Hlavní navigace

Budou mít živnostníci jednodušší život?

3. 8. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Vláda před pár týdny přišla s novelou zákona o dani z příjmů obsahující mj. i zvýšení výdajových paušálů pro OSVČ. Projde-li tento návrh poslaneckou sněmovnou a senátem a schválí-li jej i prezident, budou se moci radovat podnikatelé i daňoví poplatníci. Proč?

Volby do poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží a boj o voliče začíná nabírat na obrátkách. Jedno ze žhavých témat předvolebního boje je přitom jasně dáno předem – daně. Snížení daní nezapomene zahrnout mezi své priority snad žádná politická strana, která nechce ve volbách pohořet. Opomenout toto téma, nebo dokonce uvažovat o zvýšení daní by nepochybně bylo politickou sebevraždou.

Dobře vědoma si toho je i největší vládní strana, zvláště když má do voleb co dělat, aby napravila svou pověst pošramocenou mediální a politickou neobratností svého předsedy. Nepřijít s nějakým významným návrhem představujícím alternativu k Modré šanci a jí navrhované rovné dani si prostě nemohla dovolit. Vláda proto přišla s novelou zákona o dani z příjmů přinášející největší snížení daní u fyzických osob od roku 1993.

Pokud vládní návrh úspěšně projde celým legislativním procesem, měli by už v příštím roce ušetřit nezanedbatelné částky na dani z příjmů lidé s hrubým měsíčním příjmem do 30 000 Kč, tj. podle ministerstva financí až 90 % poplatníků. Výši úspory na dani z příjmu oproti stávajícím stavu si pro svůj konkrétní případ každý může ověřit na stránkách ministerstva financí, které zde zprovoznilo daňovou kalkulačku.

Živnostníci a osoby s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti anebo pronájmů by mohli po jejich zvýšení využívat výdajových paušálů v daleko větší míře než dosud. Přinést by jim to mohlo úsporu na daních i úbytek složitého papírování – konec vedení zákonného účetnictví (daňové evidence), daňových odpisů, evidencí zásob, knih jízd, archivace dokladů atd. Novela samozřejmě neodstraňuje zdaleka všechny problémy komplikující v Česku podnikání, ale nepochybně se jedná po dlouhé době snad o první výraznější krok správným směrem.

V současné době mají lidé s příjmy z podnikání anebo jiné samostatné výdělečné činnosti v zásadě dvě možnosti, jak se s daní s příjmu vypořádat. Pomineme-li v praxi téměř nevyužívané stanovení daně paušální částkou, je první z možností odečíst od svých příjmů podléhajících dani výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Daň se pak odvede z daňového základu po korekci o zákonem stanovené položky.

Pod nevinným slůvkem „prokazatelně“ se nenápadně skrývá úmorná agenda vedení účetních knih a evidencí, archivace účtenek a daňových dokladů atd. Znamená to také prokličkovat džunglí stále se měnících účetních, daňových a právních předpisů. Případnou kontrolu z finančního úřadu je pak nutno přesvědčit o tom, že v daňových přiznáních bylo vykázáno vše tak, jak má být, což vše dohromady je pro běžného podnikatele téměř nadlidský úkol.

Druhou možností je uplatnit výdaje formou tzv. výdajového paušálu v zákonem stanovené výši. Výhodou tohoto řešení je, že jediné evidence, které pak musejí být vedeny, jsou evidence příjmů a pohledávek. Nevýhodou však je, že od příjmů může poplatník odečíst kromě zmíněného výdajového paušálu už jen pojistné na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění v prokázané výši.

Výše výdajových paušálů se pohybuje od 25 do 50 % podle druhu příjmů. Tato relativně velmi nízká výše paušálů je hlavním důvodem, proč jsou využívány jen poměrně málo. Málokterý podnikatel je totiž schopen dosáhnout natolik vysoké ziskovosti, aby se mu vyplatilo uplatnit výdaje tímto paušálem. Znamenalo by to totiž v podstatě podnikat s marží 50 – 75 %, což je ve většině oborů podnikání hodnota ze sféry snů! Většinou tedy nezbývá než zatnout zuby, podstoupit martirium daňové evidence a doufat, že kontrola finančního úřadu buď nepřijde, nebo když už přijde, tak že na nic zásadního nepřijde.

