Hlavní navigace

Jak pojistit OSVČ proti pracovní neschopnosti?

28. 4. 2016
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Máte stálé příjmy, ale kdyby se s vámi něco stalo a dlouhodobě jste byli práce neschopní, hodí se dobré pojištění. Jenže tak jednoduché to s ním není.

Pracujete jako OSVČ a chtěli byste se nějakým způsobem pojistit proti nemoci. Takzvané pojištění proti pracovní neschopnosti byste si ale rádi sjednali samostatně, bez dalších produktů. Jenže variantu vám na českém trhu umožní pouze 3 pojišťovny:

Většina ostatních pojišťoven poskytující životní pojištění sice umí pojistit i pracovní neschopnost, ale už si musíte sjednat i právě to životní pojištění. To vám pak vše prodražuje.

Česká pojišťovna – Multizdraví

Česká pojišťovna ZDRAVÍ nabízí pojištění proti pracovní neschopnosti pod produktem Multizdraví. Je určena zaměstnancům, ale i OSVČ.

Při uzavření pojištění pro případ pracovní neschopnosti si můžete vybrat ze dvou variant karenční doby, respektive od kdy vám budou denní dávky vypláceny:

  • Od 15. dne (karenční doba 14 dní).
  • Od 29. dne (karenční doba 28 dní).

Po uzavření pojištění, resp. od doby platnosti se navíc uplatňuje 3měsíční čekací doba. Pokud onemocníte během ní, denní dávky vám vyplaceny nebudou (s výjimkou pracovní neschopnosti následkem úrazu). V případě zvýšení částky denní dávky začíná tato lhůta běžet znovu.

Maximální doba výplaty pojistného plnění při pojistné události je 52 týdnů. Při pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím je pojistné plnění vypláceno maximálně za 14 dnů pro každé těhotenství a těhotenství je 9měsíční čekací doba.

Pokud nastane pojistná událost, musíte ji nahlásit vždy maximálně den předtím, než vám mají být denní dávky vypláceny. Tedy v případě, že jste si sjednali vyplácení od 15. dne, musíte pracovní neschopnost nahlásit do 14. dne od jejího vzniku. V případě vyplácení dávek od 29. dne ji musíte nahlásit nejpozději do 28. dne.

Výše denních dávek

Výše denní dávky, která vám bude v případě pracovní neschopnosti vyplacena, se pohybuje v rozmezí 150–6000 Kč v závislosti na vašem příjmu. Pojišťovna vám sjedná denní dávku v jakékoli výši, kterou si určíte. V případě pojistné události ale bude chtít vidět váš příjem, a pokud nebude dostačující, denní dávky vám nevyplatí.

Maximální výše denní dávky, u které se ještě nezkoumá výše příjmu, činí 300 Kč na den.

Jak se počítá příjem ČP Zdraví

Česká pojišťovna ZDRAVÍ váš příjem počítá podle speciálního vzorce. Vezme váš příjem z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti a podívá se na váš daňový základ. Z něj pak ještě odečte daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění. A teprve to, co zůstane, je podle pojišťovny váš skutečný příjem.

Modelový příklad

Dokazování příjmu a výše denní dávky by tak mohla vypadat i následovně:

Panu Janovi je 36 let, živí se jako truhlář a měsíčně si vydělá přibližně 30 000 Kč, což ročně činí 360 000 Kč. Z toho následně uplatňuje daňový paušál ve výši 80 %.

Pro potřeby pojišťovny je tedy jeho příjem následující:

Od částky 360 000 Kč odečte výdajový paušál (288 000 Kč). Nyní má pro pojišťovnu pan Jan příjem 72 000 Kč ročně (360 000 – 288 000). Od toho mu ale pojišťovna odečte daň z příjmu (v tomto případě 0 Kč), částku, kterou musí zaplatit na důchodovém pojištění (23 313 Kč), a částku, kterou zaplatí v rámci zdravotního pojištění (21 555 Kč). Zbývajících 27 132 Kč bere teprve pojišťovna jako jeho roční příjem. Respektive pro pojišťovnu má pan Jan příjem 2261 Kč měsíčně.

Na základě této částky nedostane v případě nemoci vyšší denní dávku, než nejvyšší možnou bez dokazování příjmů, což činí 300 Kč na den.

Pokud by si pan Jan sjednal pojištění již od 15. dne, platil by měsíčně částku 660 Kč (ročně 7920 Kč). Ve chvíli, kdy by onemocněl, dostal by za první měsíc částku 4500 Kč (15 * 300) a za druhý a další měsíc částku 9000 Kč (30 * 300).

Pokud by si ale sjednal výplatu denních dávek až od 29. dne, platil by výrazně méně, a to 252 Kč měsíčně (3024 Kč ročně). Za druhý a další měsíc by dostal rovněž 9000 Kč (30 * 300), ale za první měsíc by nedostal téměř nic (max. 900 Kč v případě, že měsíc má 31 dní).

