co si dát pozor?

Vítejte u druhého pokračování našeho seriálu Buďte svůj vlastní pojišťovací poradce. V minulém díle jsme si řekli o obecných zásadách pojištění, o situaci na trhu finančních poradců a pojišťovacích agentů. Dále jsme pak probírali pojištění úmrtí a pojištění pracovní neschopnosti. Čtěte: Buďte svůj pojišťovací poradce. Proč a jak se pojistit?

Dnes se zaměříme na problematiku pojištění invalidity, závažných onemocnění a pojištění úrazu. Jako v předchozím díle si u každého pojištění vysvětlíme jeho princip, cenu, výpočet pojistné částky, pravděpodobnost a obecná doporučení.


Autor: 322915

Ilustrační obrázek

Pojištění invalidity

Pod pojmem invalidita se rozumí dlouhodobý trvalý nepříznivý zdravotní stav vedoucí buď k neschopnosti pracovat, nebo k zásadnímu poklesu výdělku. K invaliditě může dojít jak následkem úrazu, tak následkem nemoci. Rozlišujeme invaliditu profesní, fyzickou, všeobecnou a zaměstnaneckou.

V české legislativě nalezneme 3 stupně invalidity.

  • První stupeň – pracovní schopnost poklesla o 35–49 %.
  • Druhý stupeň – pokles pracovní schopnosti o 50–69 %.
  • Třetí stupeň -  pracovní schopnost poklesla o více jak 70 %.

Cíl pojištění

Cílem pojištění invalidity je zajistit výpadek příjmů v důsledku celkové nebo částečné pracovní neschopnosti. Mimo to vznikají nové náklady spojené s placením lékařské péče, nákupu zdravotních potřeb, úpravami bytu nebo auta či v případě invalidity třetího stupně, zajištěním pečovatelské služby.

Můžeme si tedy povšimnout, že finanční nároky u invalidity nejsou nijak zanedbatelné. O to více bychom se měli soustředit na správné nastavení pojistné částky.

Pravděpodobnost vzniku invalidity

Na první pohled se zdá, že hlavní příčina invalidity je úraz. Velmi často v televizi a zprávách vídáme autonehody, různé pády a jiné úrazy. Evokuje to v nás pocit, že právě úraz je tím činitelem. Úraz je pro nás více viditelný a reálný. Ale opak je pravdou! Nejčastějším důvodem jsou závažná onemocnění. Na to musíme při konstruování pojistné částky brát zřetel!

Výpočet pojistné částky

Jak jsem zmínil již dříve, při invaliditě se nám nejen že razantně sníží příjem, ale vzniknou i nové nezanedbatelné výdaje.

Konstrukce pojistné částky je totožná s pojistnou částkou úmrtí. Liší se v tom, že zde se nezajišťujeme pouze na přechodnou dobu, nýbrž na dobu neurčitou. V případě úmrtí nám pouze vypadne jeden příjem a vzniknou vyšší jednorázové náklady. U invalidity nám vypadne také jeden příjem, vzniknout vyšší jednorázové náklady a navíc další dlouhodobé náklady ve formě drahé péče a léčení.

Cena

Konkrétní částky jsou převzaty z platného sazebníku nejmenované pojišťovny.  Jak je vidět, za vyšší pravděpodobnost si připlatíme.

Invalidita, PČ 1000000 Kč, jednorázové plnění s poklesem PČ, 3. stupeň invalidity, RS1, měsíční platby.
Muž Žena
Věk Cena Věk Cena
30 594 Kč 30 202 Kč
40 776 Kč 40 356 Kč
50 1 093 Kč 50 715 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování, 2012

Doporučení

Pokud se podíváme na současné dávky od státu v rámci invalidity, zjistíme, že toto pojištění je jedno z nejužitečnějších. Na pokrytí vysokých nákladu dávky rozhodně nepostačí a tvořit si likvidní rezervu v řádech stovek tisíců až milionů je absurdní. Je vhodné zajistit nejen živitele, ale i ostatní členy rodiny. Upřednostňujte pojistné s klesající částkou.

Pojištění závažných onemocnění

Závažné onemocnění je definováno jako poškození zdraví, které může omezit nebo úplně vyloučit pracovní činnost. Riziko závažných onemocnění je jedno z nejzávažnějších a není radno ho podceňovat.

Cíl pojištění

Pojištění sjednáváme především s úmyslem zajistit se proti střednědobému výpadku příjmu a vzniku nových nákladů na léčení. Obecně se dá říci, že závažné onemocnění se v horizontu jednoho až dvou let vyléčí a vrátí se nám příjem. Pokud se tak nestane, nemoc přejde do invalidity, kterou by mělo krýt jiné pojištění.

Pravděpodobnost

Jak jsem zmínil u invalidity, závažná onemocnění jsou obecně velmi podceňovanou záležitostí. Na Eurostatu jsou jasně vidět nejčastější příčiny úmrtí. Bohužel závažná onemocnění obsazují první příčky.

Pokud tedy budete někdy uvažovat o pojištění, toto je položka, která nesmí ve vaší pojistné smlouvě chybět!

Cena

Konkrétní částky jsou převzaty z platného sazebníku nejmenované pojišťovny. Stejně jako u pojištění invalidity i zde si za vysoký výskyt závažných onemocnění připlatíme

Závažná onemocnění, PČ 500000 Kč, RS1, měsíční platby.
Muž Žena
Věk Cena Věk Cena
30 562 Kč 30 431 Kč
40 851 Kč 40 620 Kč
50 1 371 Kč 50 929 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování, 2012

Výpočet pojistné částky

Pojistnou částku vypočteme jako jedno- až dvojnásobek ročních nákladů. Výpočet částky je velmi individuální. Zde je vhodné prostudovat dědičné choroby v rodině a podle nich uzpůsobit pojistnou částku.