Současný stav
Druh příjmů Výdajový paušál Celkový počet poplatníků (v tis.) Počet poplatníků uplatňujících paušál
Zemědělci 50 % 70 47 %
Autorské honoráře 30 % 100 24 %
Živnostníci, znalci, tlumočníci, právníci, lékaři atd. 25 % 865 14 %
Pronájem 20 % 165 50 %

Zdroj: MF ČR

Novela zákona o dani z příjmů v této oblasti přináší několik novinek – především diferencované navýšení daňových paušálů o 10 – 30 % a nové rozdělení druhů příjmů pro jejich uplatnění. Nejvíce se asi budou moci radovat zemědělci, kteří by po navýšení paušálu z 50 na 80 % mohli tohoto způsobu uplatnění daňových výdajů využít asi ve většině případů. U ostatních druhů příjmů se paušály sice rovněž zvýší minimálně o třetinu, ale nejspíše ani tak nebudou dosahovat takové výše, aby se jejich využití stalo pravidlem.

Zásadní – a přitom zřejmě poměrně nešťastnou – novinkou je rozdělení živností na „řemeslné“ (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství, pekařství, kadeřnictví) a „neřemeslné“ (poradenství, doprava, projektová činnost atd.). Problémy by při takovémto rozdělení nepochybně působil fakt, že řada podnikatelů zároveň vykonává více činností a některé z nich by patřily do různých daňových paušálů (např. opravy motorových vozidel a silniční doprava nebo třeba provádění staveb a zednictví).

Naopak sjednocena by podle návrhu zákona měla být sazba daňového paušálu u příjmů z autorských práv a u příjmů z výkonu tzv. nezávislých povolání (tlumočníci, znalci, právníci, lékaři atd.). U těchto příjmů bude daňový paušál sice navýšen, ale jen o 10, resp. 15 % – patrně v duchu logiky, že zedník nebo zámečník má o tolik vyšší režijní náklady než třeba advokát či lékař, že si bude moci uplatnit o polovinu vyšší daňový paušál.

Zednická lžíce nebo brašna s nářadím a pronájem dílny přitom ve skutečnosti nebudou finančně náročnější než vybavení a pronájem kanceláře či ordinace, o provozních nákladech a nákladech na udržení odbornosti nemluvě! Argumentace, že řemeslníci mají proti „neřemeslníkům“ vysoké materiálové náklady, platí také spíše jen v některých případech – zedník přece nefakturuje zákazníkovi cihly a maltu, ale třeba také jen svou práci atd.

Stav po novele
Druh příjmů Výdajový paušál
Zemědělci 80 %
Řemeslné živnosti 60 %
Neřemeslné živnosti 50 %
Autorské honoráře, znalci, tlumočníci, právníci, lékaři atd. 40 %
Pronájem 30 %

Zdroj: MF ČR

Novela neobsahuje žádné částky limitující absolutní výši daňových paušálů, takže této možnosti by mohli využít malí i velcí podnikatelé. Ulehčit život by však paušály mohly především drobným živnostníkům, kteří se zpravidla pokoušejí zvládat nástrahy účetnictví sami bez kvalifikovaných účetních a daňových poradců. Bohužel právě tito podnikatelé často balancují na hranici ziskovosti, takže daňové paušály na úrovni 60 % příjmů pro ně stejně nebudou řešením. Při přechodu na paušál by jim sice ubyly starosti s účetnictvím, ale zaplatili by víc na dani i odvodech na sociální a zdravotní pojištění.

Jednoznačně pozitivním trendem, který by novela zákona o daních z příjmů měla přinést, je snížení administrativní zátěže státu. Teoreticky by tedy měly klesnout dosud poměrně vysoké náklady na správu daní a zastavit by se mohl i nárůst počtu úředníků. Finanční úřady by také mohly přestat honit jen malé ryby a konečně by mohly věnovat svou pozornost spíše velkým daňovým hříšníkům. Zní to všechno moc hezky, ale otázkou je, jak se zmíněná opatření skutečně projeví v praxi.

Je třeba si také uvědomit, že vše, o čem dnes byla řeč, je zatím pouhý návrh zákona a cesta k jeho schválení je ještě poměrně dlouhá. Očekávat lze bouřlivou diskusi přinejmenším při jeho projednávání v poslanecké sněmovně. Nepochybně budou znovu na pořadu jednání týkající se především výše daňových paušálů a nejspíš také rozdělení živností na „řemeslné“ a „neřemeslné“. Podle mého názoru tento návrh má k dokonalosti daleko, ostatně jako každý návrh zákona, ale bylo by vážně škoda, kdyby kvůli názorovým rozporům o větších či menších „detailech“ tento zákon schválen nebyl.

Souhlasíte se zvýšením "paušálních nákladů"?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).