Hlavní navigace

Brigáda o prázdninách. Od kdy na ni mohou studenti?

2. 5. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Letní brigádu si může deváťák zatím jenom zamluvit, smlouvu totiž může uzavřít až 1. července.

Již v květnu je dobré shánět možnost letního přivýdělku. K právu uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu však nestačí jen dovršení 15 let věku, ale musí být ukončena povinná školní docházka. Už se ale projednává novela, která to změní.

Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce. Nezletilý tak může uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr až po skončení povinné školní docházky. Dříve, do roku 2013 včetně, bylo ukončení školní docházky pouze podmínkou nástupu do práce, nikoliv samotné způsobilosti zavázat se k výkonu práce, což v důsledku znamenalo, že 15letá osoba mohla uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr např. ihned po dovršení patnácti let, ale s odloženým nástupem výkonu do práce až po ukončení školní docházky.

Jenže podle nového občanského zákoníku se od roku 2014 ukončení povinné školní docházky stalo vedle dosažení patnácti let věku podmínkou nejen nástupu do práce, nýbrž i možnosti v pracovněprávních vztazích jednat, což znamená, že dokud žák neskončí povinnou školní docházku, nemůže ani uzavírat pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Nemůže si tedy dopředu sjednat smlouvu, může si místo na letní přivýdělek jen zamluvit. Letos je to ale naposledy.

Na brigádu od patnácti

Poslanecká sněmovna už projednává novelu občanského zákoníku, která to má změnit. Jde o sněmovní tisk č. 642. Zákon má nabýt účinnosti 1. července 2016 – zřejmě se však legislativní proces protáhne a vyhlášení ve Sbírce zákonů se do té doby nestihne, a tak bude účinnost zákona posunuta. Tak či tak, nová pravidla se uplatní až ve školním roce 2016/2017 a budou se týkat až sjednávání žákovských a studentských brigád na letní prázdniny v r. 2017.

Právní úprava se vrátí k dříve platným principům, takže příští rok už zase bude možné sjednávat smlouvy po dovršení 15 let, ale nastoupit k výkonu práce až po dovršení povinné školní docházky. Ust. § 35 občanského zákoníku bude znít takto: Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu (tím se rozumí zákoník práce). Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

Kdy končí škola?

Povinná školní docházka je ukončena již skončením školního vyučování, tedy před prázdninami.

Podle školského zákona platí, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, přičemž se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.

Pracovněprávní vztahy lze sjednávat s dnem nástupu do práce již v období letních školních prázdnin (tj. zásadně 1. července – 31. srpna) následujících po období školního vyučování ve školním roce, v němž žák dovrší poslední rok povinné školní docházky. Období školního vyučování ve druhém pololetí probíhajícího školního roku 2015/2016 bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016. Letošní absolventi základních škol tak mohou nastoupit brigádu od pátku 1. července 2016.

Pracovněprávní vztah však nelze uzavřít kupř. v červenci (kalendářního roku) s žákem, který případně má sice ukončenu povinnou školní docházku, ale 15 let dosáhne až v měsíci srpnu (tohoto kalendářního roku).

Rodiče mohou smlouvu zrušit

Student je tedy po dosažení patnáctého roku věku a ukončení povinné školní docházky ve smyslu pracovněprávních předpisů plně způsobilý uzavřít pracovněprávní vztah, ani rodiče ho v tomto směru nemohou omezovat, a může tak libovolně vstupovat do pracovněprávních vztahů. Zákoník práce pro studenty a jejich zaměstnavatele stanoví jiná omezení, a to zejména pro případ uzavírání dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. hmotná odpovědnost) nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.

Obě tyto dohody lze (písemně) uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) dosáhne 18 let věku. Nicméně zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, může podle ust. § 35 odst. 2 nového občanského zákoníku rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud je to nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého.

Občanský zákoník v dosavadním znění odkazuje na zákoník práce, který pak v ust. § 56a odst. 1 a 2 a obdobně v ust. § 77 odst. 5 a 6 uvádí, že zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance se vyžaduje přivolení soudu. Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. I tato omezení však podle novely občanského zákoníku odpadnou (ust. § 56a a § 77 odst. 5 a 6 zákoníku práce budou zrušena), a tak rodiče nebudou moci dětem rušit jejich zaměstnání.

Specifika zaměstnávání studentů

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance (tj. mladší 18 let) pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. S mladistvými zaměstnanci nelze dohodnout ani jim nařídit práci přesčas, rovněž ne práci v noci. Pracovní dobu mladistvých je třeba sčítat, pokud jsou event. zaměstnáni ve více pracovněprávních vztazích současně.

Jaká smlouva bude nejlepší

Nejvhodnější a nejsnazší formou zaměstnání studenta brigádníka bude určitě dohoda o provedení práce, tedy ani dohoda o pracovní činnosti, ani pracovní poměr. Na dohodu o provedení práce lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce až 37,5 běžných pracovních dnů – 8hodinových pracovních směn, tedy až 7,5 běžných pracovních týdnů. Pokud však dohoda o provedení práce se svým limitem 300 hodin za rok nestačí, ale postačuje poloviční pracovní úvazek, pak bude vhodná dohoda o pracovní činnosti. Jinak zbývá klasický pracovní poměr.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).