Pojišťovna VZP – Patron

Pod názvem Patron prodává pojištění proti pracovní neschopnosti Pojišťovna VZP. Při sjednání pojištění ale pojišťovna vyžaduje, abyste byli účastni na nemocenském pojištění, pokud si zároveň chcete sjednat pojištění denních dávek pro případ nemoci. V opačném případě vám pojištění buď nesjednají, nebo vám pak v případě pracovní neschopnosti nevyplatí nic. K ceně za toto pojištění tedy musíte připočítat ještě minimálně 115 Kč měsíčně, které budete platit České správě sociálního zabezpečení v rámci nemocenského pojištění.

Při sjednání máte možnost vybírat z karenční doby:

  • 14 dní.
  • 21 dní.
  • 28 dní.
  • 35 dní.

I zde se po uzavření pojištění uplatňuje 3měsíční čekací doba, během které vám nebude z pojistky nic vyplaceno, pokud dojde k pojistné události. Výjimkou je pracovní neschopnost následkem úrazu, kde se k čekací době ani ke karenční době nepřihlíží.

Maximální doba pracovní neschopnosti na jednu pojistnou událost (nemoc či úraz) je 365 dní. Po této době vám již pojišťovna denní dávky vyplácet nebude.

Pokud budete v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci v době, kdy nemáte pravidelný měsíční příjem, pojišťovna vám rovněž nic nevyplatí. Tuto podmínku zařadila pojišťovna mezi výluky. Pracovní neschopnost v souvislosti s těhotenstvím či porodem je v tomto případě rovněž zařazena mezi výluky.

Výše denních dávek

Výše denních dávek u pojištění Patron se pro případ pracovní neschopnosti pohybuje v rozmezí 100–500 Kč. Ať už si sjednáte jakoukoli výši, u žádné z nich pojišťovna nezjišťuje v případě pojistné události váš příjem.

Pojišťovna ani blíže nespecifikuje, co se myslí vašim příjmem. Na rozdíl od ČP ZDRAVÍ se zde váš příjem nezkoumá vůbec, a tak jej pojišťovna ani nijak nevypočítává. Je pouze důležité, abyste měli pravidelný zdanitelný příjem.

UNIQA pojišťovna – Kompakt

Poslední pojišťovna, která vás samostatně pojistí coby OSVČ proti pracovní neschopnosti bez podmínky životního pojištění a v případě, že budete nemocní, vám bude vyplácet denní dávky v pracovní neschopnosti, je UNIQA pojišťovna. Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti nabízí pod názvem Kompakt. I zde je na výběr více variant karenční doby:

  • 14 dní.
  • 28 dní.
  • 42 dní.

A stejně jako u předchozích dvou pojišťoven, i zde je po uzavření smlouvy nutná čekací doba 3 měsíce. Maximální doba, po kterou vám bude pojišťovna denní dávky vyplácet, je 365 dní v časovém intervalu 3 let.

UNIQA pojišťovna vnímá tyto dávky jako náhradu skutečné ztráty vašeho výdělku na jeden kalendářní den. Tuto náhradu v případě pojistné události vypočítává následovně.

Sečte váš příjem (základ daně) za posledních 12 měsíců, případně za poslední účetní rok před vznikem pojištění. A tento příjem následně poníží o částku, kterou jste již dostali například od státu v rámci nemocenského pojištění, od jiné pojišťovny coby denní dávky v případě pracovní neschopnosti. A teprve v případě, že i po odečtení těchto položek „zbude“ nějaká ztráta, doplatí vám pojišťovna z tohoto pojištění zbytek (ovšem pouze v rámci vámi pojištěné částky).

Výše denních dávek je zde odstupňovaná dle vašeho příjmu. Pokud nechcete, aby váš příjem zkoumali, pojistěte se na částku maximálně 500 Kč.

Za úvěr sleva

Pokud máte hypotéku u Raiffeisenbank, poskytne vám UNIQA pojišťovna slevu na pojištění denních dávek pro případ pracovní neschopnosti ve výši 10 %. Podle neoficiálních informací tuto slevu dostanete i za jakýkoli úvěr u Raiffeisen stavební spořitelny.

Výluky

Pracovní neschopnost z důvodu těhotenství či porodu je zde zařazena mezi výluky a pojišťovna za ně nevyplatí nic. Mezi výluky pojišťovna dále zařadila například nemoc či úraz, které vzniknou následkem provozování profesionálního sportu, v souvislosti s válečnými událostmi či terorismem.

Porovnání

Protože každá pojišťovna má různé varianty karenčních dob, případně různé varianty výše denní dávky, na kterou se lze pojistit, připravili jsme pro vás přehled cen pojištění.

Následující tabulky jsou kalkulovány na nejvyšší možné denní dávky, které lze pojistit bez dokazování příjmů u jednotlivých pojišťoven. Ceny jsou kalkulovány na karenční dobu 28 dní.

