Hlavní navigace

Buďte svůj pojišťovací poradce. Proč a jak se pojistit?

28. 11. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Plní vaše pojistné smlouvy účel? Dostali jste nabídku na nové, „lepší“ pojištění a pochybujete o jeho kvalitách? To a mnohem více v našem novém třídílném seriálu.

Aktuální situace na trhu pojištění zrovna není nejrůžovější. Na jedné straně pojišťovací agenti, kteří se snaží nabouchat co nejvíce pojistek. Finanční poradci, kterým na výučním listu ještě ani nezaschnul inkoust.


Autor: Isifa.cz

Dneska si lze pojistit i vlastní nohy

Na straně druhé, klient, obyčejný člověk, s minimálním povědomím o financích, pojišťovnictví a problematice s tím spojené. Dostáváme se tak do situace, kdy obchodníci s pojištěním prodávají předražené, neúčelové pojištění klientům, kteří nevědí co podepisují. Když pak dojde k pojistné události, pojišťovna neplní. To se klientovi nelíbí, pomluví všechno kolem pojištění a nikdy už se nezajistí proti rizikům. Na každého poradce se pak v naší zemi pohlíží jako na zloděje, který vám jde sebrat peníze.

Přitom rozhodně není chyba na straně pojišťovacího agenta nebo finančního poradce. Pokud pomineme procento, nebo spíše promile, profesionálů, kteří svojí práci provádějí transparentně a s čistým svědomím, zbude nám masa prodejců, kteří by nám prodali i písek na poušti. S pomocí špičkových obchodních taktik a dobrého přednesu se většina lidí nechá přemluvit, aby podepsali téměř cokoli. Netýká se to samozřejmě všech, ale takový je dnes trend.

Přitom by stačila základní orientace v oboru, chápání důležitosti jednotlivých položek v pojištění, pravděpodobnost jejich výskytu a situace by byla rozhodně jiná. A to je cíl, který si kladu v následujících třech dílech tohoto seriálu. Snadno, lehce, bez zbytečných složitostí Vás seznámit s nástrahami pojištění osob.

Budeme se bavit o jednotlivých složkách především životního pojištění. Proč zrovna ŽP? Je to univerzální produkt, který má drtivá většina populace ve svém portfoliu a hlavně je to první věc, kterou vám pojišťovací agent či finanční poradce nabídne, neboť provize jsou velmi lákavé.

Zmíníme se krátce o smyslu pojištění a v závěru přidám několik svých doporučení.

Proč bychom měli být pojištěni?

Na toto téma bylo napsáno nespočet článků, názorů, komentář apod. Proto jen  stručně. Asi každý z nás ví, že v životě existují rizika, na která je potřeba se připravit. Problém je však v tom, že nevíme, kdy se stanou.

Obecně existují tři způsoby jak se zajistit:

  1. Jsme majiteli středně velké firmy. V případě nutnosti prodáme svůj podíl, abychom pokryli škodu.
  2. Vlastníme finanční aktiva v hodnotě několika milionů nebo nemovitosti. Pokud je potřeba, prodáme část na krytí škod.
  3. Nejsme majitelé firmy, nemovitostí ani tučného konta. Pak nám nezbude nic jiného, než se nechat pojistit u některé z komerčních pojišťoven.

Význam pojištění je totiž jediný. Krýt výpadek finančních příjmů. Nic víc. To je věc, kterou bychom měli mít na mysli při uzavírání pojistky. Bude krýt pojištění výpadek mých příjmů za daných okolností? Pokud ne, jedná se o vyhazování peněz z okna.

Správné pojištění by mělo krýt pouze závažná rizika. Ta méně důležitá lze krýt z krátkodobé finanční rezervy. Mělo by mít jasně daný účel, musí být pro nás finančně únosné a přizpůsobivé v tom smyslu, že musí reagovat na naše měnící se potřeby v průběhu života. Toť teorie. Nyní se přesuneme na konkrétní rozbory jednotlivých pojištění.

Pojištění úmrtí

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost úmrtí je ovlivněna řadou faktorů, které jsou jen obtížně kvantifikovatelné. Proto pojišťovny zohledňují pouze věk a pohlaví pojištěného. Obecně se ženy dožívají vyššího věku a jsou méně náchylné na některá rizika. Pro více údajů mohu doporučit úmrtnostní tabulky na stránkách ČSÚ.

Cíl pojištění

Úmrtí blízké osoby je zdrcující hlavně po emoční stránce, kterou nelze nijak vyčíslit. Cílem je nahradit výpadek příjmů zesnulé osoby, splatit její závazky a vyrovnat se s mezerou v rozpočtu. Jak jsem tedy nepřímo napsal, je pojištění smrti obzvláště vhodné pro živitele rodin, matky samoživitelky a osoby s většími závazky. Pro mladší osoby bez závazku nebo bonitní občany postrádá vyšší smysl.

Výpočet pojistné částky a cena

Při výpočtu pojistné částky bychom měli brát v úvahu několik veličin.