Doporučení

Podobně jako u pojištění invalidity, i zde jsou státní dávky minimální, proto toto pojištění patří k těm potřebnějším. Je třeba dát si pozor na pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven. Kdy plní, co mají ve výlukách apod. Zde se opravdu vyplatí pozorně číst pojišťovací podmínky. Také bych rád zmínil dobu výplaty pojištění. Některé pojišťovny plní až v pozdějším stádiu nemoci, kdy už může být na zajištění kvalitní zdravotní péče pozdě.

Musíme mít také stále na paměti, že pojištění závažných onemocnění je jen doplněk k pojištění invalidity. K překonání krátkého období diagnostikované nemoci.

Pojištění úrazu

Úraz je definován jako působení externích sil na organismus. Pod tím si lze představit jakékoli pády, zlomeniny, pohmožděniny, nehody apod.

Cíl pojištění

Cílem pojištění úrazu je zabezpečení proti riziku výpadku příjmu z důvodu těžšího úrazu a jeho trvalých následků. Často se toto pojištění kryje s pojištěním invalidity. Pokud budete například invalidní důsledkem úrazu, dostanete plnění jak z pojištění úrazu, tak invalidity. Dejte si pozor na to, že pojištění úrazu má být pouze doplňkem k pojištění invalidity.

Pravděpodobnost

Na první pohled se může zdát, že pravděpodobnost úrazu je velmi vysoká. V médiích neustále vídáme smrtící autonehody, pády, různá napadení apod. Ačkoli jsou úrazy časté, jen minimální počet z nich vede k výpadku příjmu, invalidity či smrti. Podle ÚZIS je téměř 90% všech úrazů s tělesným poškozením do 25% Z toho si jasně můžeme udělat obrázek a četnosti úrazů a jejich potenciální hrozbě.

Cena

Konkrétní částky jsou převzaty z platného sazebníku nejmenované pojišťovny. I zde si můžeme povšimnout dražšího pojištění u mužů než u žen. A to z jednoho prostého důvodu. Statisticky jsou muži, více mladí než staří, náchylní k úrazu. Z důvodu výkonu nebezpečnějších zaměstnání a volnočasových aktivit.

TNÚ, PČ 1000000 Kč, 6násobná progrese, plnění od 10 %, RS1, měsíční platby.
Muž Žena
Věk Cena Věk Cena
30 76 Kč 30 61 Kč
40 76 Kč 40 61 Kč
50 76 Kč 50 61 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování, 2012

Výpočet pojistné částky

Tady to bude poněkud zajímavější. Je obtížné vyčíslit hodnotu našich těl, proto se pojišťujeme na určitou částku, která je pak základem pro výpočet konečného plnění.

Proto pojišťovny vymysleli pojišťovací tabulky, které udávají rozsah plnění u jednotlivých zranění. Například ztráta pravé ruky u zápěstí je ohodnocena 50 %. Dostanete tedy 50 % z pojistné částky.

Často se zde setkáváme s pojmem „Pojistná částka s progresí“. Nevíte co si pod tím představit? Nevadím, od toho tu jsme my. Pojišťovny mají nastavenou progresi od 4 do 7 stupně. Já osobně bych pojištění s menší jak 5násobnou progresí rozhodně nebral.


Zdroj: Pojišťovna Kooperativa, vlastní zpracování, 2012

Oceňovací tabulky konkrétní pojišťovny

Příklad výpočtu progrese

V rámci našeho malého příkladu se budeme pro zjednodušení bavit o pojistné částce 1 milion korun, 4násobné progresi a ztrátě pravé (dominantní) ruky u zápěstí. Budeme se řídit pokyny konkrétní pojišťovny. Mějte na paměti, že uvedené výpočty a postupy se mohou lišit.

Při 4násobné progresi je celek rozdělen následovně:

  • 0–25 %, 26–50 %, 51–75 %, 76–100 %.

Pokud přijdeme o pravou (dominantní) ruku u zápěstí, což je u vybrané pojišťovny ohodnoceno 50 %.  Postup je následovný. 50 % patří do druhé kolonky, proto naší pojistnou částku vynásobíme dvěma a z toho pak spočteme 50 %. Dostaneme tedy 1 milion korun.

Při konstrukci pojistné částky musíme myslet na to, že poškození těla nad 60–70 % se téměř vždy rovná trvalé invaliditě. Proto tedy již při 60–70 % bychom měli obdržet potřebnou částku!

A jaká je ta potřebná částka? Já osobně doporučuji zajistit se na alespoň milion korun s 5násobnou progresí. Zde je třeba hodně kalkulovat s finančním plánem, současnou životní situací a kombinací pojištění invalidity

Doporučení

Pojištění má smysl jako doplněk invalidního pojištění, neboť to je výrazně levnější. Avšak nemělo by krýt více jak 40 % požadované částky při plné invaliditě. Neboť kryje pouze invaliditu způsobenou úrazem, která je málo pravděpodobná. Pojištění je vhodné pro děti, jako finanční záplata na různé rehabilitace, léčení apod.

skoleni_8_6

Zajišťujeme se od 5% tělesného poškození. Menší procento nemá odůvodnění a tahat se s pojišťovnou o koruny je nesmyslné.

No a to by bylo pro dnešek vše. V posledním díle se podíváme na pojištění hospitalizace, dožití a ostatní pojištění. Shrneme si naše nové poznatky, řekneme si na co si dát pozor, jak poznat člověka co nás chce jen obrat a možná dojde i na pár otázek, jak ho pořádně prozkoušet.

Anketa

Kde si kupujete pojištění?

Autor článku

Rád bych všem ukázal, že i složitá témata z oblasti financí se dají snadno pochopit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).