Pojistné uvedené v tabulkách je měsíční a roční. Měsíční pojistné má ale pouze informativní charakter. Pojišťovna VZP a UNIQA pojišťovna nemají variantu placení pojistného měsíčně, proto jsme roční pojistné vydělili 12 a zaokrouhlili.

Pojistné můžete platit ročně, pololetně a čtvrtletně. Přičemž roční pojistné je zároveň nejlevnější. U pololetního a čtvrtletního se cena o něco zvyšuje a čím kratší interval placení si nastavíte, tím je pro vás pojištění méně výhodné. Pouze Česká pojišťovna ZDRAVÍ má ale ceny stejné, ať platíte měsíčně, či ročně, a jako jediná umí měsíční platbu.

Příklad pojistného pro 31letou osobu

Denní odškodné/Pojišťovna ČP ZDRAVÍ PVZP UNIQA
300 Kč 240Kč / 2880 Kč 171 Kč / 2049 Kč 173 Kč /2079 Kč
500 Kč Jen s doložením příjmů. 285 Kč / 3416 Kč 332 Kč / 3985 Kč

Příklad pojistného pro 41letou osobu

Denní odškodné/Pojišťovna ČP ZDRAVÍ PVZP UNIQA
300 Kč 276 Kč / 3312 Kč 195 Kč / 2336 Kč 230 Kč / 2754 Kč
500 Kč Jen s doložením příjmů. 329 Kč / 3950 Kč 440 Kč / 5279 Kč

Příklad pojistného pro 51letou osobu

Denní odškodné/Pojišťovna ČP ZDRAVÍ PVZP UNIQA
300 Kč 336 Kč / 4032 Kč 240 Kč / 2881 Kč 335 Kč /4023 Kč
500 Kč Jen s doložením příjmů. 400 Kč / 4802 Kč 643 Kč / 7711 Kč

Jak vyzrát? Mít více smluv. Ale…

Nabízí se varianta, zda na systém nevyzrát tak, že si sjednám totéž pojištění u více pojišťoven a v případě nemoci obdržím denní dávky v maximální možné výši bez dokazování příjmů od všech pojišťoven, kde jsem pojištěn. Není to ale tak jednoduché.

Je totiž rozdíl, zda se jedná o pojištění obnosové, či škodové. V případě obnosového se výplata denních dávek řídí pouze tím, na jakou částku jste si ji sjednali. Takových pojistek můžete mít, kolik chcete, a v případě pojistné události nebude nikdo zjišťovat, zda a kde máte další stejné pojistky. Pokud byste tedy měli sjednané 2 pojistky, oboje pro případ pracovní neschopnosti, oboje ve výši 500 Kč na den, dostanete v případě nemoci 1000 Kč (500 Kč od první pojišťovny a 500 Kč od druhé pojišťovny).

Obnosové pojištění nabízí v rámci maximálních částek bez doložení příjmů Pojišťovna VZP a UNIQA pojišťovna.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ nezjišťuje, zda máte totéž pojištění sjednáno u ní i u jiné pojišťovny. V případě pojistné události doložíte potřebné dokumenty a pojišťovna vám vyplatí denní dávku dle sjednaných podmínek. Teoreticky byste si tak mohli sjednat stejné pojištění i u ní a následně dostat denní dávky od všech pojišťoven. Oficiálně je ale toto pojištění nabízeno jako škodové, a tudíž by se postupovalo podle jiného principu.

U škodového pojištění pojišťovna zjednodušeně řečeno posuzuje, o kolik peněz jste v důsledku pracovní neschopnosti přišli. Vychází z vašeho čistého výdělku a k tomu následně připočítává částky, které jste již dostali vyplacené z jiných zdrojů (od státu, od jiných pojišťoven atd.). A následně vám vyplatí pouze tento rozdíl. Pokud tedy máte sjednané 2 pojistky na 500 Kč denních dávek, jedno obnosové a druhé škodové, vyplatí vám pojišťovna, u které máte sjednané obnosové pojištění, 500 Kč za každý den neschopnosti (dle karenční doby) a pojišťovna, kde máte sjednané škodové pojištění, vám již nevyplatí nic.

Rada na závěr

Pokud si budete toto pojištění sjednávat, využijte možnosti, kterou vám současný trh nabízí a sjednejte si pojištění u více pojišťoven. U všech si dejte pozor na to, aby se jednalo o limit, do kterého ještě nebudou zkoumat váš příjem.

skoleni_29_6

Pojistku si nastavte na karenční dobu alespoň 28 dní. Taková pojistka je výrazně levnější. Měsíc bez příjmu se dá pokrýt i z dovolené a pojistka vám tak kryje hlavně vážné případy.

Při uzavírání smluv si také dejte pozor na to, aby vaše pojistka nekryla jen pracovní neschopnost z důvodu úrazu, ale i z důvodu nemoci.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).