  1. Finanční závazky, dluhy, hypotéky apod. V případě výpadku hlavního příjmu by mohlo dojít k neschopnosti splácení. Proto musíme zohlednit všechny naše závazky.
  2. Zajištění potomků a ostatních osob. Pokud v rodině s dětmi zemře hlavní živitel rodiny, je potřeba brát v úvahu zachování životního standartu dětí. Měli bychom počítat s částkou odpovídající pěti letům nezbytných výdajů.
  3. Náš finanční plán. Částka by měla zapadat do finančního plánu rodiny, aby při úmrtí blízké osoby nedošlo k výrazné změně po finanční stránce.

Od potřebné částky vypočtené z výše uvedených bodů odečteme naší aktuální rezervu, sociální dávky, ostatní pojistné smlouvy a majetek zesnulého, aby pojistná částka nebyla nesmyslně velká. Avšak mějme na paměti, že i více je někdy lépe.

Já osobně upřednostňuji pojištění s klesající pojistnou částkou. Klesající částka kopíruje případný úvěr, který tak může být kdykoli splacen (pozor na rozdíl mezi lineárně klesající částku, která neúplně kryje dluh a anuitní, která přesně kopíruje úvěr. Výběr záleží na aktuální situaci). Také potřeba pojištění v čase klesá. V pozdějším věku již máme hypotéku splacenou, děti jsou z domova a není na nás nikdo finančně závislý. V neposlední řadě pojištění úmrtí s klesající pojistnou částkou vyjde podstatně levněji.

Cena

Pojištění smrti na 500 000 Kč s klesající PČ do 65 let
MUŽ ŽENA
Věk Cena/měs. Věk Cena/měs.
20 let 81,00 Kč 20 let 34,00 Kč
30 let 110,00 Kč 30 let 53,00 Kč
40 let 210,00 Kč 40 let 93,00 Kč
50 let 381,00 Kč 50 let 165,00 Kč

Konkrétní částky jsou převzaty z platného sazebníku nejmenované pojišťovny. Zde jasně vidíme rozdíl v ceně pojištění mužů a žen. Muži mají pojištění výrazně dražší, neboť se dožívají průměrně nižšího věku, což musí pojišťovna zohlednit. [1] Zdroj: Vlastní zpracování, 2012

Doporučení

Rád bych zmínil výluky v pojištění úmrtí. Nejčastěji se v pojistných podmínkách vyskytuje sebevražda, válečné události, nepokoje. U různých pojišťoven pak lze najít i výluku u extrémních sportů, motoristických závodů apod.

Zde více než kdekoli jinde je důležité správně vyplnit zdravotní dotazník, neboť pojišťovny neplní nebo snižují plnění, pokud úmrtí zapříčinila nemoc, která nebyla v dotazníku uvedena.

Pojištění pracovní neschopnosti

Nejednou se nám všem stalo, že jsme nebyli schopni se dostavit do zaměstnání. Ač neradi, byli jsme nuceni zůstat doma. V takovém případě nám uniká zisk z práce, náklady zůstávají a přibývají další. Za léky, návštěvy lékaře apod.

Proto tedy vznikla možnost pojistit se proti takové nenadálé situaci. Každý den ze 100 pracujících je 5 v pracovní neschopnosti. Více o statistice nemocných najdete na webových stránkách Ústavu zdravotních informací a statistiky ČR.

Cíl pojištění

Jak jsem zmínil výše. Cíl je pokrýt krátkodobý výpadek finančních příjmů a nové náklady ve formě léčiv.

Výpočet pojistné částky a cena

Pojistnou částku vypočteme jako rozdíl nezbytných měsíčních nákladů a příjmů ze sociálních dávek a dávek od zaměstnavatele. Chybějící částku vydělíme 30, abychom získali denní sumu potřebnou pro chod rodiny.

Při sjednávání pojištění si musíme dát pozor na karenční dobu. Pod tímto názvem se skrývá období mezi začátkem pracovní neschopnosti a počátkem plnění. Např. 14denní karenční doba znamená, že pojišťovna bude plnit až 14. den nemoci.

Cena

Denní dávka při pracovní neschopnosti, karence 28 dní, do 65 let.
MUŽ 40 let ŽENA 40 let
Denní dávka Cena/měs. Denní dávka Cena/měs.
150,00 Kč 103,00 Kč 150,00 Kč 121,00 Kč
300,00 Kč 205,00 Kč 300,00 Kč 241,00 Kč

Konkrétní částky jsou převzaty z platného sazebníku nejmenované pojišťovny. Zde naopak vidíme dražší částky pro ženy z důvodu statisticky většího počtu onemocnění. [2] Zdroj: Vlastní zpracování, 2012

skoleni_8_6

Doporučení

Pojištění pracovní neschopnosti není levná záležitost, proto se obecně doporučuje mít vlastní likvidní rezervu ve výši 3 – 6 násobku svých měsíčních nákladů, ze které lze bez problému krýt drobné výpadky. Smysl má pojistit se na delší pracovní neschopnost s co nejdelší karenční lhůtou.

Příště se podíváme na pojištění úrazu, pojištění závažných onemocnění a pojištění invalidity.

Anketa

Sjednáváte pojištění online?

Autor článku

Rád bych všem ukázal, že i složitá témata z oblasti financí se dají snadno pochopit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).